Giải thích phân tích kết hợp

thong ke ket hop

Thống kê này bao gồm các bộ số với nhưng kết hợp được chuyên gia phân tích lọc ra theo thuật toán. Bạn chỉ cần nhập các bộ số bạn chọn, máy tính sẽ xuất ra các bộ số phù hợp theo thuật toán.

Ý nghĩa các bộ số như sau:

- (4-3) 16 số 21 kết hợp: Bạn nhập 16 số, trong đó nếu chọn 4 bộ số sẽ ít nhất có 3 số trúng trong 21 kết hợp số

- (4-3) 17 số 26 kết hợp: Bạn nhập 17 số, trong đó nếu chọn 4 bộ số sẽ ít nhất có 3 số trúng trong 26 kết hợp số

- (4-4) 11 số 38 kết hợp: Bạn nhập 11 số, trong đó nếu chọn 4 bộ số sẽ ít nhất có 4 số trúng trong 38 kết hợp số

- (5-3) 18 số 20 kết hợp: Bạn nhập 18 số, trong đó nếu chọn 5 bộ số sẽ ít nhất có 3 số trúng trong 20 kết hợp số

- (5-4) 13 số 27 kết hợp: Bạn nhập 13 số, trong đó nếu chọn 5 bộ số sẽ ít nhất có 4 số trúng trong 27 kết hợp số

- (5-4) 14 số 39 kết hợp: Bạn nhập 14 số, trong đó nếu chọn 5 bộ số sẽ ít nhất có 4 số trúng trong 39 kết hợp số

- (6-4) 15 số 26 kết hợp: Bạn nhập 15 số, trong đó nếu chọn 6 bộ số sẽ ít nhất có 4 số trúng trong 26 kết hợp số

- (6-5) 10 số 16 kết hợp: Bạn nhập 10 số, trong đó nếu chọn 6 bộ số sẽ ít nhất có 5 số trúng trong 16 kết hợp số

- (6-5) 12 số 48 kết hợp: Bạn nhập 12 số, trong đó nếu chọn 6 bộ số sẽ ít nhất có 5 số trúng trong 48 kết hợp số

Để lấy bộ số phù hợp bạn làm theo bước sau:

Bước 1: Chọn kiểu phân tích

Bước 2: Nhập bộ số của bạn vào ô nhập số

Bước 3: Nhấn nút "Lấy bộ số"

Bước 4: Xem kết quả

Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên