Giải thích thống kê hồi qui

phan tich hoi qui

1. Số kết quả: Số kết quả muốn lấy để thống kê, bắt đầu từ kỳ quay số mới nhất

2. Số hồi qui: Là số chênh lệch giữa các kỳ quay để so sánh kết quả.

Ví dụ: Lấy 10 kết quả và hồi qui 5.

Kết quả thống kê sẽ trả về 10 kỳ quay mới nhất và so sánh kết quả chênh lệch 5 kỳ. Tại bảng trên ảnh, sau khi hồi qui 5 lần ta sẽ có so sánh kết quả giữa các kỳ như sau: 

- Kỳ 246 so với kỳ 241

- Kỳ 247 so với kỳ 242

- Kỳ 248 so với kỳ 243

- Kỳ 249 so với kỳ 244

- Kỳ 250 so với kỳ 245

Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên