Giải thích thống kê phương pháp định kỳ

phan tich dinh ky

Thống kế số lần xuất hiện các số từ 1 đến 45 trong các kỳ quay số.

1. Chu kỳ: Nhập số chu kỳ. Là số đơn vị các nhau từ kỳ bắt đầu. 

2. Bắt đầu từ kỳ quay: Nhập số kỳ quay bắt đầu thống kê. Là số kỳ quay bắt đầu đến kỳ quay cuối cùng

3. Tổng cộng: Số lần xuất hiện của các số từ 1 đến 45 theo chu kỳ và số kỳ quay bắt đầu.

Ví dụ: Chu kỳ: 3 và kỳ quay bắt đầu 220. Kết quả sẽ thống kê từ kỳ quay 220 với chu kỳ là 3 sẽ ra kết quả kỳ: 220 - 223 - 226 - 229 (cách nhau 3 đơn vị kỳ quay).

- Bạn có thể nhập số chu kỳ và kỳ quay bắt đầu để thống kê theo ý muốn.

Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên