Giải thích thống kê số đuôi

Thống kê thể hiện lần xuất hiện của kết quả quay trùng với các chuỗi số theo đơn vị 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Ví dụ:
- 10, 20, 30, 40
- 1,11,21,31,41

1. Chọn ngày bắt đầu
2. Chọn ngày kết thúc (Ngày kết thúc quay số phải nhỏ hơn ngày có kết quả quay gần nhất)
3. Chọn số đuôi theo đơn vị từ 0 đến 9 muốn thống kê xuất hiện
4. Bảng kết quả thống kê.

Bảng kết quả thống kê sẽ hiển thị lần xuất hiện của số tương ứng trong các đợt quay số.

Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên