Giải thích thống kê theo đơn vị

thong ke don vi

- Thống kê kết quả số xuất hiện trong phân đoạn số 3 đơn vị, 5 đơn vị, 9 đơn vị hoặc 15 đơn vị số của chuỗi số từ 1 đến 45

- Ví dụ phân đoạn 5 đơn vị: 1~5, 6~10, 11~15, 16~20, 21~25, 26~30, 31~35, 36~40, 41~45

1. Chọn phân đoạn đơn vị

2. Kết quả quay số

3. Hiển thị số trong phân đoạn. Ví dụ kỳ 249: 

+ Từ 16 ~ 20 có hai kết quả là 16 và 19.

+ Để xem số xuất hiện trỏ chuột vào số lần xuất hiện (số 2)

Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên