Giải thích thống kê tổng, hiệu và tổng số

tong hieu va tong so

Thống kê kết quả quay số theo cơ chế sau:

1. Tổng số: Là tổng 6 số xuất hiện trong 1 kỳ quay.

Ví dụ: kỳ quay 249 có tổng số: 5+16+19+23+29+37=129

2. Tổng: Thống kế tổng giữa các số của kỳ quay trước đó với kết quả kỳ quay mới tiếp theo. 

Ví dụ: So sánh kết quả tổng giữa các số của kỳ quay 249 với kết quả kỳ quay 250. 

Tại kết quả của kỳ quay 249 có số 5+37 = 42 và 19+23=42 (số 42 xuất hiện trong kỳ quay 250). Ghi lại kết quả quay xuất hiện và 2 con số tổng hình thành lên kết quả.

3. Hiệu: Thống kế hiệu giữa các số của kỳ quay trước đó với kết quả kỳ quay mới tiếp theo. 

Ví dụ: So sánh kết quả hiệu  giữa các số của kỳ quay 249 với kết quả kỳ quay 250. 

Tại kết quả của kỳ quay 249 có số 37-29 = 8 và 29-19 = 10 (số 8,10 xuất hiện trong kỳ quay 250). Ghi lại kết quả quay xuất hiện và số hiệu hình thành lên kết quả.

*Lưu ý: Để hiện thị số tổng và hiệu bạn di chuột vào kết quả để xem.

Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên