Khuyến mãi tháng 02/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI GÓI THÀNH VIÊN 

❤️ Áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký mới

📅 Từ ngày 12/12/2022, khi đăng ký thành viên mới tại ANDROMEDA sẽ được nhận dự đoán mega 6/45 trong 10 kỳ mở số tiếp theo (mỗi lần nhận 7 số/lần).

❤️ Áp dụng cho tất cả thành viên.

📅 Từ ngày 01/02/2023, giá gói thành viên sẽ được giảm như sau:

1. GÓI SLIVER (THỐNG KÊ PHÂN TÍCH CƠ BẢN)

Gói

Ghi chú

Giá cũ (vnd)

Giá khuyến mãi (vnd)

Giảm

1 tháng

 

300.000

200.000

100.000 (33%)

3 tháng

Mua 2 tháng tặng 1 tháng

750.000

400.000

350.000 (45%)

6 tháng

Mua 4 tháng tặng 2tháng.
Giảm thêm 100.000đ.

1.200.000

700.000

500.000 (40%)

1 năm

Mua 6 tháng tặng 6 tháng.
Giảm thêm 400.000đ

1.800.000

1.000.000

800.000 (45%)

 

2. GÓI GOLD (THỐNG KÊ PHÂN TÍCH VIP)

Gói

Ghi chú

Giá cũ (vnd)

Giá khuyến mãi (vnd)

Giảm

1 tháng

 

1.000.000

400.000

600.000 (60%)

3 tháng

Mua 2 tháng tặng 1 tháng

2.700.000

800.000

1.500.000 (55%)

6 tháng

Mua 4 tháng tặng 2tháng.
Giảm thêm 200.000đ

4.800.000

1.400.000

3.400.000 (70%)

1 năm

Mua 6 tháng tặng 6 tháng.
Giảm thêm 800.000đ

8.400.000

2.000.000

6.400.000 (75%)

 

Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên