Phân tích cơ sở 7 – Phân tích phương pháp định kỳ 2

Nội dung bài viết

Như chúng tôi giới thiệu các bạn trong phân tích trước, thống kê định kỳ rất quan trọng. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục một phương pháp phân tích nữa dựa trên bảng thống kê định kỳ

Xem công cụ bảng thống kê: https://andromeda.vn/thong-ke-phuong-phap-dinh-ky/

  1. Ta xét chu kỳ = 3, số kỳ quay bắt đầu = 316

⇒ Ta có 5lần/ 9 kỳ xuất hiện số 18, nếu xuất hiện tiếp thì 6 lần/10 kỳ

 

  1. Ta tiếp tục xét chu kỳ = 4, kỳ quay bắt đấu = 298

⇒  Chu kỳ 4: Hiện tại 7 lần/11 kỳ quay xuất hiện số 38, nếu số 38 tiếp tục xuất hiện thì là 8 lần/12 kỳ

  1. Ta xét chu kỳ = 5, bắt đầu từ kỳ quay = 296

⇒ Chu kỳ 5: Hiện tại có 5 lần/8 kỳ xuất hiện số 26, nếu xuất hiện tiếp thì là 6 lần/ 9 kỳ

 

  1. Ta xét tiếp chu kỳ = 10, Bắt đầu kỳ quay = 246

⇒ Chu kỳ 10: Hiện tại có 5 lần/ 9 kỳ xuất hiện số 26, nếu xuất hiện tiếp thì là 6 lần/ 10 kỳ.

 

  1. Ta xét chu kỳ 24, bắt đầu từ kỳ quay 106

⇒ Chu kỳ 14: Hiện có 5 lần/ 8 kỳ xuất hiện số 27, nếu có xuất hiện tiếp kỳ tới là 6 lần/ 9 kỳ

 

  1. Ta xét chu kỳ = 14, bắt đầu từ kỳ quay = 206

⇒ Chu kỳ 24: 250 (08) >> 274 (07) >> 298 (06) >> 322 (05) >> 346 (??) -> ?? = 04

 

  1. Ta xét chu kỳ = 46, bắt đầu từ kỳ quay 24

⇒ Chu kỳ 46: 162 (17) >> 208 (18) >> 254 (19) >> 300 (20) >> 346 (??) -> ??= 21

 

  1. Ta xét chu kỳ = 58, bắt đầu từ kỳ quay = 56

⇒ Chu kỳ 58: 114(08) >>172(07) >> 230(06) >> 288(05) >> 346(??)   ?? = 04.

 

  1. Ta xét chu kỳ = 76, bắt đầu từ kỳ quay = 42

⇒ Chu kỳ 76: 42(05) >> 118(07) >> 194(09) >> 270(11) >> 346(??)   ??= 13.

 

Kết luận:

Qua các bảng phân tích ta xác định được các số yếu qua các chu kỳ thống kê bao gồm:

18, 38,26,26,4,27,21,4,13 >> 4(*2),13,18,21,26(*2),27,38

0~1: 04, 13, 18, 21, 26, 27, 38

Số yếu không phải là số bỏ, nên các bạn có thể áp dụng 0~1 thì hợp lý.

Các bạn có thể phân tích thêm ở các phương pháp khác trong thống kê khác để kết hợp xác định rõ số bỏ và số chọn trong kỳ quay tiếp theo.

 

Tử vi 12 con giáp
Tuổi Tý Tuổi Sửu Tuổi Dần Tuổi Mão Tuổi Thìn Tuổi Tỵ Tuổi Ngọ Tuổi Mùi Tuổi Thân Tuổi Dậu Tuổi Tuất Tuổi Hợi
Tướng số
Phân tích Vietlott cơ bản
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên