Phân tích Vietlott cơ sở 3 - Phân tích đuôi số

Nội dung bài viết

Trong bài này chúng ta sẽ ứng dụng phân tích dựa theo:

 • Thống kê theo đuôi số. Xem bảng thống kê tại đây
 • Luật số lượng lớn (một qui tắc của thống kê). Tham khảo tại đây

BẢNG PHÂN TÍCH ĐUÔI SỐ TÍNH ĐẾN NGÀY 7/8/2018 – KỲ QUAY THƯỞNG: #319

Đuôi số

Gần 10

Gần 20

Gần 30

Gần 100

Tổng số

Tần suất

%

Tần suất

%

Tần suất

%

Tần suất

%

Tần suất

%

0

7/10

70%

9/20

45%

15/30

50%

51/100

51%

145/319

45%

1

5/10

50%

6/20

30%

9/30

30%

44/100

44%

162/319

51%

2

2/10

20%

8/20

40%

15/30

50%

47/100

47%

162/319

51%

3

4/10

40%

10/20

50%

16/30

53%

52/100

52%

165/319

52%

4

4/10

40%

10/20

50%

17/30

57%

58/100

58%

178/319

56%

5

5/10

50%

9/20

45%

13/30

43%

43/100

43%

172/319

54%

6

5/10

50%

10/20

50%

15/30

50%

48/100

48%

148/319

46%

7

7/10

70%

12/20

60%

15/30

50%

51/100

51%

158/319

50%

8

8/10

80%

17/20

85%

22/30

73%

55/100

55%

147/319

46%

9

7/10

70%

12/20

60%

15/30

50%

53/100

53%

148/319

46%


Ghi chú: gần 10: tức theo thống kê 10 kỳ quay gần đây nhất.

Tham khảo luật số lượng lớn: https://translate.google.com.vn/translate?hl=ko&sl=en&tl=vi&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLaw_of_large_numbers

I/ Ta có:

① Số có đuôi 1,2,3,4,5,: Có 5 số có số đuôi tính từ 1->45 …….. Ví dụ đuôi 1: (1,11,21,31,41)

 • Số lần xuất hiện nhiều nhất: Đuôi số 4 - 56%     
 • Số lần xuất hiện ít nhất: Đuôi số 1 - 51%

② Số có đuôi 0,6,7,8,9: Có 4 số có số đuôi tính từ 1->45 ……… : Ví dụ đuôi 0: (10,20,30,40)

 • Số lần xuất hiện nhiều nhất: Đuôi số 7 - 50%     
 • Số lần xuất hiện ít nhất: Đuôi số 0 - 45%

II/ Phân tích

* Tổng số : thống kê 319 lần quay số (cột tổng số ở bảng trên)

Theo luật số lượng lớn:  

► Khoảng 50% (2 lần quay số thì 1 lần xuất hiện)

► Xác suất = Đuôi 1,2,3,4,5 >> Đuôi 0,6,7,8,9 (Vì 5 số >> 4 số)

Ví dụ: Mua số 01,11,21,31,41,xx trong 2 lần thì ít nhất có 1 số sẽ trúng.

 • Khả năng xuất hiện nhiều nhất hiện tại: đuôi 4(56%), đuôi 5(54%)
 • Khả năng xuất hiện ít nhất hiện tại: đuôi 0(45%), đuôi 8(46%)

Gần 10: Thống kê 10 lần quay gần đây nhất (cột gần 10 trong bảng thống kê trên). Cho phân tích xác suất tương đương với tổng số

 Đuôi 8: Tổng số(46%) << Gần 100 (55%) << Gần 30 (73%) << Gần 20 (85%) >> Gần 10 (80%)

Các số có đuôi số 8 càng gần đây càng xuất hiện nhiều hơn.

Gần 20 (85%) >> Gần 10 (80%): vì 80% vẫn lớn hơn trung bình nên có hiệu lực

⇒ Theo luật số lượng lớn các số có đuôi 8 sẽ xuất hiện ít hơn bao gồm: 8,18,28,38

♦  Đuôi 9: Tổng số (46%)<< Gần 100 (53%)>>Gần 30 (50%)<<Gần 20 (60%)<<Gần 10 (70%)

Theo bảng thống kê tổng số các số có đuôi 9 xuất hiện 46%, mà thời gian gần đây càng xuất hiện nhiều hơn

⇒ Theo luật số lượng lớn các số có đuôi 9 sẽ xuất hiện ít hơn trong các đợt quay kế tiếp bao gồm: 9,19,29,39.

♦ Đuôi 2: Tổng số (51%) >> Gần 100 (47%) << Gần 30 (50%) >> Gần 20 (40%) >> Gần 10 (20%)

Theo bảng thống kê tổng số là 51%. Càng gần đây càng xuất hiện ít hơn.

+ Gần 100 (47%) << Gần 30 (50%): dưới mức trung bình nên vẫn có hiệu lực.

⇒ Theo luật số lượng lớn các số có đuôi 2 sẽ có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong đợt quay tiếp theo bao gồm: 2,12,22,32,42.

♦ Đuôi 1: Tổng số (51%) >> Gần 100 (44%) >> Gần 30 (30%) = Gần 20 (30%) << Gần 10 (50%)

Theo bảng thống kê cho thấy càng gần đây các số có đuôi số 1 càng xuất hiện ít hơn.

+ Gần 10 (30%) << gần 10 (50%): dưới mức trung bình nên vẫn có hiệu lực

⇒ Theo luật số lượng lớn các số có đuôi 1 sẽ có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong các lần quay tiếp theo. Các số có đuôi số bằng 1 bao gồm: 1,11,21,31,41.

Kết luận:

 • Xác suất khả năng xuất hiện nhiều là các số có đuôi 1,2: 01,02,11,12,21,22,31,32,41,42.
 • Xác suất khả năng xuất hiện ít là các số có đuôi 8 và 9: 08,09,18,19,28,29,38,39

Trong 1 tháng bạn có thể phân tích dự đoán các số đuôi 1 lần ( Xổ só Mega 6/45 sẽ quay khoảng 12 lần trong 1 tháng)

Lưu ý: Chúng tôi có thể đưa ra các bảng thống kê. Các bạn có thể dựa trên bảng biểu để phân tích theo ý mình, mỗi phân tích sẽ có kết quả khác nhau tùy theo cách phân tích của bạn.

III/ Tìm qui tắc

Phân tích Vietlott quan trọng nhất là tìm tính qui tắc của các con số.

Ví dụ: Bạn có thể đánh theo qui ước

 • Xuất hiện: 0
 • Không xuất hiện: x

♦ Đuôi 6: 319(x)318(x)317(0) 316(0)315(x)314(0)313(x)312(0)311(0)310(x)309(x)……

♦ Đuôi 7: 319(0)318(0)317(0)316(0)315(0)314(x)313(0)312(x)311(x)310(0)309(0)……

 • 318,319(đuôi 6 không xuất hiện, đuôi 7 xuất hiện)
 • 316,317(đuôi 6 xuất hiện = đuôi 7 xuất hiện)
 • 300 ~ 315:  đuôi 6 xuất hiện thì đuôi 7 không xuất hiện
 • Đuôi 6 không xuất hiện thì đuôi 7 xuất hiện.
 • 299(đuôi 6 không xuất hiện = đuôi 7 không xuất hiện)

Kết luận: Trong một lần xổ, các số có đuôi số 6, 7 sẽ xuất hiện hoặc không xuất hiện cùng lúc. Bạn có thể chọn số có đuôi số 6,7 hoặc không có số có đuôi 6, 7 trong một dãy số ghi.

Lưu ý: Chúng tôi có thể đưa ra các bảng thống kê. Các bạn có thể dựa trên bảng biểu để phân tích theo ý mình, mỗi phân tích sẽ có kết quả khác nhau tùy theo cách phân tích của bạn.

 

► Dựa theo phân tích loại trừ bạn có thể chọn số mua theo bộ số riêng bạn bằng công cụ lấy số ngẫu nhiên (Lưu ý: Công cụ này bạn cần đăng ký thành viên để sử dụng)

★ Hướng dẫn sử dụng công cụ lấy số ngẫu nhiên tại đây

 

Tử vi 12 con giáp
Tuổi Tý Tuổi Sửu Tuổi Dần Tuổi Mão Tuổi Thìn Tuổi Tỵ Tuổi Ngọ Tuổi Mùi Tuổi Thân Tuổi Dậu Tuổi Tuất Tuổi Hợi
Tướng số
Phân tích Vietlott cơ bản
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên