Phân tích Vietlott cơ sở 5 - Phân tích hồi qui vietlott 6/45 - Dự đoán kết quả kỳ quay 332 mega 6/45

Nội dung bài viết

Trong bài này chúng ta sẽ giới thiệu bảng thống kê hồi qui và cách áp dụng nó trong phân tích Vietlott. Sự kết hợp của phân tích bảng thống kê hồi qui và bảng thống kê tần số xuất hiện sẽ đưa ra rõ ràng hơn về tần suất xuất hiện số trong mega 6/45

Phân tích hồi qui 6/45http://www.andromeda.vn/phan-tich-hoi-qui/

 

Kỳ

1

2

3

4

5

6

Kỳ

1

2

3

4

5

6

Tng

302

25

27

29

33

37

38

             

0

303

6

18

22

24

36

39

302

25

27

29

33

37

38

0

304

4

7

15

28

34

37

303

6

18

22

24

36

39

0

305

2

3

27

28

34

43

304

4

7

15

28

34

37

2

306

22

26

33

34

38

42

305

2

3

27

28

34

43

1

307

2

7

8

10

28

44

306

22

26

33

34

38

42

0

308

12

26

28

29

39

43

307

2

7

8

10

28

44

1

309

3

8

9

25

27

28

308

12

26

28

29

39

43

1

310

7

15

20

29

31

38

309

3

8

9

25

27

28

0

311

8

10

14

19

26

34

310

7

15

20

29

31

38

0

312

13

14

16

19

20

23

311

8

10

14

19

26

34

2

313

8

9

24

27

40

45

312

13

14

16

19

20

23

0

314

9

16

18

38

41

45

313

8

9

24

27

40

45

2

315

2

21

32

37

38

42

314

9

16

18

38

41

45

1

316

26

31

32

37

43

45

315

2

21

32

37

38

42

2

317

5

6

29

30

37

38

316

26

31

32

37

43

45

1

318

3

8

10

24

27

28

317

5

6

29

30

37

38

0

319

7

10

18

31

39

43

318

3

8

10

24

27

28

1

320

19

34

37

39

41

44

319

7

10

18

31

39

43

1

321

18

22

24

29

41

45

320

19

34

37

39

41

44

1

322

5

16

17

28

31

38

321

18

22

24

29

41

45

0

323

12

24

25

33

40

44

322

5

16

17

28

31

38

0

324

3

8

22

28

33

42

323

12

24

25

33

40

44

1

325

16

18

28

36

37

45

324

3

8

22

28

33

42

1

326

15

17

18

33

34

44

325

16

18

28

36

37

45

1

327

3

22

25

29

33

40

326

15

17

18

33

34

44

1

328

1

3

11

12

22

36

327

3

22

25

29

33

40

2

329

16

17

24

28

30

36

328

1

3

11

12

22

36

1

330

11

19

30

36

38

40

329

16

17

24

28

30

36

2

331

10

12

13

22

26

40

330

11

19

30

36

38

40

1

             

331

10

12

13

22

26

40

 

Trong bảng trên là thống kê hồi qui 1 chu kỳ quay. Nghĩa là ta thống kê lần quay kỳ trước (6 số) giống nhau mấy số kỳ quay kỳ này. Hay thống kê số giống nhau giữa các kỳ liền kề nhau.

Ví dụ:

- Kỳ quay #330: 11 19 30 36 38 40

- Kỳ quay #331: 10 12 13 22 26 40

Giống nhau 1 số: 40. (hay số 40 xuất hiện liên tục trong 2 kỳ)

Khi ta muốn chọn số cố định thì hồi qui 1 rất quan trọng.

Mỗi đợt quay có 6 số, xác xuất thấp nhất cho 1 số giống nhau khoảng 58% (191 lần/330 kỳ quay: ít nhất một số xuất hiện trong 1 kỳ, và nhiều nhất là ba số xuất hiện trong 1 kỳ)

Trong bài phân tích cơ sở 4 (phân tích thống kê tần số xuất hiện), ta chọn được số cố định (xuất hiện hoặc không xuất hiện)

* Kết hơp phân tích cơ sở 4 + phân tích cơ sở 5

1. Phân tích cơ sở 5: Phân tích hồi qui 1 chu kỳ

Kỳ #331: 10, 12, 13 ,22, 26, 40

2. Phân tích cơ sở 4: Thống kê tần số xuất hiện ta có:

4 lần

22 28 33 36 40

3 lần

3 12 16 17

Ta kết hợp 2 bảng thống kê sẽ có:

4 + 3

3, 12 16, 17, 22, 28, 33, 36, 40

Kỳ 331

10, 12, 13, 22, 26, 40

 

03, 10, 12(*2), 13, 16, 17, 22(*2), 26, 28, 33, 36, 40

⇒ Ta có số: 12, 22 lặp lại liên tục và xuất hiện gần nhất trong kết quả.

Chúng tôi dự đoán số trong kỳ quay #332:

 1 ~ 3 (trúng số): 3,10,12,13,16,17,22,26,28,33,36,40 (Trung bình 2 số trúng)

Lưu ý:

  • Số lần hồi qui các bạn có thể thay đổi được bằng cách chọn số hồi qui và nhấn thống kê trong công cụ. Ví dụ: số hồi qui 1, số hồi qui 2,….
  • Các bạn có thể dựa và số hồi qui khác nhau để phân tích và đưa ra các bộ số riêng cho các bạn.
  • Học phân tích để phân tích đúng hơn về xác suất xuất hiện các số trong kết quả quay để trúng vietlott nhiều hơn.

http://www.andromeda.vn/thong-ke-so-xuat-hien/

Kết qu thng kê 10 kết qu gn nhất

 

Số lần xuất hiện

Bộ số

4 lần

22 28 33 36 40

3 lần

3 12 16 17

2 lần

11 18 24 25 30 38 44

1 lần

1 5 8 10 13 15 19 26 29 31 34 37 42 45

0 lần

2 4 6 7 9 14 20 21 23 2732 35 39 41 43

 

 

 

Tử vi 12 con giáp
Tuổi Tý Tuổi Sửu Tuổi Dần Tuổi Mão Tuổi Thìn Tuổi Tỵ Tuổi Ngọ Tuổi Mùi Tuổi Thân Tuổi Dậu Tuổi Tuất Tuổi Hợi
Tướng số
Phân tích Vietlott cơ bản
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên