Phân tích vietlott cơ sở 8 - Thống kê tổng 1,45 mega 6/45

Nội dung bài viết

Chúng tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu hướng dẫn phân tích thống kê vietlott mới dựa vào phân tích tổng 1,45 để chọn số cố định

Đầu tiên chúng ta xem bảng thống kê tại đây: https://andromeda.vn/thong-ke-tong-1-45/ (Các bạn có thể xem rõ bảng thống kê hơn ở trên máy tính)

Tôi xin trích dẫn ra 13 kết quả gần nhất từ 540 đến 552. Và chọn số trong dãy thứ 1 để phân tích

chon ky quay thong ke vietlott

Ta lọc thống kê và có bảng sau:

Trong đó kỳ quay 550 có kết quả:  03 - 10 - 16 - 24 - 39 - 44. Ta xét số 03 số đầu tiên trong kết quả của kỳ quay 550, cộng lần lượt với các số từ 1 đến 45.

03 +01 = 04, 03+02= 05, 03+03=06, 03+04=07, 03+05=08……

Trong đó kỳ quay 551 có kết quả: 08 - 09 - 20 - 25 - 30 - 40

Ta thấy số 08 = 03 + 05 (số 03 xuất hiện trong kỳ quay 550). Tiếp tục xem tiếp thống kê cho số 05 (số cộng ra kết quả) có xuất hiện các kỳ trước đó hay không. Trong bảng thống kê trên ta thấy kỳ quay 541 xuất hiện số 05 trong số thứ 1 (Trong một kỳ quay mega 6/45 có 6 số xuất hiện)

Kết quả kỳ quay 541: 05 - 11 - 12 - 26 - 44 - 45. Ta xem tiếp cộng kết quả tiếp số 05 với các số từ 1 đến 45.

05+01= 06, 05+02= 07, 05+03= 08, 05+04= 09, 05+05=10……

Kết quả kỳ quay 542: 02 - 04 - 10 - 21 - 25 - 43. Ta có: 

05 + 05 = 10

552 - 542 = 10 Từ ký quay 552 đến 542 là 10 kỳ. Ta thấy bình thường là trong khoảng 30 kỳ thì tất cả các số 01 ~ 45 ít nhất là hơn 1 lần xuất hiện. 

Dựa vào phân tích trên ta xét tiếp lần lượt từng số cho kỳ quay 552

Kết quả kỳ quay 552: 01 - 04 - 16 - 32 - 35 - 38

01(01) 04(02) 16(03) 32(04) 35(05) 38(06)

Kết quả có được là: 

(04) 32 + 04 = 36 (49 lần liên tục không có kết quả)

(04) 32 + 39 = 32+39-(45)= 26 (40 lần liên tục không có kết quả)

(06) 38 + 05 = 43(36 lần liên tục không có kết quả)

(05) 35 + 37 = 35+37-(45)= 27 (35 lần liên tục không có kết quả)

(05) 35 + 27 = 35+27-(45)= 17 (32 lần liên tục không có kết quả)

(02) 04 + 21 = 25 (26 lần liên tục không có kết quả)

(02) 04 + 24 = 28 (22 lần liên tục không có kết quả)

Trong bảy số: 36, 26, 43, 27, 17, 25, 28 là những số mạnh.
* Trong 7 số này khả năng có từ 1-2 số có xác xuất 80% sẽ xuất hiện
* Trong 7 số này 1-3 số trúng/mỗi kỳ
 

Ví dụ: nếu kỳ này trong 7 số có 2 số xuất hiện thì: 7 số - 2 số = 5 số còn lại sẽ có khả năng trúng cao. Theo quá trình phân tích thống kê của chúng tôi thì sau khoảng 3-6 kỳ quay thì các con số mạnh này chỉ còn 1~3 số là không xuất hiện. Lúc này chúng tôi sẽ:

1.  Tiếp tục phân tích tìm ra số mới để tìm ra số mạnh. (Dựa vào số lần liên tục không xuất hiện trong bảng thống kê)

2.  Các con số tiếp tục không xuất hiện (1~3 không xuất hiện) chúng tôi chọn làm con  số cố định để mua vé số.

Trong kỳ quay: 553 ~ 558

1~3:  (04+04), (04 + 39), (06 + 05), (05+37), (05 + 27), (02 + 21), (02+24)
 
Trong kỳ quay 553(1~3): 36, 26, 43, 27, 17, 25, 28 (= 17, 25, 26, 27, 28, 36, 43)

Tip: Số 36 (04+04) là 49 lần liên tục không có số, khả năng sẽ xuất hiện hơn các số khác.

Lưu ý:

- Phân tích thống kê để tìm ra số có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Không phải chính xác 100% sẽ xuất hiện. 

- Bạn có thể dựa vào các số này để kết hợp với phân tích thống kê khác nữa của chúng tôi để tìm ra số có khả năng xuất hiện cao nhất.

 

Tử vi 12 con giáp
Tuổi Tý Tuổi Sửu Tuổi Dần Tuổi Mão Tuổi Thìn Tuổi Tỵ Tuổi Ngọ Tuổi Mùi Tuổi Thân Tuổi Dậu Tuổi Tuất Tuổi Hợi
Tướng số
Phân tích Vietlott cơ bản
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên