MENU
Kết quả xổ số Vietlott Max 3D
Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Ngày 14/10/2019 - Kỳ #76
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 000 539 52
Giải nhì 522 178 905 719 107
Giải ba 728 284 669 470 743 584 139
Giải khuyến khích 945 657 415 252 977 715 855 365 282
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 3 13 51 385 3598
Ngày 11/10/2019 - Kỳ #75
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 067 366 53
Giải nhì 546 866 749 266 126
Giải ba 624 881 768 025 553 561 175
Giải khuyến khích 237 660 091 545 038 699 368 415 191
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 0 2 37 252 2690
Ngày 09/10/2019 - Kỳ #74
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 177 355 37
Giải nhì 479 195 050 740 147
Giải ba 981 214 214 260 523 524 96
Giải khuyến khích 225 525 672 315 611 482 879 106 182
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 1 7 28 236 3180
Ngày 07/10/2019 - Kỳ #73
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 998 476 42
Giải nhì 352 259 265 131 146
Giải ba 954 227 357 838 894 500 342
Giải khuyến khích 598 680 083 655 269 988 918 474 213
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 2 1 33 348 3515
Ngày 04/10/2019 - Kỳ #72
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 671 331 51
Giải nhì 684 163 866 829 99
Giải ba 420 136 037 893 841 706 115
Giải khuyến khích 442 990 784 564 836 950 321 457 172
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 2 3 22 292 2456
Ngày 02/10/2019 - Kỳ #71
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 880 954 30
Giải nhì 618 222 045 619 140
Giải ba 753 878 589 972 076 085 169
Giải khuyến khích 156 656 422 803 934 602 975 605 173
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 0 6 29 266 2778
Ngày 30/09/2019 - Kỳ #70
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 824 828 55
Giải nhì 335 094 161 705 112
Giải ba 287 212 305 225 229 265 429
Giải khuyến khích 343 093 425 165 399 883 667 947 205
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 4 11 4 68 336 3651
Ngày 27/09/2019 - Kỳ #69
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 188 626 37
Giải nhì 538 562 708 020 76
Giải ba 722 362 697 071 040 433 116
Giải khuyến khích 124 922 953 758 841 474 771 832 173
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 1 1 17 379 2507
Ngày 25/09/2019 - Kỳ #68
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 505 184 36
Giải nhì 578 255 224 668 136
Giải ba 133 305 599 688 622 621 130
Giải khuyến khích 869 170 513 744 039 743 771 155 194
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 0 3 24 293 2763
Ngày 23/09/2019 - Kỳ #67
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 782 713 30
Giải nhì 698 707 987 540 105
Giải ba 186 748 335 430 056 398 171
Giải khuyến khích 549 660 746 826 040 835 659 130 206
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 5 1 7 9 49 311 3202