MENU
Kết quả xổ số Vietlott Max 3D
Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Ngày 19/07/2019 - Kỳ #39
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 678 537 61
Giải nhì 797 969 786 005 96
Giải ba 542 897 629 252 020 615 200
Giải khuyến khích 864 485 908 383 862 414 742 205 264
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 1 5 37 496 3981
Ngày 17/07/2019 - Kỳ #38
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 189 082 58
Giải nhì 172 533 625 590 112
Giải ba 761 610 702 602 977 093 110
Giải khuyến khích 586 368 471 649 635 876 046 057 258
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 3 0 4 37 404 3972
Ngày 15/07/2019 - Kỳ #37
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 818 501 71
Giải nhì 263 917 647 906 192
Giải ba 560 025 531 208 453 956 225
Giải khuyến khích 751 690 342 685 783 927 856 157 327
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 2 2 27 67 489 5097
Ngày 12/07/2019 - Kỳ #36
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 841 406 77
Giải nhì 546 445 613 005 130
Giải ba 230 474 384 846 513 593 274
Giải khuyến khích 343 258 461 747 070 489 524 660 233
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 2 5 43 422 4314
Ngày 10/07/2019 - Kỳ #35
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 029 181 49
Giải nhì 199 017 571 772 119
Giải ba 804 984 099 107 137 084 220
Giải khuyến khích 108 698 119 076 474 754 221 056 352
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 0 9 40 436 4212
Ngày 08/07/2019 - Kỳ #34
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 381 406 59
Giải nhì 887 269 619 890 230
Giải ba 337 099 976 991 739 009 800
Giải khuyến khích 351 126 725 639 124 143 583 444 434
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 3 0 7 54 378 4996
Ngày 05/07/2019 - Kỳ #33
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 043 061 58
Giải nhì 445 584 020 125 205
Giải ba 557 587 906 766 712 809 212
Giải khuyến khích 370 132 696 185 985 772 230 420 266
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 4 4 34 358 3736
Ngày 03/07/2019 - Kỳ #32
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 890 513 63
Giải nhì 153 618 744 636 158
Giải ba 618 665 686 802 708 792 258
Giải khuyến khích 826 858 960 487 852 398 925 898 226
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 2 2 9 40 395 3498
Ngày 01/07/2019 - Kỳ #31
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 133 401 103
Giải nhì 590 029 055 871 133
Giải ba 931 704 056 190 509 662 170
Giải khuyến khích 942 252 016 574 818 861 953 252 332
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 5 10 47 530 4511
Ngày 28/06/2019 - Kỳ #30
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 724 410 46
Giải nhì 279 942 346 176 222
Giải ba 511 222 831 168 184 938 319
Giải khuyến khích 372 381 947 331 012 015 190 885 287
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 2 1 2 38 363 4444