MENU
Kết quả xổ số Vietlott Max 3D
Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Ngày 09/12/2019 - Kỳ #100
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 804 796 33
Giải nhì 604 039 099 873 172
Giải ba 643 489 433 459 017 232 174
Giải khuyến khích 996 424 392 556 812 423 821 555 138
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 2 5 16 203 2941
Ngày 06/12/2019 - Kỳ #99
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 525 506 41
Giải nhì 064 902 453 949 43
Giải ba 844 836 277 635 136 034 75
Giải khuyến khích 592 531 590 989 453 636 811 454 200
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 1 3 12 296 1981
Ngày 04/12/2019 - Kỳ #98
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 037 667 42
Giải nhì 593 150 204 733 57
Giải ba 295 492 659 403 804 891 120
Giải khuyến khích 354 910 513 944 449 857 753 056 198
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 2 0 26 36 263 2281
Ngày 02/12/2019 - Kỳ #97
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 230 703 41
Giải nhì 691 465 662 133 142
Giải ba 607 212 865 099 045 895 166
Giải khuyến khích 232 932 442 898 627 330 200 303 210
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 2 8 23 276 3092
Ngày 29/11/2019 - Kỳ #96
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 251 660 37
Giải nhì 337 765 143 964 68
Giải ba 673 778 108 356 755 576 115
Giải khuyến khích 776 301 702 149 414 318 354 810 163
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 4 2 15 195 2181
Ngày 27/11/2019 - Kỳ #95
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 395 596 74
Giải nhì 942 920 833 657 51
Giải ba 687 396 651 014 415 469 140
Giải khuyến khích 033 117 489 369 711 970 647 124 424
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 2 10 56 221 2444
Ngày 25/11/2019 - Kỳ #94
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 766 107 25
Giải nhì 706 430 440 229 95
Giải ba 963 141 373 593 150 287 442
Giải khuyến khích 121 419 123 547 165 031 235 555 238
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 2 0 5 35 312 3239
Ngày 22/11/2019 - Kỳ #93
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 621 309 62
Giải nhì 027 744 010 961 176
Giải ba 558 122 030 440 619 112 122
Giải khuyến khích 248 021 366 334 995 476 666 949 206
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 3 20 35 292 2847
Ngày 20/11/2019 - Kỳ #92
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 438 646 28
Giải nhì 536 341 039 682 72
Giải ba 993 244 089 236 806 727 71
Giải khuyến khích 142 287 576 887 319 978 977 900 149
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 5 3 5 21 221 2251
Ngày 18/11/2019 - Kỳ #91
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 389 270 58
Giải nhì 367 391 661 221 82
Giải ba 285 710 409 469 324 722 146
Giải khuyến khích 841 372 656 168 145 134 911 095 377
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 0 0 16 366 3136