• Mega 6/45
  • Power 6/55
  • Max 3D
  • Max 3D PRO
  • Max 4D
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #908 | Ngày quay thưởng 01/07/2022
17 26 30 31 33 39
55.416.491.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 55.416.491.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.509 300.000
Giải ba 3 số 25.810 30.000
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #722 | Ngày quay thưởng 31/08/2021
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 0023 15.000.000
Giải nhì 5815 9073 6.500.000
Giải ba 1072 8769 9420 3.000.000
Giải khuyến khích 1 023 1.000.000
Giải khuyến khích 2 23 100.000
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #744 | Ngày quay thưởng 02/07/2022
6 26 39 40 46 47 2
153.712.284.600 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 153.712.284.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 8.174.005.850
Giải nhất Trúng 5 số 23 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.491 500.000
Giải ba Trúng 3 số 29.365 50.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

Ký quay thưởng #478 | Ngày quay thưởng 01/07/2022
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 415 987 22
Giải nhì 250 119 434 442 47
Giải ba 728 281 425 360 438 523 159
Giải khuyến khích 411 706 805 508 205 420 897 158 85
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 1 7 28 329 2901
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D PRO

Kỳ quay #125 | Ngày quay 02/07/2022
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải đặc biệt 352 485 0
Giải phụ đặc biệt 485 352 3
Giải nhất 943 282 249 727 3
Giải nhì 832 356 897 334 091 291 3
Giải ba 503 335 168 837 751 121 794 791 10
Giải tư 352 485 943 282 249 727 832 356 897 334 091 291 503 335 168 837 751 121 794 791 38
Giải năm 352 485 445
Giải sáu 943 282 249 727 832 356 897 334 091 291 503 335 168 837 751 121 794 791 4005
Thống kê nhanh Vietlott Mega 6/45
kỳ quay gần nhất (Nhập số kỳ quay vào ô và nhấn nút thống kê)
Kết quả thống kê 50 kết quả gần nhất
Số lần xuất hiện Bộ số
12 lần 1
10 lần 203940
9 lần 233544
8 lần 681217192125263041
7 lần 51027323445
6 lần 23713151828373842
5 lần 916242936
4 lần 313343
3 lần 4111422
Kết quả Mega 6/45 gần đây
01/07/2022 - #908 17 26 30 31 33 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 55.416.491.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.509 300.000
Giải ba 3 số 25.810 30.000
29/06/2022 - #907 1 19 20 27 30 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 50.036.747.000
Giải nhất 5 số 37 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.281 300.000
Giải ba 3 số 25.584 30.000
26/06/2022 - #906 3 7 8 18 27 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 44.984.697.500
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.501 300.000
Giải ba 3 số 24.565 30.000
24/06/2022 - #905 7 16 18 32 34 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 40.655.214.000
Giải nhất 5 số 42 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.456 300.000
Giải ba 3 số 22.966 30.000
22/06/2022 - #904 3 20 23 30 33 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 36.830.904.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.112 300.000
Giải ba 3 số 20.653 30.000
19/06/2022 - #903 1 24 25 31 39 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.798.069.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 16.901 30.000
17/06/2022 - #902 5 8 26 29 35 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.961.809.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.347 300.000
Giải ba 3 số 19.105 30.000
15/06/2022 - #901 1 6 12 20 36 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 25.773.380.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.067 300.000
Giải ba 3 số 18.620 30.000
12/06/2022 - #900 6 14 19 22 40 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.453.316.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.073 300.000
Giải ba 3 số 17.270 30.000
10/06/2022 - #899 10 23 25 26 30 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.682.925.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 919 300.000
Giải ba 3 số 15.658 30.000
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên