• Mega 6/45
  • Power 6/55
  • Max 3D
  • Max 3D PRO
  • Max 4D
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #974 | Ngày quay thưởng 02/12/2022
2 18 21 24 38 44
16.514.716.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 16.514.716.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 962 300.000
Giải ba 3 số 15.586 30.000
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #722 | Ngày quay thưởng 31/08/2021
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 0023 15.000.000
Giải nhì 5815 9073 6.500.000
Giải ba 1072 8769 9420 3.000.000
Giải khuyến khích 1 023 1.000.000
Giải khuyến khích 2 23 100.000
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #809 | Ngày quay thưởng 01/12/2022
11 14 29 31 52 54 7
103.576.368.900 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 103.576.368.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.527.962.850
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.176 500.000
Giải ba Trúng 3 số 27.323 50.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

Ký quay thưởng #544 | Ngày quay thưởng 02/12/2022
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 566 896 32
Giải nhì 024 623 530 604 50
Giải ba 056 732 497 386 263 134 104
Giải khuyến khích 348 474 307 671 497 614 599 470 102
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 2 1 27 339 3095
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D PRO

Kỳ quay #190 | Ngày quay 01/12/2022
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải đặc biệt 367 358 1
Giải phụ đặc biệt 358 367 0
Giải nhất 306 547 169 964 0
Giải nhì 761 906 152 961 220 880 6
Giải ba 708 096 080 944 642 682 654 834 1
Giải tư 367 358 306 547 169 964 761 906 152 961 220 880 708 096 080 944 642 682 654 834 27
Giải năm 367 358 636
Giải sáu 306 547 169 964 761 906 152 961 220 880 708 096 080 944 642 682 654 834 3958
Kết quả Mega 6/45 gần đây
02/12/2022 - #974 2 18 21 24 38 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 16.514.716.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 962 300.000
Giải ba 3 số 15.586 30.000
30/11/2022 - #973 7 15 20 25 32 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.921.807.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.097 300.000
Giải ba 3 số 17.206 30.000
27/11/2022 - #972 1 26 27 35 36 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.440.836.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 687 300.000
Giải ba 3 số 12.763 30.000
25/11/2022 - #971 14 20 24 30 35 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 20.737.613.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 893 300.000
Giải ba 3 số 15.776 30.000
23/11/2022 - #970 4 13 15 20 37 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.822.931.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 918 300.000
Giải ba 3 số 16.183 30.000
20/11/2022 - #969 1 4 14 22 24 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.973.364.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 860 300.000
Giải ba 3 số 14.925 30.000
18/11/2022 - #968 15 16 22 25 29 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.234.059.500
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14.863 30.000
16/11/2022 - #967 2 3 12 32 35 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.531.338.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 900 300.000
Giải ba 3 số 15.111 30.000
13/11/2022 - #966 3 4 27 32 40 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 72.397.323.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.655 300.000
Giải ba 3 số 29.161 30.000
11/11/2022 - #965 2 3 9 15 17 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 65.752.184.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.806 300.000
Giải ba 3 số 33.272 30.000
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên