MENU
  • Mega 6/45
  • Max 4D
  • Power 6/55
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #444 | Ngày quay thưởng 24/05/2019
2 3 31 33 35 40
24.272.614.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.272.614.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 768 300.000
Giải ba 3 số 13.012 30.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #390 | Ngày quay thưởng 23/05/2019
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 4100 15.000.000
Giải nhì 7604 3554 6.500.000
Giải ba 6461 5888 0473 3.000.000
Giải khuyến khích 1 100 1.000.000
Giải khuyến khích 2 00 100.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #282 | Ngày quay thưởng 23/05/2019
13 21 33 42 53 55 44
50.248.806.150 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 50.248.806.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.342.525.350
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 456 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.681 50.000
Thống kê nhanh Vietlott Mega 6/45
(Nhập số kết quả muốn thống kê vào ô)
Kết quả thống kê 50 kết quả gần nhất
Số lần xuất hiện Bộ số
13 lần 1
12 lần 30
11 lần 524
10 lần 13
9 lần 7113543
8 lần 2417253338
7 lần 121618273134414245
6 lần 36141523293744
5 lần 20
4 lần 81019212226283239
3 lần 40
2 lần 936
Kết quả Mega 6/45 gần đây
24/05/ 2019 - Kỳ #444 2 3 31 33 35 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.272.614.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 768 300.000
Giải ba 3 số 13.012 30.000
22/05/ 2019 - Kỳ #443 1 13 16 22 23 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.677.291.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 804 300.000
Giải ba 3 số 14.506 30.000
19/05/ 2019 - Kỳ #442 2 11 19 27 30 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.220.151.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 900 300.000
Giải ba 3 số 14.587 30.000
17/05/ 2019 - Kỳ #441 6 16 18 29 39 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.892.566.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 931 300.000
Giải ba 3 số 14.250 30.000
15/05/ 2019 - Kỳ #440 17 28 29 33 34 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.642.166.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 707 300.000
Giải ba 3 số 13.221 30.000
12/05/ 2019 - Kỳ #439 1 8 13 17 21 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.230.884.500
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 779 300.000
Giải ba 3 số 13.370 30.000
10/05/ 2019 - Kỳ #438 5 23 25 30 35 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.860.858.500
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 708 300.000
Giải ba 3 số 12.653 30.000
08/05/ 2019 - Kỳ #437 1 7 8 31 34 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.557.802.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 754 300.000
Giải ba 3 số 12.592 30.000
05/05/ 2019 - Kỳ #436 13 27 30 38 39 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.321.559.500
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 676 300.000
Giải ba 3 số 11.367 30.000
03/05/ 2019 - Kỳ #435 1 6 14 31 35 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 20.603.254.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 742 300.000
Giải ba 3 số 13.289 30.000