• Mega 6/45
  • Power 6/55
  • Max 3D
  • Max 3D PRO
  • Max 4D
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #1019 | Ngày quay thưởng 22/03/2023
5 8 10 15 17 41
28.336.399.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.336.399.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.226 300.000
Giải ba 3 số 20.102 30.000
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #722 | Ngày quay thưởng 31/08/2021
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 0023 15.000.000
Giải nhì 5815 9073 6.500.000
Giải ba 1072 8769 9420 3.000.000
Giải khuyến khích 1 023 1.000.000
Giải khuyến khích 2 23 100.000
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #855 | Ngày quay thưởng 21/03/2023
7 17 31 43 45 49 52
68.288.184.300 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 68.288.184.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.322.731.050
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 834 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.796 50.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

Ký quay thưởng #590 | Ngày quay thưởng 22/03/2023
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 715 925 47
Giải nhì 287 333 165 771 91
Giải ba 128 486 125 443 414 475 100
Giải khuyến khích 216 680 310 780 577 347 348 135 86
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 21 6 50 305 3101
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D PRO

Kỳ quay #236 | Ngày quay 21/03/2023
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải đặc biệt 237 447 0
Giải phụ đặc biệt 447 237 0
Giải nhất 259 128 986 740 1
Giải nhì 163 369 952 092 859 624 5
Giải ba 012 177 005 055 034 350 271 106 3
Giải tư 237 447 259 128 986 740 163 369 952 092 859 624 012 177 005 055 034 350 271 106 45
Giải năm 237 447 482
Giải sáu 259 128 986 740 163 369 952 092 859 624 012 177 005 055 034 350 271 106 4242
Kết quả Mega 6/45 gần đây
22/03/2023 - #1019 5 8 10 15 17 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.336.399.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.226 300.000
Giải ba 3 số 20.102 30.000
19/03/2023 - #1018 2 7 10 21 28 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.811.119.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.382 300.000
Giải ba 3 số 19.960 30.000
17/03/2023 - #1017 5 7 12 22 26 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.922.875.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.311 300.000
Giải ba 3 số 20.099 30.000
15/03/2023 - #1016 11 19 23 28 34 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.319.497.500
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.141 300.000
Giải ba 3 số 19.544 30.000
12/03/2023 - #1015 10 28 29 31 33 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.674.351.500
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.103 300.000
Giải ba 3 số 16.711 30.000
10/03/2023 - #1014 3 5 13 22 36 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.137.132.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.156 300.000
Giải ba 3 số 17.148 30.000
08/03/2023 - #1013 10 13 22 25 28 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.668.406.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.085 300.000
Giải ba 3 số 17.257 30.000
05/03/2023 - #1012 9 11 24 31 36 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.021.254.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 911 16.310
Giải ba 3 số 16.310 30.000
03/03/2023 - #1011 10 22 26 27 33 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.518.471.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 792 300.000
Giải ba 3 số 14.455 30.000
01/03/2023 - #1010 13 14 29 33 38 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 2 48.383.620.000
Giải nhất 5 số 59 10.000.000
Giải nhì 4 số 3.101 300.000
Giải ba 3 số 48.675 30.000
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên