MENU
  • Mega 6/45
  • Max 4D
  • Power 6/55
  • Max 3D
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #517 | Ngày quay thưởng 10/11/2019
4 14 21 28 32 36
13.211.095.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.211.095.000
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 614 300.000
Giải ba 3 số 10.774 30.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #464 | Ngày quay thưởng 12/11/2019
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 7709 15.000.000
Giải nhì 6228 2406 6.500.000
Giải ba 5301 7188 4016 3.000.000
Giải khuyến khích 1 709 1.000.000
Giải khuyến khích 2 09 100.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #356 | Ngày quay thưởng 12/11/2019
10 17 24 27 36 39 33
56.779.236.300 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.779.236.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.581.286.500
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 708 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.597 50.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

Ký quay thưởng #88 | Ngày quay thưởng 11/11/2019
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 554 076 102
Giải nhì 032 905 504 278 96
Giải ba 293 907 344 354 694 565 116
Giải khuyến khích 597 213 750 644 998 157 703 313 153
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 0 2 16 225 2860
Thống kê nhanh Vietlott Mega 6/45
(Nhập số kết quả muốn thống kê vào ô)
Kết quả thống kê 50 kết quả gần nhất
Số lần xuất hiện Bộ số
14 lần 6
13 lần 28
12 lần 9
11 lần 30
10 lần 2225
9 lần 712142124
8 lần 1241519313244
7 lần 202345
6 lần 5811263843
5 lần 3172933363740
4 lần 13163942
3 lần 1841
2 lần 103435
1 lần 27
Kết quả Mega 6/45 gần đây
10/11/ 2019 - Kỳ #517 4 14 21 28 32 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.211.095.000
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 614 300.000
Giải ba 3 số 10.774 30.000
08/11/ 2019 - Kỳ #516 4 16 19 30 32 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 13.105.822.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 708 300.000
Giải ba 3 số 11.333 30.000
06/11/ 2019 - Kỳ #515 3 15 22 23 38 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 25.973.365.000
Giải nhất 5 số 38 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.014 300.000
Giải ba 3 số 15.743 30.000
03/11/ 2019 - Kỳ #514 28 30 32 38 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.662.089.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 844 300.000
Giải ba 3 số 13.669 30.000
01/11/ 2019 - Kỳ #513 6 11 20 30 37 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.289.402.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 847 300.000
Giải ba 3 số 14.003 30.000
30/10/ 2019 - Kỳ #512 2 5 8 12 29 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.917.627.500
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.013 300.000
Giải ba 3 số 16.234 30.000
27/10/ 2019 - Kỳ #511 1 19 29 30 40 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 20.715.497.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 729 300.000
Giải ba 3 số 12.371 30.000
25/10/ 2019 - Kỳ #510 4 7 9 22 32 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.294.833.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 810 300.000
Giải ba 3 số 13.575 30.000
23/10/ 2019 - Kỳ #509 2 9 21 23 32 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.002.864.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 904 300.000
Giải ba 3 số 14.386 30.000
20/10/ 2019 - Kỳ #508 1 3 8 15 38 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.793.980.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 733 300.000
Giải ba 3 số 12.307 30.000