MENU
  • Mega 6/45
  • Max 4D
  • Power 6/55
  • Max 3D
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #496 | Ngày quay thưởng 22/09/2019
3 6 21 36 38 39
13.255.293.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.255.293.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 781 300.000
Giải ba 3 số 12.729 30.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #454 | Ngày quay thưởng 21/09/2019
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 9888 15.000.000
Giải nhì 8931 7755 6.500.000
Giải ba 7458 5356 4408 3.000.000
Giải khuyến khích 1 888 1.000.000
Giải khuyến khích 2 88 100.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #334 | Ngày quay thưởng 21/09/2019
2 5 23 30 42 45 34
70.806.645.750 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 70.806.645.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.703.452.100
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 638 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.813 50.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

Ký quay thưởng #66 | Ngày quay thưởng 20/09/2019
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 385 456 48
Giải nhì 649 884 176 885 93
Giải ba 132 072 001 413 692 268 174
Giải khuyến khích 415 350 136 527 255 247 181 562 205
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 35 3 51 395 2969
 
Thống kê nhanh Vietlott Mega 6/45
(Nhập số kết quả muốn thống kê vào ô)
Kết quả thống kê 50 kết quả gần nhất
Số lần xuất hiện Bộ số
14 lần 25
12 lần 67
11 lần 2
10 lần 1131
9 lần 5192122
8 lần 12242630
7 lần 1915162023334345
6 lần 482835363739
5 lần 10131429
4 lần 3171832404144
3 lần 2734
2 lần 3842
 
 
Kết quả Mega 6/45 gần đây
22/09/ 2019 - Kỳ #496 3 6 21 36 38 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.255.293.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 781 300.000
Giải ba 3 số 12.729 30.000
20/09/ 2019 - Kỳ #495 7 12 24 29 31 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 2 49.726.502.250
Giải nhất 5 số 117 10.000.000
Giải nhì 4 số 3.480 300.000
Giải ba 3 số 43.740 30.000
18/09/ 2019 - Kỳ #494 3 9 13 17 19 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 94.535.082.000
Giải nhất 5 số 66 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.751 300.000
Giải ba 3 số 38.019 30.000
15/09/ 2019 - Kỳ #493 8 9 28 33 35 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 89.344.198.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.737 300.000
Giải ba 3 số 31.595 30.000
13/09/ 2019 - Kỳ #492 2 15 17 25 30 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 84.031.956.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.616 300.000
Giải ba 3 số 27.028 30.000
11/09/ 2019 - Kỳ #491 21 25 29 32 34 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 78.841.975.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.311 300.000
Giải ba 3 số 24.917 30.000
08/09/ 2019 - Kỳ #490 6 9 11 26 28 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 73.447.486.500
Giải nhất 5 số 51 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.138 300.000
Giải ba 3 số 28.471 30.000
06/09/ 2019 - Kỳ #489 2 4 13 15 26 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 69.609.684.500
Giải nhất 5 số 50 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.516 300.000
Giải ba 3 số 23.372 30.000
04/09/ 2019 - Kỳ #488 1 9 11 23 30 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 65.623.409.000
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.325 300.000
Giải ba 3 số 22.657 30.000
01/09/ 2019 - Kỳ #487 5 7 14 16 29 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 61.531.051.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.178 300.000
Giải ba 3 số 20.097 30.000