• Mega 6/45
  • Power 6/55
  • Max 3D
  • Max 3D PRO
  • Max 4D
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #1130 | Ngày quay thưởng 06/12/2023
18 19 20 29 41 42
19.757.570.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.757.570.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 894 300.000
Giải ba 3 số 16.142 30.000
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #722 | Ngày quay thưởng 31/08/2021
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 0023 15.000.000
Giải nhì 5815 9073 6.500.000
Giải ba 1072 8769 9420 3.000.000
Giải khuyến khích 1 023 1.000.000
Giải khuyến khích 2 23 100.000
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #966 | Ngày quay thưởng 05/12/2023
2 4 19 32 35 39 49
50.531.713.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 50.531.713.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.482.627.250
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 826 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.445 50.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

Ký quay thưởng #701 | Ngày quay thưởng 06/12/2023
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 128 529 22
Giải nhì 019 166 847 155 50
Giải ba 244 522 379 376 486 786 180
Giải khuyến khích 939 422 447 836 935 750 195 147 71
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 4 6 57 395 3729
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D PRO

Kỳ quay #347 | Ngày quay 05/12/2023
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải đặc biệt 080 473 0
Giải phụ đặc biệt 473 080 0
Giải nhất 657 430 966 976 0
Giải nhì 106 133 477 235 089 193 9
Giải ba 134 634 822 758 903 937 730 057 3
Giải tư 080 473 657 430 966 976 106 133 477 235 089 193 134 634 822 758 903 937 730 057 50
Giải năm 080 473 480
Giải sáu 657 430 966 976 106 133 477 235 089 193 134 634 822 758 903 937 730 057 4432
Kết quả Mega 6/45 gần đây
06/12/2023 - #1130 18 19 20 29 41 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.757.570.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 894 300.000
Giải ba 3 số 16.142 30.000
03/12/2023 - #1129 12 14 16 21 29 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.845.608.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 885 300.000
Giải ba 3 số 15.157 30.000
01/12/2023 - #1128 5 10 14 21 27 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.300.633.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.179 300.000
Giải ba 3 số 18.148 30.000
29/11/2023 - #1127 9 22 24 32 38 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.760.004.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 902 300.000
Giải ba 3 số 15.645 30.000
26/11/2023 - #1126 4 6 15 23 25 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.191.038.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.218 300.000
Giải ba 3 số 17.986 30.000
24/11/2023 - #1125 5 18 22 34 41 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 96.243.094.000
Giải nhất 5 số 70 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.741 300.000
Giải ba 3 số 43.210 30.000
22/11/2023 - #1124 15 18 20 23 37 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 87.610.138.500
Giải nhất 5 số 81 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.939 300.000
Giải ba 3 số 48.074 30.000
19/11/2023 - #1123 1 3 19 20 26 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 79.611.327.000
Giải nhất 5 số 47 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.073 300.000
Giải ba 3 số 35.516 30.000
17/11/2023 - #1122 16 20 25 26 36 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 71.959.468.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.791 300.000
Giải ba 3 số 33.459 30.000
15/11/2023 - #1121 2 3 12 16 30 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 64.531.119.500
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.145 300.000
Giải ba 3 số 36.946 30.000
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên