MENU
  • Mega 6/45
  • Max 4D
  • Power 6/55
  • Max 3D
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #575 | Ngày quay thưởng 27/03/2020
1 6 10 35 36 45
13.089.171.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.089.171.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 661 300.000
Giải ba 3 số 11.442 30.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #522 | Ngày quay thưởng 28/03/2020
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 2095 15.000.000
Giải nhì 8657 2362 6.500.000
Giải ba 0259 9120 7291 3.000.000
Giải khuyến khích 1 095 1.000.000
Giải khuyến khích 2 95 100.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #414 | Ngày quay thưởng 28/03/2020
1 10 11 13 27 55 19
137.578.088.550 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 137.578.088.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 8.574.074.450
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.425 500.000
Giải ba Trúng 3 số 25.967 50.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

Ký quay thưởng #146 | Ngày quay thưởng 27/03/2020
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 983 357 78
Giải nhì 256 531 746 058 90
Giải ba 193 677 860 521 377 139 107
Giải khuyến khích 739 687 017 667 378 178 886 253 162
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 3 0 29 309 2248
Thống kê nhanh Vietlott Mega 6/45
kỳ quay gần nhất (Nhập số kỳ quay vào ô và nhấn nút thống kê)
Kết quả thống kê 50 kết quả gần nhất
Số lần xuất hiện Bộ số
14 lần 35
13 lần 1
12 lần 16
11 lần 1026
10 lần 24
9 lần 2819373845
8 lần 4912254344
7 lần 36
6 lần 671320222939
5 lần 151721233031
4 lần 31118273233404142
3 lần 5142834
Kết quả Mega 6/45 gần đây
27/03/ 2020 - Kỳ #575 1 6 10 35 36 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.089.171.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 661 300.000
Giải ba 3 số 11.442 30.000
25/03/ 2020 - Kỳ #574 26 31 33 37 38 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 15.800.249.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 675 300.000
Giải ba 3 số 11.957 30.000
22/03/ 2020 - Kỳ #573 2 10 19 22 24 29 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.394.846.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 875 300.000
Giải ba 3 số 13.961 30.000
20/03/ 2020 - Kỳ #572 8 23 29 37 39 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.176.623.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 773 300.000
Giải ba 3 số 12.383 30.000
18/03/ 2020 - Kỳ #571 6 21 30 37 38 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 62.684.211.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.219 300.000
Giải ba 3 số 22.398 30.000
15/03/ 2020 - Kỳ #570 4 7 11 17 19 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 57.959.783.500
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.588 300.000
Giải ba 3 số 24.547 30.000
13/03/ 2020 - Kỳ #569 8 13 20 28 35 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 53.983.116.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.581 300.000
Giải ba 3 số 24.725 30.000
11/03/ 2020 - Kỳ #568 12 16 29 35 37 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 50.186.438.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.418 300.000
Giải ba 3 số 22.113 30.000
08/03/ 2020 - Kỳ #567 3 13 17 19 21 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 46.265.120.000
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.300 300.000
Giải ba 3 số 20.998 30.000
06/03/ 2020 - Kỳ #566 6 9 10 16 26 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 42.660.497.500
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.323 300.000
Giải ba 3 số 21.204 30.000