MENU
  • Mega 6/45
  • Max 4D
  • Power 6/55
  • Max 3D
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #468 | Ngày quay thưởng 19/07/2019
9 12 23 26 28 43
16.041.728.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.041.728.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 834 300.000
Giải ba 3 số 13.056 30.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #414 | Ngày quay thưởng 18/07/2019
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 5732 15.000.000
Giải nhì 5755 0091 6.500.000
Giải ba 8150 0092 0080 3.000.000
Giải khuyến khích 1 732 1.000.000
Giải khuyến khích 2 32 100.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #306 | Ngày quay thưởng 18/07/2019
4 24 29 31 39 41 38
97.303.702.800 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 97.303.702.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.762.358.800
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 589 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.090 50.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

Ký quay thưởng #39 | Ngày quay thưởng 19/07/2019
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 678 537 61
Giải nhì 797 969 786 005 96
Giải ba 542 897 629 252 020 615 200
Giải khuyến khích 864 485 908 383 862 414 742 205 264
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 1 5 37 496 3981
Thống kê nhanh Vietlott Mega 6/45
(Nhập số kết quả muốn thống kê vào ô)
Kết quả thống kê 50 kết quả gần nhất
Số lần xuất hiện Bộ số
13 lần 2
12 lần 113035
10 lần 712
9 lần 12325
8 lần 4162743
7 lần 51319212831333741
6 lần 681822263445
5 lần 3293639
4 lần 1014151720243238404244
3 lần 9
Kết quả Mega 6/45 gần đây
19/07/ 2019 - Kỳ #468 9 12 23 26 28 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.041.728.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 834 300.000
Giải ba 3 số 13.056 30.000
17/07/ 2019 - Kỳ #467 10 11 16 22 28 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.023.456.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 824 300.000
Giải ba 3 số 12.179 30.000
14/07/ 2019 - Kỳ #466 2 3 7 25 33 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.014.911.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 673 300.000
Giải ba 3 số 11.490 30.000
12/07/ 2019 - Kỳ #465 16 18 24 26 40 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 12.982.557.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 670 300.000
Giải ba 3 số 10.245 30.000
10/07/ 2019 - Kỳ #464 1 2 6 7 16 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 29.119.908.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.047 300.000
Giải ba 3 số 17.186 30.000
07/07/ 2019 - Kỳ #463 2 18 21 23 30 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 27.560.799.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 897 300.000
Giải ba 3 số 15.139 30.000
05/07/ 2019 - Kỳ #462 19 21 30 31 37 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 25.923.998.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 799 300.000
Giải ba 3 số 13.795 30.000
03/07/ 2019 - Kỳ #461 2 7 25 29 39 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.476.352.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 971 300.000
Giải ba 3 số 15.357 30.000
30/06/ 2019 - Kỳ #460 5 20 22 25 28 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.161.203.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 822 300.000
Giải ba 3 số 13.884 30.000
28/06/ 2019 - Kỳ #459 11 25 37 40 41 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.710.623.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 770 300.000
Giải ba 3 số 12.897 30.000