MENU
  • Mega 6/45
  • Max 4D
  • Power 6/55
  • Max 3D
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #546 | Ngày quay thưởng 17/01/2020
8 26 28 37 40 42
23.200.768.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.200.768.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.044 300.000
Giải ba 3 số 18.296 30.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #493 | Ngày quay thưởng 18/01/2020
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 2008 15.000.000
Giải nhì 0896 9074 6.500.000
Giải ba 0468 5777 5352 3.000.000
Giải khuyến khích 1 008 1.000.000
Giải khuyến khích 2 08 100.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #385 | Ngày quay thưởng 18/01/2020
13 18 19 23 32 43 11
40.085.895.450 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.085.895.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.768.690.500
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 591 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.650 50.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

Ký quay thưởng #117 | Ngày quay thưởng 17/01/2020
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 324 547 29
Giải nhì 353 540 173 917 95
Giải ba 356 660 144 307 533 253 146
Giải khuyến khích 396 350 051 016 013 897 507 175 217
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 1 2 2 18 210 2472
Thống kê nhanh Vietlott Mega 6/45
(Nhập số kết quả muốn thống kê vào ô)
Kết quả thống kê 50 kết quả gần nhất
Số lần xuất hiện Bộ số
12 lần 2
11 lần 92844
10 lần 1230
9 lần 192122
8 lần 1810242632384043
7 lần 61445
6 lần 34715162531353637
5 lần 17232741
4 lần 511182029
3 lần 1333343942
Kết quả Mega 6/45 gần đây
17/01/ 2020 - Kỳ #546 8 26 28 37 40 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.200.768.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.044 300.000
Giải ba 3 số 18.296 30.000
15/01/ 2020 - Kỳ #545 2 8 19 31 38 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.510.758.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.037 300.000
Giải ba 3 số 18.007 30.000
12/01/ 2020 - Kỳ #544 7 12 17 21 35 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.872.112.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.334 300.000
Giải ba 3 số 18.655 30.000
10/01/ 2020 - Kỳ #543 10 18 24 35 41 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.509.904.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 909 300.000
Giải ba 3 số 15.362 30.000
08/01/ 2020 - Kỳ #542 2 4 10 21 25 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.008.985.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 926 300.000
Giải ba 3 số 15.206 30.000
05/01/ 2020 - Kỳ #541 5 11 12 26 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.550.849.500
Giải nhất 5 số 41 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.287 300.000
Giải ba 3 số 17.774 30.000
03/01/ 2020 - Kỳ #540 1 15 17 26 32 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.655.615.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 767 300.000
Giải ba 3 số 13.611 30.000
01/01/ 2020 - Kỳ #539 8 10 23 26 37 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.312.067.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 829 300.000
Giải ba 3 số 13.625 30.000
29/12/ 2019 - Kỳ #538 7 12 21 24 35 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 57.045.118.500
Giải nhất 5 số 48 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.540 300.000
Giải ba 3 số 24.319 30.000
27/12/ 2019 - Kỳ #537 2 7 10 12 33 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 52.865.508.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.252 300.000
Giải ba 3 số 23.318 30.000