• Mega 6/45
  • Power 6/55
  • Max 3D
  • Max 3D PRO
  • Max 4D
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MEGA 6/45

Ký quay thưởng #1199 | Ngày quay thưởng 17/05/2024
8 22 27 29 39 43
69.796.747.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 69.796.747.000
Giải nhất 5 số 59 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.803 300.000
Giải ba 3 số 41.364 30.000
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Ký quay thưởng #722 | Ngày quay thưởng 31/08/2021
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 0023 15.000.000
Giải nhì 5815 9073 6.500.000
Giải ba 1072 8769 9420 3.000.000
Giải khuyến khích 1 023 1.000.000
Giải khuyến khích 2 23 100.000
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT POWER 6/55

Ký quay thưởng #1036 | Ngày quay thưởng 18/05/2024
12 18 20 25 27 52 44
37.855.412.400 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 37.855.412.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.429.871.500
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 740 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.703 50.000
Chọn ngày quay thưởng: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

Ký quay thưởng #770 | Ngày quay thưởng 17/05/2024
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải nhất 750 193 14
Giải nhì 20 250 007 800 44
Giải ba 499 570 233 548 604 739 113
Giải khuyến khích 047 966 682 748 494 549 052 659 67
MAX3D PLUS
Giải Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
SL giải 0 0 1 6 40 306 3450
Chọn ngày:

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D PRO

Kỳ quay #417 | Ngày quay 18/05/2024
Giải thưởng Kết quả SL giải
Giải đặc biệt 837 331 0
Giải phụ đặc biệt 331 837 0
Giải nhất 138 416 422 735 1
Giải nhì 382 896 979 359 593 845 2
Giải ba 012 045 372 082 894 860 075 736 5
Giải tư 837 331 138 416 422 735 382 896 979 359 593 845 012 045 372 082 894 860 075 736 40
Giải năm 837 331 505
Giải sáu 138 416 422 735 382 896 979 359 593 845 012 045 372 082 894 860 075 736 4887
Kết quả Mega 6/45 gần đây
17/05/2024 - #1199 8 22 27 29 39 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 69.796.747.000
Giải nhất 5 số 59 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.803 300.000
Giải ba 3 số 41.364 30.000
15/05/2024 - #1198 3 11 13 21 24 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 63.000.355.500
Giải nhất 5 số 42 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.255 300.000
Giải ba 3 số 37.624 30.000
12/05/2024 - #1197 3 5 6 9 32 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 56.872.464.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.925 300.000
Giải ba 3 số 34.750 30.000
10/05/2024 - #1196 12 13 31 38 42 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 53.511.343.500
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.662 300.000
Giải ba 3 số 30.583 30.000
08/05/2024 - #1195 2 10 13 22 30 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 50.378.948.500
Giải nhất 5 số 40 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.854 300.000
Giải ba 3 số 28.756 30.000
05/05/2024 - #1194 10 12 14 16 21 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 47.438.133.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.624 300.000
Giải ba 3 số 27.795 30.000
03/05/2024 - #1193 1 13 14 21 27 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 44.647.657.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.461 300.000
Giải ba 3 số 24.441 30.000
01/05/2024 - #1192 7 9 17 20 25 29
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 41.717.518.000
Giải nhất 5 số 46 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.840 300.000
Giải ba 3 số 29.082 30.000
28/04/2024 - #1191 1 13 14 22 23 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 39.429.278.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.497 300.000
Giải ba 3 số 24.885 30.000
26/04/2024 - #1190 2 3 25 34 35 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 36.854.769.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.374 300.000
Giải ba 3 số 24.372 30.000
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên