MENU
Xổ số Max 4D
Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Ngày 21/09/2019 - Kỳ #454
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 9888 15.000.000
Giải nhì 8931 7755 6.500.000
Giải ba 7458 5356 4408 3.000.000
Giải khuyến khích 1 888 1.000.000
Giải khuyến khích 2 88 100.000
Ngày 19/09/2019 - Kỳ #441
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 8395 15.000.000
Giải nhì 9912 9273 6.500.000
Giải ba 4127 4378 6180 3.000.000
Giải khuyến khích 1 395 1.000.000
Giải khuyến khích 2 95 100.000
Ngày 17/09/2019 - Kỳ #440
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 5432 15.000.000
Giải nhì 4588 4073 6.500.000
Giải ba 8751 6359 4856 3.000.000
Giải khuyến khích 1 432 1.000.000
Giải khuyến khích 2 32 100.000
Ngày 14/09/2019 - Kỳ #439
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 9015 15.000.000
Giải nhì 5470 1704 6.500.000
Giải ba 0022 1908 1324 3.000.000
Giải khuyến khích 1 015 1.000.000
Giải khuyến khích 2 15 100.000
Ngày 12/09/2019 - Kỳ #438
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 8647 15.000.000
Giải nhì 6967 1998 6.500.000
Giải ba 6083 2037 8347 3.000.000
Giải khuyến khích 1 647 1.000.000
Giải khuyến khích 2 47 100.000
Ngày 10/09/2019 - Kỳ #437
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 6354 15.000.000
Giải nhì 4577 7019 6.500.000
Giải ba 3075 0407 9494 3.000.000
Giải khuyến khích 1 354 1.000.000
Giải khuyến khích 2 54 100.000
Ngày 07/09/2019 - Kỳ #436
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 4916 15.000.000
Giải nhì 6266 1301 6.500.000
Giải ba 0312 6234 6619 3.000.000
Giải khuyến khích 1 916 1.000.000
Giải khuyến khích 2 16 100.000
Ngày 05/09/2019 - Kỳ #435
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 0250 15.000.000
Giải nhì 0511 6755 6.500.000
Giải ba 6728 5843 0446 3.000.000
Giải khuyến khích 1 250 1.000.000
Giải khuyến khích 2 50 100.000
Ngày 03/09/2019 - Kỳ #434
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 6853 15.000.000
Giải nhì 5725 8742 6.500.000
Giải ba 8237 4738 8175 3.000.000
Giải khuyến khích 1 853 1.000.000
Giải khuyến khích 2 53 100.000
Ngày 31/08/2019 - Kỳ #433
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 0252 15.000.000
Giải nhì 1930 2869 6.500.000
Giải ba 6433 9537 7901 3.000.000
Giải khuyến khích 1 252 1.000.000
Giải khuyến khích 2 52 100.000