MENU
Xổ số Max 4D
Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Ngày 23/05/2019 - Kỳ #390
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 4100 15.000.000
Giải nhì 7604 3554 6.500.000
Giải ba 6461 5888 0473 3.000.000
Giải khuyến khích 1 100 1.000.000
Giải khuyến khích 2 00 100.000
Ngày 21/05/2019 - Kỳ #389
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 8647 15.000.000
Giải nhì 3239 4630 6.500.000
Giải ba 8715 3682 1452 3.000.000
Giải khuyến khích 1 647 1.000.000
Giải khuyến khích 2 47 100.000
Ngày 18/05/2019 - Kỳ #388
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 5430 15.000.000
Giải nhì 3252 3159 6.500.000
Giải ba 4072 9252 7429 3.000.000
Giải khuyến khích 1 430 1.000.000
Giải khuyến khích 2 30 100.000
Ngày 16/05/2019 - Kỳ #387
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 4993 15.000.000
Giải nhì 3936 1592 6.500.000
Giải ba 2847 2781 4296 3.000.000
Giải khuyến khích 1 993 1.000.000
Giải khuyến khích 2 93 100.000
Ngày 14/05/2019 - Kỳ #386
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 8654 15.000.000
Giải nhì 1575 6912 6.500.000
Giải ba 8642 1511 8060 3.000.000
Giải khuyến khích 1 654 1.000.000
Giải khuyến khích 2 54 100.000
Ngày 11/05/2019 - Kỳ #385
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 3385 15.000.000
Giải nhì 6146 8489 6.500.000
Giải ba 7877 5164 2495 3.000.000
Giải khuyến khích 1 385 1.000.000
Giải khuyến khích 2 85 100.000
Ngày 09/05/2019 - Kỳ #384
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 9505 15.000.000
Giải nhì 8785 3209 6.500.000
Giải ba 1568 2121 5999 3.000.000
Giải khuyến khích 1 505 1.000.000
Giải khuyến khích 2 05 100.000
Ngày 07/05/2019 - Kỳ #383
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 3269 15.000.000
Giải nhì 9205 2856 6.500.000
Giải ba 6649 6167 4409 3.000.000
Giải khuyến khích 1 269 1.000.000
Giải khuyến khích 2 69 100.000
Ngày 04/05/2019 - Kỳ #382
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 6251 15.000.000
Giải nhì 1012 2254 6.500.000
Giải ba 1660 8802 4318 3.000.000
Giải khuyến khích 1 251 1.000.000
Giải khuyến khích 2 51 100.000
Ngày 02/05/2019 - Kỳ #381
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 2478 15.000.000
Giải nhì 9872 4019 6.500.000
Giải ba 8562 0646 4500 3.000.000
Giải khuyến khích 1 478 1.000.000
Giải khuyến khích 2 78 100.000