MENU
Xổ số Max 4D
Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Ngày 28/03/2020 - Kỳ #522
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 2095 15.000.000
Giải nhì 8657 2362 6.500.000
Giải ba 0259 9120 7291 3.000.000
Giải khuyến khích 1 095 1.000.000
Giải khuyến khích 2 95 100.000
Ngày 26/03/2020 - Kỳ #521
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 0391 15.000.000
Giải nhì 7927 0342 6.500.000
Giải ba 6164 9216 9929 3.000.000
Giải khuyến khích 1 391 1.000.000
Giải khuyến khích 2 91 100.000
Ngày 24/03/2020 - Kỳ #520
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 1257 15.000.000
Giải nhì 7548 2635 6.500.000
Giải ba 7366 4980 4906 3.000.000
Giải khuyến khích 1 257 1.000.000
Giải khuyến khích 2 57 100.000
Ngày 21/03/2020 - Kỳ #519
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 4147 15.000.000
Giải nhì 5001 2280 6.500.000
Giải ba 7155 4250 8886 3.000.000
Giải khuyến khích 1 147 1.000.000
Giải khuyến khích 2 47 100.000