MENU
Xổ số Max 4D
Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Ngày 18/01/2020 - Kỳ #493
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 2008 15.000.000
Giải nhì 0896 9074 6.500.000
Giải ba 0468 5777 5352 3.000.000
Giải khuyến khích 1 008 1.000.000
Giải khuyến khích 2 08 100.000
Ngày 16/01/2020 - Kỳ #492
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 5450 15.000.000
Giải nhì 6666 2202 6.500.000
Giải ba 5176 8569 2739 3.000.000
Giải khuyến khích 1 450 1.000.000
Giải khuyến khích 2 50 100.000
Ngày 14/01/2020 - Kỳ #491
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 6116 15.000.000
Giải nhì 5227 0376 6.500.000
Giải ba 1188 9803 4930 3.000.000
Giải khuyến khích 1 116 1.000.000
Giải khuyến khích 2 16 100.000
Ngày 11/01/2020 - Kỳ #490
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 7042 15.000.000
Giải nhì 2515 3164 6.500.000
Giải ba 8363 2588 4494 3.000.000
Giải khuyến khích 1 042 1.000.000
Giải khuyến khích 2 42 100.000