MENU
Xổ số Max 4D
Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Ngày 12/11/2019 - Kỳ #464
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 7709 15.000.000
Giải nhì 6228 2406 6.500.000
Giải ba 5301 7188 4016 3.000.000
Giải khuyến khích 1 709 1.000.000
Giải khuyến khích 2 09 100.000
Ngày 09/11/2019 - Kỳ #463
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 3475 15.000.000
Giải nhì 9627 8977 6.500.000
Giải ba 0144 7488 4886 3.000.000
Giải khuyến khích 1 475 1.000.000
Giải khuyến khích 2 75 100.000
Ngày 07/11/2019 - Kỳ #462
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 5287 15.000.000
Giải nhì 8296 1896 6.500.000
Giải ba 1474 0887 2582 3.000.000
Giải khuyến khích 1 287 1.000.000
Giải khuyến khích 2 87 100.000
Ngày 05/11/2019 - Kỳ #461
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 5396 15.000.000
Giải nhì 9631 8803 6.500.000
Giải ba 8224 9101 4317 3.000.000
Giải khuyến khích 1 396 1.000.000
Giải khuyến khích 2 96 100.000
Ngày 02/11/2019 - Kỳ #460
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 5645 15.000.000
Giải nhì 8866 8792 6.500.000
Giải ba 7159 2141 9134 3.000.000
Giải khuyến khích 1 645 1.000.000
Giải khuyến khích 2 45 100.000
Ngày 31/10/2019 - Kỳ #459
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 3019 15.000.000
Giải nhì 2340 8574 6.500.000
Giải ba 7329 6399 0764 3.000.000
Giải khuyến khích 1 019 1.000.000
Giải khuyến khích 2 19 100.000
Ngày 29/10/2019 - Kỳ #458
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 6295 15.000.000
Giải nhì 1095 9071 6.500.000
Giải ba 0959 0017 0059 3.000.000
Giải khuyến khích 1 295 1.000.000
Giải khuyến khích 2 95 100.000
Ngày 26/10/2019 - Kỳ #457
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 9696 15.000.000
Giải nhì 9359 1362 6.500.000
Giải ba 4261 0823 7451 3.000.000
Giải khuyến khích 1 696 1.000.000
Giải khuyến khích 2 96 100.000
Ngày 24/10/2019 - Kỳ #456
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 8665 15.000.000
Giải nhì 7399 3735 6.500.000
Giải ba 7248 9021 9393 3.000.000
Giải khuyến khích 1 665 1.000.000
Giải khuyến khích 2 65 100.000
Ngày 22/10/2019 - Kỳ #455
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 5439 15.000.000
Giải nhì 4286 4320 6.500.000
Giải ba 5771 6536 0246 3.000.000
Giải khuyến khích 1 439 1.000.000
Giải khuyến khích 2 39 100.000