MENU
Xổ số Max 4D
Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Ngày 18/07/2019 - Kỳ #414
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 5732 15.000.000
Giải nhì 5755 0091 6.500.000
Giải ba 8150 0092 0080 3.000.000
Giải khuyến khích 1 732 1.000.000
Giải khuyến khích 2 32 100.000
Ngày 16/07/2019 - Kỳ #413
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 2226 15.000.000
Giải nhì 7909 3745 6.500.000
Giải ba 2532 5179 5027 3.000.000
Giải khuyến khích 1 226 1.000.000
Giải khuyến khích 2 26 100.000
Ngày 13/07/2019 - Kỳ #412
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 0599 15.000.000
Giải nhì 6605 6528 6.500.000
Giải ba 7299 2186 3920 3.000.000
Giải khuyến khích 1 599 1.000.000
Giải khuyến khích 2 99 100.000
Ngày 11/07/2019 - Kỳ #411
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 6247 15.000.000
Giải nhì 1877 3959 6.500.000
Giải ba 0653 8383 1983 3.000.000
Giải khuyến khích 1 247 1.000.000
Giải khuyến khích 2 47 100.000
Ngày 09/07/2019 - Kỳ #410
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 9984 15.000.000
Giải nhì 7288 8842 6.500.000
Giải ba 9871 9749 8898 3.000.000
Giải khuyến khích 1 984 1.000.000
Giải khuyến khích 2 84 100.000
Ngày 06/07/2019 - Kỳ #409
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 2733 15.000.000
Giải nhì 8501 4434 6.500.000
Giải ba 5007 6538 8143 3.000.000
Giải khuyến khích 1 733 1.000.000
Giải khuyến khích 2 33 100.000
Ngày 04/07/2019 - Kỳ #408
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 6585 15.000.000
Giải nhì 7425 0554 6.500.000
Giải ba 6625 6123 1140 3.000.000
Giải khuyến khích 1 585 1.000.000
Giải khuyến khích 2 85 100.000
Ngày 02/07/2019 - Kỳ #407
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 9396 15.000.000
Giải nhì 6474 9636 6.500.000
Giải ba 6946 1570 6652 3.000.000
Giải khuyến khích 1 396 1.000.000
Giải khuyến khích 2 96 100.000
Ngày 29/06/2019 - Kỳ #406
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 7258 15.000.000
Giải nhì 0756 4436 6.500.000
Giải ba 6168 0393 0716 3.000.000
Giải khuyến khích 1 258 1.000.000
Giải khuyến khích 2 58 100.000
Ngày 27/06/2019 - Kỳ #405
Giải thưởng Kết quả Giá trị (đồng)
Giải nhất 4482 15.000.000
Giải nhì 8786 1055 6.500.000
Giải ba 3855 1770 9747 3.000.000
Giải khuyến khích 1 482 1.000.000
Giải khuyến khích 2 82 100.000