MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
22/09/2019 - #496 3 6 21 36 38 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.255.293.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 781 300.000
Giải ba 3 số 12.729 30.000
20/09/2019 - #495 7 12 24 29 31 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 2 49.726.502.250
Giải nhất 5 số 117 10.000.000
Giải nhì 4 số 3.480 300.000
Giải ba 3 số 43.740 30.000
18/09/2019 - #494 3 9 13 17 19 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 94.535.082.000
Giải nhất 5 số 66 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.751 300.000
Giải ba 3 số 38.019 30.000
15/09/2019 - #493 8 9 28 33 35 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 89.344.198.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.737 300.000
Giải ba 3 số 31.595 30.000
13/09/2019 - #492 2 15 17 25 30 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 84.031.956.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.616 300.000
Giải ba 3 số 27.028 30.000
11/09/2019 - #491 21 25 29 32 34 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 78.841.975.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.311 300.000
Giải ba 3 số 24.917 30.000
08/09/2019 - #490 6 9 11 26 28 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 73.447.486.500
Giải nhất 5 số 51 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.138 300.000
Giải ba 3 số 28.471 30.000
06/09/2019 - #489 2 4 13 15 26 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 69.609.684.500
Giải nhất 5 số 50 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.516 300.000
Giải ba 3 số 23.372 30.000
04/09/2019 - #488 1 9 11 23 30 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 65.623.409.000
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.325 300.000
Giải ba 3 số 22.657 30.000
01/09/2019 - #487 5 7 14 16 29 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 61.531.051.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.178 300.000
Giải ba 3 số 20.097 30.000
30/08/2019 - #486 5 6 22 23 25 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 57.561.110.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.367 300.000
Giải ba 3 số 22.476 30.000
28/08/2019 - #485 1 4 12 14 19 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 53.879.797.500
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1 300.000
Giải ba 3 số 20 30.000
25/08/2019 - #484 7 8 15 20 24 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 50.256.177.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.290 300.000
Giải ba 3 số 19.053 30.000
23/08/2019 - #483 6 7 12 17 19 24 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 46.911.829.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.253 300.000
Giải ba 3 số 20.309 30.000
21/08/2019 - #482 6 8 17 20 21 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 43.784.877.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.123 300.000
Giải ba 3 số 17.782 30.000
18/08/2019 - #481 2 7 18 21 24 33 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 40.626.087.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 987 300.000
Giải ba 3 số 16.944 30.000
16/08/2019 - #480 6 14 15 19 31 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 37.492.523.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 915 300.000
Giải ba 3 số 16.248 30.000
14/08/2019 - #479 13 20 22 24 33 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 34.518.894.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 855 300.000
Giải ba 3 số 14.855 30.000
11/08/2019 - #478 1 4 7 9 25 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 31.428.258.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 961 300.000
Giải ba 3 số 15.474 30.000
09/08/2019 - #477 11 19 26 28 30 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.478.574.500
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 972 300.000
Giải ba 3 số 15.267 30.000
07/08/2019 - #476 1 5 13 31 32 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 26.578.394.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 779 300.000
Giải ba 3 số 14.034 30.000
04/08/2019 - #475 6 10 21 30 43 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 25.016.702.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 790 300.000
Giải ba 3 số 13.880 30.000
02/08/2019 - #474 11 18 20 22 25 26 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.471.032.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.012 300.000
Giải ba 3 số 15.433 30.000
31/07/2019 - #473 6 12 15 19 25 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.199.548.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.034 300.000
Giải ba 3 số 16.594 30.000
28/07/2019 - #472 5 14 16 24 42 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.025.187.500
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 776 300.000
Giải ba 3 số 12.591 30.000
26/07/2019 - #471 5 14 16 22 25 33 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.673.771.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 763 300.000
Giải ba 3 số 13.117 30.000
24/07/2019 - #470 20 22 25 39 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.405.343.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 635 300.000
Giải ba 3 số 11.869 30.000
21/07/2019 - #469 7 8 10 24 33 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.128.970.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 765 300.000
Giải ba 3 số 11.969 30.000
19/07/2019 - #468 9 12 23 26 28 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.041.728.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 834 300.000
Giải ba 3 số 13.056 30.000
17/07/2019 - #467 10 11 16 22 28 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.023.456.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 824 300.000
Giải ba 3 số 12.179 30.000
14/07/2019 - #466 2 3 7 25 33 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.014.911.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 673 300.000
Giải ba 3 số 11.490 30.000
12/07/2019 - #465 16 18 24 26 40 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 12.982.557.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 670 300.000
Giải ba 3 số 10.245 30.000
10/07/2019 - #464 1 2 6 7 16 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 29.119.908.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.047 300.000
Giải ba 3 số 17.186 30.000
07/07/2019 - #463 2 18 21 23 30 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 27.560.799.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 897 300.000
Giải ba 3 số 15.139 30.000
05/07/2019 - #462 19 21 30 31 37 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 25.923.998.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 799 300.000
Giải ba 3 số 13.795 30.000
03/07/2019 - #461 2 7 25 29 39 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.476.352.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 971 300.000
Giải ba 3 số 15.357 30.000
30/06/2019 - #460 5 20 22 25 28 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.161.203.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 822 300.000
Giải ba 3 số 13.884 30.000
28/06/2019 - #459 11 25 37 40 41 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.710.623.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 770 300.000
Giải ba 3 số 12.897 30.000
26/06/2019 - #458 1 5 9 10 33 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 20.418.360.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 825 300.000
Giải ba 3 số 13.662 30.000
23/06/2019 - #457 3 8 11 27 32 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.041.263.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 837 300.000
Giải ba 3 số 13.698 30.000
21/06/2019 - #456 1 4 19 21 23 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.771.417.500
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 704 300.000
Giải ba 3 số 11.773 30.000
19/06/2019 - #455 2 4 11 15 35 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.557.487.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 722 300.000
Giải ba 3 số 12.321 30.000
16/06/2019 - #454 6 7 19 29 31 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.332.578.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 634 300.000
Giải ba 3 số 11.785 30.000
14/06/2019 - #453 2 12 16 36 37 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.177.934.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 688 300.000
Giải ba 3 số 11.136 30.000
12/06/2019 - #452 10 11 21 23 26 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.115.937.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 683 300.000
Giải ba 3 số 11.253 30.000
09/06/2019 - #451 2 6 22 25 35 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 34.381.055.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 906 300.000
Giải ba 3 số 15.308 30.000
07/06/2019 - #450 11 13 15 26 27 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.742.356.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 916 300.000
Giải ba 3 số 15.081 30.000
05/06/2019 - #449 4 8 22 25 37 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 31.263.883.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 926 300.000
Giải ba 3 số 15.716 30.000
02/06/2019 - #448 2 5 12 35 41 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 29.782.077.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 874 300.000
Giải ba 3 số 15.017 30.000
31/05/2019 - #447 5 6 7 12 23 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.327.703.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.036 300.000
Giải ba 3 số 16.259 30.000