MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
29/05/2020 - #592 4 10 23 26 35 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 45.537.563.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.270 300.000
Giải ba 3 số 20.871 30.000
27/05/2020 - #591 6 15 29 30 37 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 41.676.491.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.155 300.000
Giải ba 3 số 20.938 30.000
24/05/2020 - #590 1 29 30 32 34 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 37.678.580.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 879 300.000
Giải ba 3 số 16.725 30.000
22/05/2020 - #589 3 8 19 28 35 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 33.938.516.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.229 300.000
Giải ba 3 số 19.443 30.000
20/05/2020 - #588 1 8 15 23 25 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.194.354.500
Giải nhất 5 số 40 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.292 300.000
Giải ba 3 số 20.040 30.000
17/05/2020 - #587 2 4 21 30 33 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 30.660.959.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 904 300.000
Giải ba 3 số 15.472 30.000
15/05/2020 - #586 3 12 13 28 33 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.926.318.500
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.099 300.000
Giải ba 3 số 17.738 30.000
13/05/2020 - #585 6 20 21 35 40 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 27.388.276.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.183 300.000
Giải ba 3 số 18.134 30.000
10/05/2020 - #584 7 9 23 32 33 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 25.796.746.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.014 300.000
Giải ba 3 số 17.364 30.000
08/05/2020 - #583 1 3 7 12 22 25 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.151.984.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.142 300.000
Giải ba 3 số 17.075 30.000
06/05/2020 - #582 3 18 25 29 30 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.721.676.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 962 300.000
Giải ba 3 số 16.088 30.000
03/05/2020 - #581 5 18 29 32 38 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.141.122.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 806 300.000
Giải ba 3 số 14.384 30.000
01/05/2020 - #580 6 7 16 37 40 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.664.130.500
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 710 300.000
Giải ba 3 số 12.607 30.000
29/04/2020 - #579 1 8 11 13 15 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.366.851.000
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 942 300.000
Giải ba 3 số 15.272 30.000
26/04/2020 - #578 5 25 30 36 37 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.901.292.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 689 300.000
Giải ba 3 số 12.086 30.000
24/04/2020 - #577 10 31 37 39 40 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.554.413.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 621 300.000
Giải ba 3 số 10.628 30.000
29/03/2020 - #576 7 10 23 36 39 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.287.347.500
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 664 300.000
Giải ba 3 số 11.464 30.000
27/03/2020 - #575 1 6 10 35 36 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.089.171.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 661 300.000
Giải ba 3 số 11.442 30.000
25/03/2020 - #574 26 31 33 37 38 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 15.800.249.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 675 300.000
Giải ba 3 số 11.957 30.000
22/03/2020 - #573 2 10 19 22 24 29 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.394.846.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 875 300.000
Giải ba 3 số 13.961 30.000

Thành viên

Đăng ký thành viên để xem được nhiều thống kê Vietlott hơn

Đăng nhập / Đăng ký

Dự đoán Mega 6/45 - Kỳ #593
Ngày quay: 31/05/2020

Số yếu
0104050609101319222325272829303637384243
Số mạnh
081415161718202132333540414445
Số cố định
141620354041

Hướng dẫn Andromeda

Tin đọc nhiều