Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
02/12/2022 - #974 2 18 21 24 38 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 16.514.716.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 962 300.000
Giải ba 3 số 15.586 30.000
30/11/2022 - #973 7 15 20 25 32 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.921.807.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.097 300.000
Giải ba 3 số 17.206 30.000
27/11/2022 - #972 1 26 27 35 36 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.440.836.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 687 300.000
Giải ba 3 số 12.763 30.000
25/11/2022 - #971 14 20 24 30 35 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 20.737.613.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 893 300.000
Giải ba 3 số 15.776 30.000
23/11/2022 - #970 4 13 15 20 37 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.822.931.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 918 300.000
Giải ba 3 số 16.183 30.000
20/11/2022 - #969 1 4 14 22 24 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.973.364.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 860 300.000
Giải ba 3 số 14.925 30.000
18/11/2022 - #968 15 16 22 25 29 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.234.059.500
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14.863 30.000
16/11/2022 - #967 2 3 12 32 35 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.531.338.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 900 300.000
Giải ba 3 số 15.111 30.000
13/11/2022 - #966 3 4 27 32 40 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 72.397.323.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.655 300.000
Giải ba 3 số 29.161 30.000
11/11/2022 - #965 2 3 9 15 17 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 65.752.184.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.806 300.000
Giải ba 3 số 33.272 30.000
09/11/2022 - #964 7 9 16 20 30 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 59.325.037.000
Giải nhất 5 số 62 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.023 300.000
Giải ba 3 số 33.642 30.000
06/11/2022 - #963 8 10 12 14 17 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 53.746.736.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.797 300.000
Giải ba 3 số 29.173 30.000
04/11/2022 - #962 9 13 16 24 33 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 48.556.175.000
Giải nhất 5 số 45 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.623 300.000
Giải ba 3 số 26.077 30.000
02/11/2022 - #961 2 17 23 27 37 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 43.928.011.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.512 300.000
Giải ba 3 số 24.221 30.000
30/10/2022 - #960 15 27 31 36 38 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 39.364.640.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.307 300.000
Giải ba 3 số 20.863 30.000
28/10/2022 - #959 16 21 22 33 42 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 35.108.565.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.127 300.000
Giải ba 3 số 19.038 30.000
26/10/2022 - #958 2 3 10 15 31 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 31.027.945.500
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.178 300.000
Giải ba 3 số 20.480 30.000
23/10/2022 - #957 2 11 18 33 36 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.053.087.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.250 300.000
Giải ba 3 số 19.271 30.000
21/10/2022 - #956 10 16 17 18 34 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 26.156.971.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 989 300.000
Giải ba 3 số 18.466 30.000
19/10/2022 - #955 1 3 7 10 21 29
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.040.873.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.221 300.000
Giải ba 3 số 19.955 30.000
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên