Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
06/12/2023 - #1130 18 19 20 29 41 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.757.570.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 894 300.000
Giải ba 3 số 16.142 30.000
03/12/2023 - #1129 12 14 16 21 29 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.845.608.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 885 300.000
Giải ba 3 số 15.157 30.000
01/12/2023 - #1128 5 10 14 21 27 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.300.633.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.179 300.000
Giải ba 3 số 18.148 30.000
29/11/2023 - #1127 9 22 24 32 38 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.760.004.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 902 300.000
Giải ba 3 số 15.645 30.000
26/11/2023 - #1126 4 6 15 23 25 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.191.038.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.218 300.000
Giải ba 3 số 17.986 30.000
24/11/2023 - #1125 5 18 22 34 41 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 96.243.094.000
Giải nhất 5 số 70 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.741 300.000
Giải ba 3 số 43.210 30.000
22/11/2023 - #1124 15 18 20 23 37 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 87.610.138.500
Giải nhất 5 số 81 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.939 300.000
Giải ba 3 số 48.074 30.000
19/11/2023 - #1123 1 3 19 20 26 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 79.611.327.000
Giải nhất 5 số 47 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.073 300.000
Giải ba 3 số 35.516 30.000
17/11/2023 - #1122 16 20 25 26 36 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 71.959.468.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.791 300.000
Giải ba 3 số 33.459 30.000
15/11/2023 - #1121 2 3 12 16 30 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 64.531.119.500
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.145 300.000
Giải ba 3 số 36.946 30.000
12/11/2023 - #1120 2 4 10 15 27 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 57.741.013.000
Giải nhất 5 số 38 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.980 300.000
Giải ba 3 số 31.624 30.000
10/11/2023 - #1119 1 4 10 13 14 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 52.013.662.000
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.691 300.000
Giải ba 3 số 28.670 30.000
08/11/2023 - #1118 7 20 23 27 31 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 46.370.024.000
Giải nhất 5 số 41 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.735 300.000
Giải ba 3 số 27.071 30.000
05/11/2023 - #1117 1 13 16 18 23 25
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 41.347.137.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.176 300.000
Giải ba 3 số 20.837 30.000
03/11/2023 - #1116 2 7 9 13 22 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 36.816.190.500
Giải nhất 5 số 40 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.708 300.000
Giải ba 3 số 25.289 30.000
01/11/2023 - #1115 1 3 15 16 23 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 34.834.282.500
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.456 300.000
Giải ba 3 số 24.163 30.000
29/10/2023 - #1114 5 7 15 21 32 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.603.524.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.220 300.000
Giải ba 3 số 20.921 30.000
27/10/2023 - #1113 7 10 14 21 26 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 30.339.644.500
Giải nhất 5 số 38 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.360 300.000
Giải ba 3 số 21.741 30.000
25/10/2023 - #1112 4 6 13 25 31 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.509.002.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.103 300.000
Giải ba 3 số 19.349 30.000
22/10/2023 - #1111 10 13 14 19 35 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 26.107.271.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.036 300.000
Giải ba 3 số 18.926 30.000
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên