MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
20/01/2021 - #693 7 20 29 30 40 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.904.372.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 996 300.000
Giải ba 3 số 15.230 30.000
17/01/2021 - #692 4 5 32 39 40 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.432.888.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 738 300.000
Giải ba 3 số 13.229 30.000
15/01/2021 - #691 4 6 10 13 26 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 13.284.139.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 891 300.000
Giải ba 3 số 13.949 30.000
15/01/2021 - #691 4 6 10 13 26 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 13.284.139.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 891 300.000
Giải ba 3 số 13.949 30.000
13/01/2021 - #690 19 20 21 28 33 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 19.778.012.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 929 300.000
Giải ba 3 số 16.505 30.000
10/01/2021 - #689 10 11 22 32 38 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.016.946.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 983 300.000
Giải ba 3 số 16.356 30.000
08/01/2021 - #688 8 19 22 25 32 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.509.836.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 868 300.000
Giải ba 3 số 15.534 30.000
06/01/2021 - #687 22 27 30 35 40 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.043.389.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 866 300.000
Giải ba 3 số 14.412 30.000
03/01/2021 - #686 4 31 34 36 40 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.599.620.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 869 300.000
Giải ba 3 số 13.666 30.000
01/01/2021 - #685 10 16 24 26 30 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 100.379.870.000
Giải nhất 5 số 123 10.000.000
Giải nhì 4 số 3.167 300.000
Giải ba 3 số 44.092 30.000
30/12/2020 - #684 1 13 20 26 35 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 93.092.703.500
Giải nhất 5 số 54 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.536 300.000
Giải ba 3 số 41.976 30.000
27/12/2020 - #683 3 11 17 19 34 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 85.542.628.500
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.167 300.000
Giải ba 3 số 34.272 30.000
25/12/2020 - #682 6 12 15 22 33 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 79.257.983.500
Giải nhất 5 số 47 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.089 300.000
Giải ba 3 số 34.899 30.000
23/12/2020 - #681 7 11 17 31 35 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 73.587.193.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.647 300.000
Giải ba 3 số 29.666 30.000
20/12/2020 - #680 15 18 28 30 34 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 67.862.170.500
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.876 300.000
Giải ba 3 số 27.842 30.000
18/12/2020 - #679 4 9 14 23 32 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 62.918.148.000
Giải nhất 5 số 35 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.878 300.000
Giải ba 3 số 28.033 30.000
16/12/2020 - #678 10 11 22 27 36 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 58.449.750.000
Giải nhất 5 số 35 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.359 300.000
Giải ba 3 số 22.947 30.000
13/12/2020 - #677 10 12 20 36 41 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 53.778.716.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.297 300.000
Giải ba 3 số 22.820 30.000
11/12/2020 - #676 23 24 25 35 37 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 49.475.568.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.116 300.000
Giải ba 3 số 21.033 30.000
09/12/2020 - #675 16 24 27 31 36 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 45.377.214.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.134 300.000
Giải ba 3 số 19.419 30.000

Thành viên

Đăng ký thành viên để xem được nhiều thống kê Vietlott hơn

Đăng nhập / Đăng ký

Dự đoán Mega 6/45 - Kỳ #694
Ngày quay: 22/01/2021

Số yếu
0204080911141721222324252627303235394144
Số mạnh
010306071213151820282931343842
Số cố định
061213151834

Hướng dẫn Andromeda

Tin đọc nhiều