MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
17/01/2020 - #546 8 26 28 37 40 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.200.768.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.044 300.000
Giải ba 3 số 18.296 30.000
15/01/2020 - #545 2 8 19 31 38 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.510.758.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.037 300.000
Giải ba 3 số 18.007 30.000
12/01/2020 - #544 7 12 17 21 35 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.872.112.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.334 300.000
Giải ba 3 số 18.655 30.000
10/01/2020 - #543 10 18 24 35 41 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.509.904.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 909 300.000
Giải ba 3 số 15.362 30.000
08/01/2020 - #542 2 4 10 21 25 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.008.985.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 926 300.000
Giải ba 3 số 15.206 30.000
05/01/2020 - #541 5 11 12 26 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.550.849.500
Giải nhất 5 số 41 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.287 300.000
Giải ba 3 số 17.774 30.000
03/01/2020 - #540 1 15 17 26 32 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.655.615.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 767 300.000
Giải ba 3 số 13.611 30.000
01/01/2020 - #539 8 10 23 26 37 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.312.067.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 829 300.000
Giải ba 3 số 13.625 30.000
29/12/2019 - #538 7 12 21 24 35 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 57.045.118.500
Giải nhất 5 số 48 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.540 300.000
Giải ba 3 số 24.319 30.000
27/12/2019 - #537 2 7 10 12 33 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 52.865.508.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.252 300.000
Giải ba 3 số 23.318 30.000
25/12/2019 - #536 10 18 25 26 36 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 48.452.999.500
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.250 300.000
Giải ba 3 số 21.772 30.000
22/12/2019 - #535 9 10 11 18 22 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 44.243.846.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.352 300.000
Giải ba 3 số 22.246 30.000
20/12/2019 - #534 1 9 16 27 38 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 40.443.194.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.295 300.000
Giải ba 3 số 19.904 30.000
18/12/2019 - #533 8 9 12 19 22 25 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 37.173.295.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.605 300.000
Giải ba 3 số 23.142 30.000
15/12/2019 - #532 3 13 15 16 22 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 35.603.542.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.052 300.000
Giải ba 3 số 18.750 30.000
13/12/2019 - #531 2 8 9 25 26 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 33.790.460.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.135 300.000
Giải ba 3 số 18.579 30.000
11/12/2019 - #530 1 2 8 27 29 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.090.856.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.046 300.000
Giải ba 3 số 17.261 30.000
08/12/2019 - #529 12 20 30 31 34 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 30.329.123.500
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 932 300.000
Giải ba 3 số 15.745 30.000
06/12/2019 - #528 2 20 26 35 43 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.546.624.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 873 300.000
Giải ba 3 số 14.863 30.000
04/12/2019 - #527 16 19 24 30 32 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 26.950.480.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.019 300.000
Giải ba 3 số 16.157 30.000