MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
10/11/2019 - #517 4 14 21 28 32 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.211.095.000
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 614 300.000
Giải ba 3 số 10.774 30.000
08/11/2019 - #516 4 16 19 30 32 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 13.105.822.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 708 300.000
Giải ba 3 số 11.333 30.000
06/11/2019 - #515 3 15 22 23 38 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 25.973.365.000
Giải nhất 5 số 38 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.014 300.000
Giải ba 3 số 15.743 30.000
03/11/2019 - #514 28 30 32 38 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.662.089.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 844 300.000
Giải ba 3 số 13.669 30.000
01/11/2019 - #513 6 11 20 30 37 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.289.402.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 847 300.000
Giải ba 3 số 14.003 30.000
30/10/2019 - #512 2 5 8 12 29 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.917.627.500
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.013 300.000
Giải ba 3 số 16.234 30.000
27/10/2019 - #511 1 19 29 30 40 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 20.715.497.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 729 300.000
Giải ba 3 số 12.371 30.000
25/10/2019 - #510 4 7 9 22 32 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.294.833.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 810 300.000
Giải ba 3 số 13.575 30.000
23/10/2019 - #509 2 9 21 23 32 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.002.864.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 904 300.000
Giải ba 3 số 14.386 30.000
20/10/2019 - #508 1 3 8 15 38 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.793.980.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 733 300.000
Giải ba 3 số 12.307 30.000
18/10/2019 - #507 4 14 15 22 28 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.557.260.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 652 300.000
Giải ba 3 số 11.526 30.000
16/10/2019 - #506 1 4 23 28 41 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.327.867.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 632 300.000
Giải ba 3 số 10.858 30.000
13/10/2019 - #505 6 22 28 31 37 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.134.526.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 600 300.000
Giải ba 3 số 10.352 30.000
11/10/2019 - #504 6 12 14 27 28 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 22.740.613.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 897 300.000
Giải ba 3 số 15.192 30.000
09/10/2019 - #503 3 12 21 24 28 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.389.955.500
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 951 300.000
Giải ba 3 số 15.003 30.000
06/10/2019 - #502 1 6 17 30 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 20.224.441.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 747 300.000
Giải ba 3 số 12.737 30.000
04/10/2019 - #501 2 9 24 25 30 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.949.662.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 782 300.000
Giải ba 3 số 13.405 30.000
02/10/2019 - #500 2 6 7 25 28 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.753.510.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 794 300.000
Giải ba 3 số 13.566 30.000
29/09/2019 - #499 2 9 12 18 21 23 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.530.261.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 973 300.000
Giải ba 3 số 14.995 30.000
27/09/2019 - #498 6 9 11 28 37 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.393.271.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 891 300.000
Giải ba 3 số 13.451 30.000
25/09/2019 - #497 9 14 22 26 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.415.927.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 748 300.000
Giải ba 3 số 12.635 30.000
22/09/2019 - #496 3 6 21 36 38 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.255.293.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 781 300.000
Giải ba 3 số 12.729 30.000
20/09/2019 - #495 7 12 24 29 31 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 2 49.726.502.250
Giải nhất 5 số 117 10.000.000
Giải nhì 4 số 3.480 300.000
Giải ba 3 số 43.740 30.000
18/09/2019 - #494 3 9 13 17 19 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 94.535.082.000
Giải nhất 5 số 66 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.751 300.000
Giải ba 3 số 38.019 30.000
15/09/2019 - #493 8 9 28 33 35 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 89.344.198.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.737 300.000
Giải ba 3 số 31.595 30.000
13/09/2019 - #492 2 15 17 25 30 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 84.031.956.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.616 300.000
Giải ba 3 số 27.028 30.000
11/09/2019 - #491 21 25 29 32 34 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 78.841.975.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.311 300.000
Giải ba 3 số 24.917 30.000
08/09/2019 - #490 6 9 11 26 28 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 73.447.486.500
Giải nhất 5 số 51 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.138 300.000
Giải ba 3 số 28.471 30.000
06/09/2019 - #489 2 4 13 15 26 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 69.609.684.500
Giải nhất 5 số 50 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.516 300.000
Giải ba 3 số 23.372 30.000
04/09/2019 - #488 1 9 11 23 30 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 65.623.409.000
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.325 300.000
Giải ba 3 số 22.657 30.000
01/09/2019 - #487 5 7 14 16 29 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 61.531.051.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.178 300.000
Giải ba 3 số 20.097 30.000
30/08/2019 - #486 5 6 22 23 25 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 57.561.110.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.367 300.000
Giải ba 3 số 22.476 30.000
28/08/2019 - #485 1 4 12 14 19 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 53.879.797.500
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1 300.000
Giải ba 3 số 20 30.000
25/08/2019 - #484 7 8 15 20 24 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 50.256.177.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.290 300.000
Giải ba 3 số 19.053 30.000
23/08/2019 - #483 6 7 12 17 19 24 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 46.911.829.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.253 300.000
Giải ba 3 số 20.309 30.000
21/08/2019 - #482 6 8 17 20 21 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 43.784.877.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.123 300.000
Giải ba 3 số 17.782 30.000
18/08/2019 - #481 2 7 18 21 24 33 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 40.626.087.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 987 300.000
Giải ba 3 số 16.944 30.000
16/08/2019 - #480 6 14 15 19 31 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 37.492.523.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 915 300.000
Giải ba 3 số 16.248 30.000
14/08/2019 - #479 13 20 22 24 33 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 34.518.894.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 855 300.000
Giải ba 3 số 14.855 30.000
11/08/2019 - #478 1 4 7 9 25 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 31.428.258.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 961 300.000
Giải ba 3 số 15.474 30.000
09/08/2019 - #477 11 19 26 28 30 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.478.574.500
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 972 300.000
Giải ba 3 số 15.267 30.000
07/08/2019 - #476 1 5 13 31 32 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 26.578.394.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 779 300.000
Giải ba 3 số 14.034 30.000
04/08/2019 - #475 6 10 21 30 43 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 25.016.702.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 790 300.000
Giải ba 3 số 13.880 30.000
02/08/2019 - #474 11 18 20 22 25 26 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.471.032.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.012 300.000
Giải ba 3 số 15.433 30.000
31/07/2019 - #473 6 12 15 19 25 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.199.548.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.034 300.000
Giải ba 3 số 16.594 30.000
28/07/2019 - #472 5 14 16 24 42 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.025.187.500
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 776 300.000
Giải ba 3 số 12.591 30.000
26/07/2019 - #471 5 14 16 22 25 33 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.673.771.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 763 300.000
Giải ba 3 số 13.117 30.000
24/07/2019 - #470 20 22 25 39 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.405.343.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 635 300.000
Giải ba 3 số 11.869 30.000
21/07/2019 - #469 7 8 10 24 33 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.128.970.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 765 300.000
Giải ba 3 số 11.969 30.000
19/07/2019 - #468 9 12 23 26 28 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.041.728.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 834 300.000
Giải ba 3 số 13.056 30.000