MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
24/05/2019 - Kỳ #444 2 3 31 33 35 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.272.614.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 768 300.000
Giải ba 3 số 13.012 30.000
22/05/2019 - Kỳ #443 1 13 16 22 23 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.677.291.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 804 300.000
Giải ba 3 số 14.506 30.000
19/05/2019 - Kỳ #442 2 11 19 27 30 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.220.151.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 900 300.000
Giải ba 3 số 14.587 30.000
17/05/2019 - Kỳ #441 6 16 18 29 39 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.892.566.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 931 300.000
Giải ba 3 số 14.250 30.000
15/05/2019 - Kỳ #440 17 28 29 33 34 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.642.166.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 707 300.000
Giải ba 3 số 13.221 30.000
12/05/2019 - Kỳ #439 1 8 13 17 21 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.230.884.500
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 779 300.000
Giải ba 3 số 13.370 30.000
10/05/2019 - Kỳ #438 5 23 25 30 35 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.860.858.500
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 708 300.000
Giải ba 3 số 12.653 30.000
08/05/2019 - Kỳ #437 1 7 8 31 34 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.557.802.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 754 300.000
Giải ba 3 số 12.592 30.000
05/05/2019 - Kỳ #436 13 27 30 38 39 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.321.559.500
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 676 300.000
Giải ba 3 số 11.367 30.000
03/05/2019 - Kỳ #435 1 6 14 31 35 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 20.603.254.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 742 300.000
Giải ba 3 số 13.289 30.000
01/05/2019 - Kỳ #434 18 23 24 27 33 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.167.212.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 661 300.000
Giải ba 3 số 11.369 30.000
28/04/2019 - Kỳ #433 4 24 28 30 33 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.974.733.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 755 300.000
Giải ba 3 số 12.659 30.000
26/04/2019 - Kỳ #432 1 2 14 15 16 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.734.191.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 745 300.000
Giải ba 3 số 13 30.000
24/04/2019 - Kỳ #431 4 7 12 13 20 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.460.909.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 838 300.000
Giải ba 3 số 14 30.000
21/04/2019 - Kỳ #430 8 11 13 20 41 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.253.836.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 735 300.000
Giải ba 3 số 11.891 30.000
19/04/2019 - Kỳ #429 1 4 5 12 17 21 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.042.826.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 889 300.000
Giải ba 3 số 13.140 30.000
17/04/2019 - Kỳ #428 7 11 21 25 30 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 13.225.173.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 770 300.000
Giải ba 3 số 12.946 30.000
14/04/2019 - Kỳ #427 4 13 20 34 35 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 44.071.252.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.015 300.000
Giải ba 3 số 19.036 30.000
12/04/2019 - Kỳ #426 3 12 15 16 17 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 40.141.316.500
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.425 300.000
Giải ba 3 số 23.289 30.000
10/04/2019 - Kỳ #425 7 11 14 30 35 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 36.441.477.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.286 300.000
Giải ba 3 số 21.151 30.000
07/04/2019 - Kỳ #424 8 10 26 28 32 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.688.405.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.083 300.000
Giải ba 3 số 18.993 30.000
05/04/2019 - Kỳ #423 2 7 25 36 38 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 29.177.213.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.128 300.000
Giải ba 3 số 18.453 30.000
03/04/2019 - Kỳ #422 4 11 18 33 34 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 26.129.369.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.065 300.000
Giải ba 3 số 18.572 30.000
31/03/2019 - Kỳ #421 3 5 19 28 31 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.437.276.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.085 300.000
Giải ba 3 số 17.793 30.000
29/03/2019 - Kỳ #420 2 19 26 27 30 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.765.342.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 917 300.000
Giải ba 3 số 15.485 30.000
27/03/2019 - Kỳ #419 9 12 22 24 30 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.055.913.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.078 300.000
Giải ba 3 số 16.892 30.000
24/03/2019 - Kỳ #418 5 17 21 27 34 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.595.469.000
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 814 300.000
Giải ba 3 số 14.508 30.000
22/03/2019 - Kỳ #417 1 3 6 13 18 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.010.166.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 871 300.000
Giải ba 3 số 14.393 30.000
20/03/2019 - Kỳ #416 2 7 17 24 29 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.559.719.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.010 300.000
Giải ba 3 số 15.119 30.000
17/03/2019 - Kỳ #415 5 6 16 18 24 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.253.753.500
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.105 300.000
Giải ba 3 số 15.576 30.000
15/03/2019 - Kỳ #414 5 10 15 19 38 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.180.566.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 870 300.000
Giải ba 3 số 14.640 30.000
13/03/2019 - Kỳ #413 5 16 24 26 34 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.014.844.500
Giải nhất 5 số 34 100.000.000
Giải nhì 4 số 1.070 300.000
Giải ba 3 số 13.801 30.000
10/03/2019 - Kỳ #412 5 24 31 32 42 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 24.935.729.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.145 300.000
Giải ba 3 số 17.867 30.000
08/03/2019 - Kỳ #411 4 14 20 27 32 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.311.659.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 953 300.000
Giải ba 3 số 15.887 30.000
06/03/2019 - Kỳ #410 2 7 14 24 40 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.651.509.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.012 300.000
Giải ba 3 số 16.235 30.000
03/03/2019 - Kỳ #409 1 13 17 20 30 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 20.020.723.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 877 300.000
Giải ba 3 số 14.886 30.000
01/03/2019 - Kỳ #408 15 23 29 31 38 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.395.685.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 909 300.000
Giải ba 3 số 14.393 30.000
27/02/2019 - Kỳ #407 5 12 15 16 25 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.899.838.500
Giải nhất 5 số 40 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.179 300.000
Giải ba 3 số 16.382 30.000
24/02/2019 - Kỳ #406 1 7 13 23 32 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.777.343.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 846 300.000
Giải ba 3 số 13.951 30.000
22/02/2019 - Kỳ #405 7 10 18 25 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.477.636.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 831 300.000
Giải ba 3 số 14.306 30.000
20/02/2019 - Kỳ #404 1 10 15 24 37 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.180.421.500
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 963 300.000
Giải ba 3 số 14.502 30.000
17/02/2019 - Kỳ #403 11 12 14 25 29 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 21.973.928.500
Giải nhất 5 số 59 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.029 300.000
Giải ba 3 số 17.088 30.000
15/02/2019 - Kỳ #402 3 22 26 27 30 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 20.754.252.000
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.109 300.000
Giải ba 3 số 17.557 30.000
13/02/2019 - Kỳ #401 5 11 18 33 37 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.147.983.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.093 300.000
Giải ba 3 số 18.161 30.000
10/02/2019 - Kỳ #400 1 11 17 25 29 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.338.772.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 892 300.000
Giải ba 3 số 14.600 30.000
08/02/2019 - Kỳ #399 11 12 33 36 39 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.924.776.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 722 300.000
Giải ba 3 số 11.293 30.000
06/02/2019 - Kỳ #398 22 24 25 30 33 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.851.632.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 748 300.000
Giải ba 3 số 12.379 30.000
03/02/2019 - Kỳ #397 1 2 5 9 23 24 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.563.140.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 982 300.000
Giải ba 3 số 16.804 30.000
01/02/2019 - Kỳ #396 3 4 6 38 39 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 3 25.129.665.333
Giải nhất 5 số 84 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.242 300.000
Giải ba 3 số 32.988 30.000
30/01/2019 - Kỳ #395 1 4 6 13 37 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 70.202.846.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.660 300.000
Giải ba 3 số 27.981 30.000