Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Covid-19
 
Thành viên

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
18/06/2021 - #756 10 11 28 29 40 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.563.534.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 765 300.000
Giải ba 3 số 13.592 30.000
16/06/2021 - #755 11 19 24 28 31 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.164.413.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 15.590 30.000
13/06/2021 - #754 3 10 12 13 36 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.815.632.000
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 803 300.000
Giải ba 3 số 14.088 30.000
11/06/2021 - #753 8 12 13 14 32 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.438.632.000
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 685 300.000
Giải ba 3 số 12.408 30.000
09/06/2021 - #752 2 7 18 20 24 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 29.292.855.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.216 300.000
Giải ba 3 số 18.521 30.000
06/06/2021 - #751 5 7 10 13 14 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 27.467.427.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.027 300.000
Giải ba 3 số 17.741 30.000
04/06/2021 - #750 19 24 31 32 35 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 25.695.873.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 940 300.000
Giải ba 3 số 15.583 30.000
02/06/2021 - #749 10 20 22 26 31 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.915.617.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 925 300.000
Giải ba 3 số 15.753 30.000
30/05/2021 - #748 7 10 19 30 40 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.221.494.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.201 300.000
Giải ba 3 số 18.144 30.000
28/05/2021 - #747 2 15 33 41 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 20.863.349.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 791 300.000
Giải ba 3 số 14.647 30.000
26/05/2021 - #746 1 10 22 36 38 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.252.692.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 868 300.000
Giải ba 3 số 15.480 30.000
23/05/2021 - #745 11 14 22 26 29 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.658.371.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 912 300.000
Giải ba 3 số 15.456 30.000
21/05/2021 - #744 4 28 37 38 40 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.169.239.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 762 300.000
Giải ba 3 số 13.749 30.000
19/05/2021 - #743 3 12 23 29 33 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.639.616.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 917 300.000
Giải ba 3 số 14.619 30.000
16/05/2021 - #742 13 23 33 37 40 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.202.141.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 846 300.000
Giải ba 3 số 12.520 30.000
14/05/2021 - #741 3 11 16 20 24 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 13.242.112.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 889 300.000
Giải ba 3 số 14.264 30.000
12/05/2021 - #740 9 15 22 27 34 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 70.068.418.000
Giải nhất 5 số 65 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.160 300.000
Giải ba 3 số 34.812 30.000
09/05/2021 - #739 1 7 16 24 27 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 63.700.477.500
Giải nhất 5 số 48 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.806 300.000
Giải ba 3 số 30.099 30.000
07/05/2021 - #738 10 20 21 27 33 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 58.038.778.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.433 300.000
Giải ba 3 số 27.001 30.000
05/05/2021 - #737 3 14 20 22 37 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 52.338.709.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.440 300.000
Giải ba 3 số 24.095 30.000
CHI TIẾT TRẬN ĐẤU ✖ Đóng