Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Covid-19
 
Thành viên

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
16/01/2022 - #837 1 3 4 5 32 33 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.005.629.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 971 300.000
Giải ba 3 số 15.122 30.000
14/01/2022 - #836 5 14 27 30 38 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.303.467.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.069 300.000
Giải ba 3 số 16.417 30.000
12/01/2022 - #835 3 6 13 15 36 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 23.657.658.500
Giải nhất 5 số 46 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.362 300.000
Giải ba 3 số 21.287 30.000
09/01/2022 - #834 6 7 11 22 35 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.975.994.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.397 300.000
Giải ba 3 số 21.832 30.000
07/01/2022 - #833 10 13 24 28 38 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 20.272.931.500
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.063 300.000
Giải ba 3 số 18.275 30.000
05/01/2022 - #832 1 3 8 9 35 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.547.498.500
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 17.593 30.000
02/01/2022 - #831 11 17 30 36 41 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.699.523.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.003 300.000
Giải ba 3 số 16.498 30.000
31/12/2021 - #830 2 5 12 33 41 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.087.497.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 964 300.000
Giải ba 3 số 15.941 30.000
29/12/2021 - #829 5 27 33 34 38 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.578.555.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 787 300.000
Giải ba 3 số 14.436 30.000
26/12/2021 - #828 4 11 16 24 35 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 16.762.864.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.166 300.000
Giải ba 3 số 18.758 30.000
24/12/2021 - #827 3 17 25 26 36 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.138.833.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 928 300.000
Giải ba 3 số 16.116 30.000
22/12/2021 - #826 8 16 17 23 28 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.485.049.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.053 300.000
Giải ba 3 số 17.156 30.000
19/12/2021 - #825 12 15 24 30 36 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 20.636.521.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.213 300.000
Giải ba 3 số 19.203 30.000
17/12/2021 - #824 8 15 16 21 25 33 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.887.000.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.044 300.000
Giải ba 3 số 17.892 30.000
15/12/2021 - #823 3 18 29 30 39 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.097.562.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.071 300.000
Giải ba 3 số 17.477 30.000
12/12/2021 - #822 16 21 29 40 41 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.281.516.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 965 300.000
Giải ba 3 số 16.237 30.000
10/12/2021 - #821 1 4 17 19 24 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.578.476.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 928 300.000
Giải ba 3 số 15.479 30.000
08/12/2021 - #820 2 3 16 19 22 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 98.295.409.000
Giải nhất 5 số 53 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.046 300.000
Giải ba 3 số 35.683 30.000
05/12/2021 - #819 3 5 6 31 34 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 90.627.189.000
Giải nhất 5 số 41 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.988 300.000
Giải ba 3 số 35.904 30.000
03/12/2021 - #818 10 14 29 37 38 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 83.634.807.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.568 300.000
Giải ba 3 số 29.952 30.000