MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
27/03/2020 - #575 1 6 10 35 36 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.089.171.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 661 300.000
Giải ba 3 số 11.442 30.000
25/03/2020 - #574 26 31 33 37 38 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 15.800.249.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 675 300.000
Giải ba 3 số 11.957 30.000
22/03/2020 - #573 2 10 19 22 24 29 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.394.846.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 875 300.000
Giải ba 3 số 13.961 30.000
20/03/2020 - #572 8 23 29 37 39 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.176.623.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 773 300.000
Giải ba 3 số 12.383 30.000
18/03/2020 - #571 6 21 30 37 38 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 62.684.211.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.219 300.000
Giải ba 3 số 22.398 30.000
15/03/2020 - #570 4 7 11 17 19 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 57.959.783.500
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.588 300.000
Giải ba 3 số 24.547 30.000
13/03/2020 - #569 8 13 20 28 35 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 53.983.116.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.581 300.000
Giải ba 3 số 24.725 30.000
11/03/2020 - #568 12 16 29 35 37 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 50.186.438.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.418 300.000
Giải ba 3 số 22.113 30.000
08/03/2020 - #567 3 13 17 19 21 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 46.265.120.000
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.300 300.000
Giải ba 3 số 20.998 30.000
06/03/2020 - #566 6 9 10 16 26 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 42.660.497.500
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.323 300.000
Giải ba 3 số 21.204 30.000
04/03/2020 - #565 1 7 17 24 35 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 39.345.173.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.209 300.000
Giải ba 3 số 19.063 30.000
01/03/2020 - #564 1 6 7 13 26 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 36.055.064.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 997 300.000
Giải ba 3 số 17.870 30.000
28/02/2020 - #563 2 19 23 27 29 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.941.839.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 930 300.000
Giải ba 3 số 16.671 30.000
26/02/2020 - #562 2 10 12 20 24 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 29.761.306.500
Giải nhất 5 số 35 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.238 300.000
Giải ba 3 số 18.771 30.000
23/02/2020 - #561 1 6 16 23 34 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 26.980.902.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.049 300.000
Giải ba 3 số 16.421 30.000
21/02/2020 - #560 13 15 22 28 29 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.507.303.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 787 300.000
Giải ba 3 số 13.993 30.000
19/02/2020 - #559 1 16 23 25 30 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.971.905.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 847 300.000
Giải ba 3 số 15.646 30.000
16/02/2020 - #558 1 4 14 36 37 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.451.490.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 759 300.000
Giải ba 3 số 12.677 30.000
14/02/2020 - #557 4 14 24 32 36 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.896.006.000
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 958 300.000
Giải ba 3 số 14.674 30.000
12/02/2020 - #556 5 13 16 20 24 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.686.469.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 891 300.000
Giải ba 3 số 14.790 30.000