Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
22/03/2023 - #1019 5 8 10 15 17 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.336.399.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.226 300.000
Giải ba 3 số 20.102 30.000
19/03/2023 - #1018 2 7 10 21 28 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.811.119.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.382 300.000
Giải ba 3 số 19.960 30.000
17/03/2023 - #1017 5 7 12 22 26 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.922.875.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.311 300.000
Giải ba 3 số 20.099 30.000
15/03/2023 - #1016 11 19 23 28 34 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.319.497.500
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.141 300.000
Giải ba 3 số 19.544 30.000
12/03/2023 - #1015 10 28 29 31 33 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.674.351.500
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.103 300.000
Giải ba 3 số 16.711 30.000
10/03/2023 - #1014 3 5 13 22 36 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.137.132.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.156 300.000
Giải ba 3 số 17.148 30.000
08/03/2023 - #1013 10 13 22 25 28 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.668.406.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.085 300.000
Giải ba 3 số 17.257 30.000
05/03/2023 - #1012 9 11 24 31 36 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.021.254.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 911 16.310
Giải ba 3 số 16.310 30.000
03/03/2023 - #1011 10 22 26 27 33 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.518.471.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 792 300.000
Giải ba 3 số 14.455 30.000
01/03/2023 - #1010 13 14 29 33 38 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 2 48.383.620.000
Giải nhất 5 số 59 10.000.000
Giải nhì 4 số 3.101 300.000
Giải ba 3 số 48.675 30.000
26/02/2023 - #1009 4 9 16 26 28 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 87.754.341.500
Giải nhất 5 số 47 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.444 300.000
Giải ba 3 số 41.868 30.000
24/02/2023 - #1008 1 10 16 22 35 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 79.907.120.500
Giải nhất 5 số 49 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.192 300.000
Giải ba 3 số 35.356 30.000
22/02/2023 - #1007 8 16 22 23 28 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 72.458.330.000
Giải nhất 5 số 51 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.338 300.000
Giải ba 3 số 39.630 30.000
19/02/2023 - #1006 2 20 22 28 29 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 65.155.827.000
Giải nhất 5 số 43 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.979 300.000
Giải ba 3 số 31.792 30.000
17/02/2023 - #1005 1 5 10 13 23 25
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 58.862.337.500
Giải nhất 5 số 49 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.036 300.000
Giải ba 3 số 33.358 30.000
15/02/2023 - #1004 1 2 8 20 24 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 52.573.149.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.663 300.000
Giải ba 3 số 29.392 30.000
12/02/2023 - #1003 3 5 11 23 24 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 46.539.623.000
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.700 300.000
Giải ba 3 số 27.864 30.000
10/02/2023 - #1002 1 11 23 27 33 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 41.745.505.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.664 300.000
Giải ba 3 số 26.501 30.000
08/02/2023 - #1001 6 18 20 22 26 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 37.143.174.500
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.600 300.000
Giải ba 3 số 23.600 30.000
05/02/2023 - #1000 13 15 23 29 31 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.791.181.500
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.261 300.000
Giải ba 3 số 20.845 30.000
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên