MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
19/07/2019 - #468 9 12 23 26 28 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.041.728.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 834 300.000
Giải ba 3 số 13.056 30.000
17/07/2019 - #467 10 11 16 22 28 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.023.456.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 824 300.000
Giải ba 3 số 12.179 30.000
14/07/2019 - #466 2 3 7 25 33 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.014.911.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 673 300.000
Giải ba 3 số 11.490 30.000
12/07/2019 - #465 16 18 24 26 40 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 12.982.557.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 670 300.000
Giải ba 3 số 10.245 30.000
10/07/2019 - #464 1 2 6 7 16 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 29.119.908.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.047 300.000
Giải ba 3 số 17.186 30.000
07/07/2019 - #463 2 18 21 23 30 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 27.560.799.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 897 300.000
Giải ba 3 số 15.139 30.000
05/07/2019 - #462 19 21 30 31 37 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 25.923.998.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 799 300.000
Giải ba 3 số 13.795 30.000
03/07/2019 - #461 2 7 25 29 39 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.476.352.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 971 300.000
Giải ba 3 số 15.357 30.000
30/06/2019 - #460 5 20 22 25 28 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.161.203.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 822 300.000
Giải ba 3 số 13.884 30.000
28/06/2019 - #459 11 25 37 40 41 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.710.623.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 770 300.000
Giải ba 3 số 12.897 30.000
26/06/2019 - #458 1 5 9 10 33 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 20.418.360.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 825 300.000
Giải ba 3 số 13.662 30.000
23/06/2019 - #457 3 8 11 27 32 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.041.263.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 837 300.000
Giải ba 3 số 13.698 30.000
21/06/2019 - #456 1 4 19 21 23 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.771.417.500
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 704 300.000
Giải ba 3 số 11.773 30.000
19/06/2019 - #455 2 4 11 15 35 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.557.487.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 722 300.000
Giải ba 3 số 12.321 30.000
16/06/2019 - #454 6 7 19 29 31 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.332.578.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 634 300.000
Giải ba 3 số 11.785 30.000
14/06/2019 - #453 2 12 16 36 37 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.177.934.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 688 300.000
Giải ba 3 số 11.136 30.000
12/06/2019 - #452 10 11 21 23 26 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.115.937.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 683 300.000
Giải ba 3 số 11.253 30.000
09/06/2019 - #451 2 6 22 25 35 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 34.381.055.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 906 300.000
Giải ba 3 số 15.308 30.000
07/06/2019 - #450 11 13 15 26 27 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.742.356.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 916 300.000
Giải ba 3 số 15.081 30.000
05/06/2019 - #449 4 8 22 25 37 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 31.263.883.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 926 300.000
Giải ba 3 số 15.716 30.000
02/06/2019 - #448 2 5 12 35 41 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 29.782.077.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 874 300.000
Giải ba 3 số 15.017 30.000
31/05/2019 - #447 5 6 7 12 23 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.327.703.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.036 300.000
Giải ba 3 số 16.259 30.000
29/05/2019 - #446 12 18 19 27 35 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 26.999.524.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 941 300.000
Giải ba 3 số 15.534 30.000
26/05/2019 - #445 11 12 14 23 29 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 25.583.062.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.043 300.000
Giải ba 3 số 15.998 30.000
24/05/2019 - #444 2 3 31 33 35 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.272.614.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 768 300.000
Giải ba 3 số 13.012 30.000
22/05/2019 - #443 1 13 16 22 23 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.677.291.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 804 300.000
Giải ba 3 số 14.506 30.000
19/05/2019 - #442 2 11 19 27 30 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.220.151.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 900 300.000
Giải ba 3 số 14.587 30.000
17/05/2019 - #441 6 16 18 29 39 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.892.566.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 931 300.000
Giải ba 3 số 14.250 30.000
15/05/2019 - #440 17 28 29 33 34 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.642.166.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 707 300.000
Giải ba 3 số 13.221 30.000
12/05/2019 - #439 1 8 13 17 21 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.230.884.500
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 779 300.000
Giải ba 3 số 13.370 30.000
10/05/2019 - #438 5 23 25 30 35 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.860.858.500
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 708 300.000
Giải ba 3 số 12.653 30.000
08/05/2019 - #437 1 7 8 31 34 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.557.802.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 754 300.000
Giải ba 3 số 12.592 30.000
05/05/2019 - #436 13 27 30 38 39 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.321.559.500
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 676 300.000
Giải ba 3 số 11.367 30.000
03/05/2019 - #435 1 6 14 31 35 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 20.603.254.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 742 300.000
Giải ba 3 số 13.289 30.000
01/05/2019 - #434 18 23 24 27 33 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.167.212.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 661 300.000
Giải ba 3 số 11.369 30.000
28/04/2019 - #433 4 24 28 30 33 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.974.733.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 755 300.000
Giải ba 3 số 12.659 30.000
26/04/2019 - #432 1 2 14 15 16 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.734.191.500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 745 300.000
Giải ba 3 số 13 30.000
24/04/2019 - #431 4 7 12 13 20 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.460.909.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 838 300.000
Giải ba 3 số 14 30.000
21/04/2019 - #430 8 11 13 20 41 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.253.836.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 735 300.000
Giải ba 3 số 11.891 30.000
19/04/2019 - #429 1 4 5 12 17 21 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.042.826.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 889 300.000
Giải ba 3 số 13.140 30.000
17/04/2019 - #428 7 11 21 25 30 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 13.225.173.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 770 300.000
Giải ba 3 số 12.946 30.000
14/04/2019 - #427 4 13 20 34 35 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 44.071.252.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.015 300.000
Giải ba 3 số 19.036 30.000
12/04/2019 - #426 3 12 15 16 17 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 40.141.316.500
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.425 300.000
Giải ba 3 số 23.289 30.000
10/04/2019 - #425 7 11 14 30 35 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 36.441.477.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.286 300.000
Giải ba 3 số 21.151 30.000
07/04/2019 - #424 8 10 26 28 32 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.688.405.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.083 300.000
Giải ba 3 số 18.993 30.000
05/04/2019 - #423 2 7 25 36 38 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 29.177.213.000
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.128 300.000
Giải ba 3 số 18.453 30.000
03/04/2019 - #422 4 11 18 33 34 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 26.129.369.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.065 300.000
Giải ba 3 số 18.572 30.000
31/03/2019 - #421 3 5 19 28 31 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 24.437.276.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.085 300.000
Giải ba 3 số 17.793 30.000
29/03/2019 - #420 2 19 26 27 30 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 22.765.342.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 917 300.000
Giải ba 3 số 15.485 30.000
27/03/2019 - #419 9 12 22 24 30 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.055.913.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.078 300.000
Giải ba 3 số 16.892 30.000