Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
01/07/2022 - #908 17 26 30 31 33 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 55.416.491.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.509 300.000
Giải ba 3 số 25.810 30.000
29/06/2022 - #907 1 19 20 27 30 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 50.036.747.000
Giải nhất 5 số 37 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.281 300.000
Giải ba 3 số 25.584 30.000
26/06/2022 - #906 3 7 8 18 27 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 44.984.697.500
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.501 300.000
Giải ba 3 số 24.565 30.000
24/06/2022 - #905 7 16 18 32 34 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 40.655.214.000
Giải nhất 5 số 42 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.456 300.000
Giải ba 3 số 22.966 30.000
22/06/2022 - #904 3 20 23 30 33 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 36.830.904.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.112 300.000
Giải ba 3 số 20.653 30.000
19/06/2022 - #903 1 24 25 31 39 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.798.069.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 16.901 30.000
17/06/2022 - #902 5 8 26 29 35 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 28.961.809.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.347 300.000
Giải ba 3 số 19.105 30.000
15/06/2022 - #901 1 6 12 20 36 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 25.773.380.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.067 300.000
Giải ba 3 số 18.620 30.000
12/06/2022 - #900 6 14 19 22 40 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.453.316.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.073 300.000
Giải ba 3 số 17.270 30.000
10/06/2022 - #899 10 23 25 26 30 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.682.925.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 919 300.000
Giải ba 3 số 15.658 30.000
08/06/2022 - #898 2 10 13 15 22 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.988.694.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.124 300.000
Giải ba 3 số 17.341 30.000
05/06/2022 - #897 6 8 21 28 30 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 18.393.789.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 927 300.000
Giải ba 3 số 15.355 30.000
03/06/2022 - #896 5 8 34 38 39 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.907.266.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 836 300.000
Giải ba 3 số 14.298 30.000
01/06/2022 - #895 6 10 21 23 28 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.582.586.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 993 300.000
Giải ba 3 số 14.935 30.000
29/05/2022 - #894 2 6 19 24 30 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.256.983.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.003 300.000
Giải ba 3 số 13.916 30.000
27/05/2022 - #893 16 21 23 27 35 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.079.045.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 784 300.000
Giải ba 3 số 12.281 30.000
25/05/2022 - #892 19 26 27 39 44 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 37.336.878.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.266 300.000
Giải ba 3 số 21.478 30.000
22/05/2022 - #891 1 7 10 24 33 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 33.635.682.500
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.168 300.000
Giải ba 3 số 18.995 30.000
20/05/2022 - #890 12 17 34 39 44 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 30.055.438.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.065 300.000
Giải ba 3 số 18.205 30.000
18/05/2022 - #889 3 17 23 37 40 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 26.804.142.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.295 300.000
Giải ba 3 số 19.331 30.000
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên