MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Mega 6/45

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
30/10/2020 - #658 4 5 14 18 23 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.044.809.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 790 300.000
Giải ba 3 số 12.456 30.000
28/10/2020 - #657 1 4 7 15 35 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.017.582.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 686 300.000
Giải ba 3 số 11.869 30.000
25/10/2020 - #656 11 19 30 38 41 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 15.469.693.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 747 300.000
Giải ba 3 số 12.376 30.000
23/10/2020 - #655 5 10 16 23 34 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.262.597.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 757 300.000
Giải ba 3 số 12.730 30.000
21/10/2020 - #654 4 11 26 36 38 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.214.173.000
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 622 300.000
Giải ba 3 số 10.869 30.000
18/10/2020 - #653 1 14 25 26 30 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 24.736.948.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 818 300.000
Giải ba 3 số 13.629 30.000
16/10/2020 - #652 4 14 16 23 24 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 23.175.596.500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 804 300.000
Giải ba 3 số 14.389 30.000
14/10/2020 - #651 4 7 23 32 43 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 21.714.617.500
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 955 300.000
Giải ba 3 số 14.802 30.000
11/10/2020 - #650 12 18 28 31 40 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 20.556.242.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 816 300.000
Giải ba 3 số 14.200 30.000
09/10/2020 - #649 15 19 23 30 33 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 19.233.191.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 702 300.000
Giải ba 3 số 13.083 30.000
07/10/2020 - #648 13 15 25 26 28 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 17.933.889.000
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 741 300.000
Giải ba 3 số 12.384 30.000
04/10/2020 - #647 9 16 19 25 26 39 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 16.586.431.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 903 300.000
Giải ba 3 số 14.560 30.000
02/10/2020 - #646 9 11 21 31 32 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 15.499.943.500
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 629 300.000
Giải ba 3 số 11.077 30.000
30/09/2020 - #645 2 5 31 32 42 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 14.253.385.000
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 690 300.000
Giải ba 3 số 11.080 30.000
27/09/2020 - #644 1 12 26 31 37 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 13.062.466.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 783 300.000
Giải ba 3 số 11.192 30.000
25/09/2020 - #643 14 20 22 35 44 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 1 39.137.122.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.091 300.000
Giải ba 3 số 18.180 30.000
23/09/2020 - #642 2 8 17 23 30 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 35.907.292.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.057 300.000
Giải ba 3 số 17.060 30.000
20/09/2020 - #641 5 7 9 13 15 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 32.667.127.000
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.361 300.000
Giải ba 3 số 18.706 30.000
18/09/2020 - #640 10 19 21 23 27 33 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 31.378.564.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 872 300.000
Giải ba 3 số 15.537 30.000
16/09/2020 - #639 5 20 29 30 38 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 0 29.847.296.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 976 300.000
Giải ba 3 số 16.185 30.000

Thành viên

Đăng ký thành viên để xem được nhiều thống kê Vietlott hơn

Đăng nhập / Đăng ký

Dự đoán Mega 6/45 - Kỳ #659
Ngày quay: 01/11/2020

Số yếu
0405060708121316182122232429313438414344
Số mạnh
020309151719252733353637394042
Số cố định
031927353640

Hướng dẫn Andromeda

Tin đọc nhiều