MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
21/01/2021 - #531 9 20 22 31 47 52 | 18 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.652.627.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.343.905.200
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 530 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.531 50.000
19/01/2021 - #530 5 22 25 43 48 53 | 18 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.752.446.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.132.773.950
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 527 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.392 50.000
16/01/2021 - #529 13 15 28 29 32 44 | 49 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.663.441.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.900.662.300
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 505 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.043 50.000
14/01/2021 - #528 1 4 42 44 46 50 | 9 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.114.389.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.728.545.450
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 328 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.164 50.000
12/01/2021 - #527 19 23 29 34 44 53 | 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 33.350.143.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.532.518.100
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 552 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.510 50.000
09/01/2021 - #526 10 19 24 29 46 48 | 5 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.590.120.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.336.959.900
Giải nhất Trúng 5 số 2 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 390 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.004 50.000
07/01/2021 - #525 7 11 22 38 48 51 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 34.330.228.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.160.279.900
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 477 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.394 50.000
05/01/2021 - #524 5 7 9 22 42 54 | 47 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.887.708.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.911.224.004
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 566 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.579 50.000
02/01/2021 - #523 7 19 23 26 35 45 | 11 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.214.532.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.725.315.900
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 507 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.458 50.000
31/12/2020 - #522 2 15 25 27 37 51 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 81.778.372.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.590.367.850
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 931 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.963 50.000
29/12/2020 - #521 4 8 11 15 17 41 | 23 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 79.249.782.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.309.413.500
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 865 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.766 50.000
26/12/2020 - #520 1 24 33 41 43 51 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 76.465.061.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.570.655.700
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 596 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.052 50.000
24/12/2020 - #519 11 19 34 41 44 48 | 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 73.684.926.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.261.751.850
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 640 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.095 50.000
22/12/2020 - #518 10 11 16 29 35 38 | 3 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 71.329.160.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.265.037.300
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 902 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.657 50.000
19/12/2020 - #517 14 20 32 34 37 49 | 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 69.054.094.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.012.252.250
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 665 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.113 50.000
17/12/2020 - #516 15 25 27 35 40 48 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 66.665.164.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.746.815.600
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 618 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.943 50.000
15/12/2020 - #515 10 11 13 35 38 49 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 64.462.833.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.502.112.100
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 599 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.817 50.000
12/12/2020 - #514 3 14 32 36 41 46 | 54 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 62.117.400.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.241.508.450
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 503 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.094 50.000
10/12/2020 - #513 3 31 34 36 44 54 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 59.943.824.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 2 1.613.626.825
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 618 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.170 50.000
08/12/2020 - #512 2 17 32 33 38 45 | 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 57.898.541.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 5 3.458.370.950
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 640 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.746 50.000

Thành viên

Đăng ký thành viên để xem được nhiều thống kê Vietlott hơn

Đăng nhập / Đăng ký

Dự đoán Mega 6/45 - Kỳ #694
Ngày quay: 22/01/2021

Số yếu
0204080911141721222324252627303235394144
Số mạnh
010306071213151820282931343842
Số cố định
061213151834

Hướng dẫn Andromeda

Tin đọc nhiều