MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
12/11/2019 - #356 10 17 24 27 36 39 | 33 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.779.236.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.581.286.500
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 708 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.597 50.000
09/11/2019 - #355 1 3 6 25 29 41 | 12 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 55.018.617.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.385.662.150
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 543 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.339 50.000
07/11/2019 - #354 1 12 19 37 44 52 | 18 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 53.142.153.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.177.166.150
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 481 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.521 50.000
05/11/2019 - #353 3 6 16 17 44 50 | 28 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 51.547.657.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 5.241.750.900
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 495 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.850 50.000
02/11/2019 - #352 2 15 34 35 48 50 | 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 49.723.313.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.039.046.000
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 445 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.956 50.000
31/10/2019 - #351 18 19 22 37 47 48 | 46 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 48.060.708.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.854.312.100
Giải nhất Trúng 5 số 2 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 384 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.594 50.000
29/10/2019 - #350 12 15 16 31 43 55 | 11 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 46.241.529.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.652.181.050
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 490 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.306 50.000
26/10/2019 - #349 18 20 22 50 51 53 | 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 44.324.971.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.439.230.150
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 414 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.448 50.000
24/10/2019 - #348 9 14 23 41 45 50 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 42.764.346.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.265.827.450
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 550 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.040 50.000
22/10/2019 - #347 2 16 26 27 36 40 | 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 41.541.604.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.129.967.200
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 441 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.058 50.000
19/10/2019 - #346 1 10 21 26 42 43 | 25 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 39.917.681.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.949.531.300
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 403 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.806 50.000
17/10/2019 - #345 5 11 14 34 51 53 | 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.474.598.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.789.188.750
Giải nhất Trúng 5 số 1 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 350 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.007 50.000
15/10/2019 - #344 9 12 29 46 48 53 | 3 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.880.715.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.612.090.600
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 414 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.615 50.000
12/10/2019 - #343 21 39 48 51 53 55 | 5 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.556.777.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.464.986.450
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 379 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.262 50.000
10/10/2019 - #342 4 17 42 51 53 55 | 29 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 34.070.500.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.299.844.550
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 347 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.445 50.000
08/10/2019 - #341 8 36 39 43 48 50 | 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.751.516.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.153.290.800
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 408 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.288 50.000
05/10/2019 - #340 10 29 30 31 37 51 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.371.899.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.359.683.250
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 353 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.098 50.000
03/10/2019 - #339 4 7 8 26 37 44 | 29 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 80.834.053.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.207.249.950
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 763 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.074 50.000
01/10/2019 - #338 5 22 38 41 47 49 | 29 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 78.968.804.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.610.358.600
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 545 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.180 50.000
28/09/2019 - #337 4 8 21 23 40 43 | 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 76.640.721.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.351.682.700
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 505 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.879 50.000
26/09/2019 - #336 7 12 38 43 51 55 | 15 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 74.541.701.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.118.458.250
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 515 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.395 50.000
24/09/2019 - #335 12 33 39 40 48 53 | 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 72.724.240.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.916.518.200
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 609 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.588 50.000
21/09/2019 - #334 2 5 23 30 42 45 | 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 70.806.645.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.703.452.100
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 638 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.813 50.000
19/09/2019 - #333 2 8 22 34 39 41 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 69.277.580.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.533.555.950
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 570 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.156 50.000
17/09/2019 - #332 3 14 26 38 43 47 | 10 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 67.885.940.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.378.929.300
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 637 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.121 50.000
14/09/2019 - #331 10 36 42 44 45 54 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 66.202.794.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.191.913.100
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 412 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.149 50.000
12/09/2019 - #330 18 29 32 33 45 49 | 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 64.475.576.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.179.297.550
Giải nhất Trúng 5 số 7 4.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 524 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.196 50.000
10/09/2019 - #329 6 9 19 39 50 54 | 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 62.861.898.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.443.960.950
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 749 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.886 50.000
07/09/2019 - #328 7 17 31 35 38 46 | 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 61.549.528.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.298.142.050
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 477 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.562 50.000
05/09/2019 - #327 20 24 27 30 33 45 | 21 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 60.028.396.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.129.127.350
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 413 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.396 50.000
03/09/2019 - #326 13 14 29 35 41 55 | 25 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 58.394.904.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.947.628.200
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 445 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.859 50.000
31/08/2019 - #325 13 20 23 32 51 52 | 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.692.930.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.758.520.000
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 425 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.668 50.000
29/08/2019 - #324 10 11 12 23 27 48 | 9 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 54.916.559.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.561.145.500
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 467 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.311 50.000
27/08/2019 - #323 16 22 29 33 46 47 | 55 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 53.375.693.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.389.938.100
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 512 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.199 50.000
24/08/2019 - #322 19 20 34 40 49 51 | 1 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 51.577.194.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.190.104.850
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 406 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.890 50.000
22/08/2019 - #321 4 7 16 17 30 39 | 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 49.866.250.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.174.804.800
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 501 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.439 50.000
20/08/2019 - #320 10 30 38 48 54 55 | 46 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 48.546.543.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.028.170.650
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 380 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.409 50.000
17/08/2019 - #319 9 11 24 26 38 53 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 46.901.064.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.845.339.700
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 507 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.722 50.000
15/08/2019 - #318 19 25 31 32 39 47 | 8 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 45.290.687.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.666.408.950
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 468 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.593 50.000
13/08/2019 - #317 4 8 16 27 32 40 | 23 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 43.839.772.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.505.196.200
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 580 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.066 50.000
10/08/2019 - #316 7 17 36 42 43 50 | 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 42.504.716.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.356.856.550
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 419 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.059 50.000
08/08/2019 - #315 1 6 17 18 21 41 | 22 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.878.482.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.176.163.900
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 371 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.075 50.000
06/08/2019 - #314 9 11 19 20 26 42 | 17 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 39.293.007.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.032.556.350
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 621 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.635 50.000
03/08/2019 - #313 13 24 25 26 27 30 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.078.447.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.897.605.300
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 400 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.435 50.000
01/08/2019 - #312 1 18 39 45 48 49 | 26 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.751.522.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.750.169.200
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 328 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.909 50.000
30/07/2019 - #311 3 8 12 21 32 51 | 7 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.273.732.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.585.970.250
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 461 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.521 50.000
27/07/2019 - #310 2 3 25 33 44 50 | 17 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 33.976.192.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.441.799.150
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 372 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.867 50.000
25/07/2019 - #309 3 31 34 41 52 53 | 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.670.348.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.296.705.400
Giải nhất Trúng 5 số 2 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 312 500.000
Giải ba Trúng 3 số 6.720 50.000
23/07/2019 - #308 5 10 21 32 39 52 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.304.538.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.144.948.750
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 356 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.958 50.000
20/07/2019 - #307 15 18 25 32 42 52 | 10 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 99.612.417.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 2 2.009.441.300
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 823 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.850 50.000