Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
24/02/2024 - #1000 1 3 22 27 38 40 | 26
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 135.452.799.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.569.068.200
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.569 500.000
Giải ba Trúng 3 số 29.741 50.000
22/02/2024 - #999 8 19 24 31 35 55 | 1
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 130.331.185.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.419.717.350
Giải nhất Trúng 5 số 48 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.511 500.000
Giải ba Trúng 3 số 30.793 50.000
20/02/2024 - #998 34 46 50 51 52 55 | 5
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 126.553.729.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.628.934.550
Giải nhất Trúng 5 số 27 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.586 500.000
Giải ba Trúng 3 số 30.486 50.000
17/02/2024 - #997 8 12 17 27 38 55 | 47
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 120.893.318.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 3 1.815.013.083
Giải nhất Trúng 5 số 22 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.568 500.000
Giải ba Trúng 3 số 33.396 50.000
15/02/2024 - #996 3 7 8 18 21 26 | 19
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 116.463.068.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.952.789.200
Giải nhất Trúng 5 số 27 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.590 500.000
Giải ba Trúng 3 số 33.383 50.000
13/02/2024 - #995 8 17 22 31 34 49 | 18
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 112.343.407.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.495.049.150
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.305 500.000
Giải ba Trúng 3 số 27.701 50.000
08/02/2024 - #994 22 31 35 36 38 42 | 11
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 107.397.479.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.945.501.550
Giải nhất Trúng 5 số 21 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.225 500.000
Giải ba Trúng 3 số 26.108 50.000
06/02/2024 - #993 8 19 27 34 46 51 | 24
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 103.161.578.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.474.845.850
Giải nhất Trúng 5 số 28 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.549 500.000
Giải ba Trúng 3 số 30.460 50.000
03/02/2024 - #992 4 6 7 13 18 26 | 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 98.887.965.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.675.257.700
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.324 500.000
Giải ba Trúng 3 số 27.044 50.000
01/02/2024 - #991 2 7 10 22 32 40 | 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 95.065.337.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.250.521.200
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.139 500.000
Giải ba Trúng 3 số 24.469 50.000
30/01/2024 - #990 3 10 13 40 49 52 | 9
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 91.320.972.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.834.480.700
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.148 500.000
Giải ba Trúng 3 số 24.000 50.000
27/01/2024 - #989 6 12 38 41 46 55 | 13
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 87.295.773.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.387.236.350
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 901 500.000
Giải ba Trúng 3 số 19.654 50.000
25/01/2024 - #988 13 17 35 38 42 48 | 7
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 83.810.646.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.754.098.000
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 930 500.000
Giải ba Trúng 3 số 19.259 50.000
23/01/2024 - #987 13 27 32 48 49 51 | 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 80.681.771.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.406.445.250
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 888 500.000
Giải ba Trúng 3 số 19.417 50.000
20/01/2024 - #986 6 25 29 34 49 54 | 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 77.023.764.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.670.976.600
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 802 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.994 50.000
18/01/2024 - #985 12 20 33 38 40 52 | 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 73.702.820.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.301.982.850
Giải nhất Trúng 5 số 18 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 869 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.793 50.000
16/01/2024 - #984 9 14 18 20 27 43 | 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 70.984.974.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.313.161.050
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.132 500.000
Giải ba Trúng 3 số 22.865 50.000
13/01/2024 - #983 1 5 7 23 35 42 | 21
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 68.166.525.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.295.208.700
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 900 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.901 50.000
11/01/2024 - #982 2 23 32 44 51 52 | 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 65.509.647.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.208.594.000
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 757 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.460 50.000
09/01/2024 - #981 16 32 45 50 52 53 | 54
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 62.968.732.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.926.270.200
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 673 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.100 50.000
Text alert content!
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên