MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
24/10/2020 - #493 12 21 22 27 41 50 | 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 47.360.481.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.386.944.600
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 455 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.692 50.000
22/10/2020 - #492 2 3 12 21 24 38 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 45.421.905.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.171.547.350
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 604 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.740 50.000
20/10/2020 - #491 8 33 38 47 49 54 | 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 43.877.979.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.736.653.450
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 468 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.502 50.000
17/10/2020 - #490 3 14 25 37 49 54 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 41.911.723.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.518.180.500
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 591 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.848 50.000
15/10/2020 - #489 8 38 41 47 50 52 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.405.919.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.350.869.000
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 369 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.635 50.000
13/10/2020 - #488 12 19 28 29 52 53 | 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.731.559.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.164.829.000
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 599 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.511 50.000
10/10/2020 - #487 5 10 47 50 53 54 | 22 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 37.248.098.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.971.449.700
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 383 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.957 50.000
08/10/2020 - #486 10 18 20 21 26 51 | 52 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.567.089.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.784.670.850
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 393 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.445 50.000
06/10/2020 - #485 11 14 29 32 33 40 | 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 34.116.310.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.623.473.200
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 448 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.414 50.000
03/10/2020 - #484 12 14 22 23 39 44 | 28 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.504.337.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.444.365.150
Giải nhất Trúng 5 số 2 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 432 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.062 50.000
01/10/2020 - #483 3 6 7 19 38 54 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.064.969.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.284.435.300
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 472 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.105 50.000
29/09/2020 - #482 1 6 7 13 30 55 | 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 59.665.659.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.166.105.400
Giải nhất Trúng 5 số 27 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 713 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.967 50.000
26/09/2020 - #481 7 10 13 15 40 48 | 1 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 58.170.711.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.561.709.150
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 525 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.612 50.000
24/09/2020 - #480 12 28 41 42 52 53 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.419.684.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.367.150.700
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 519 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.959 50.000
22/09/2020 - #479 5 8 15 18 36 45 | 6 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 54.648.797.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.170.385.450
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 764 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.859 50.000
19/09/2020 - #478 4 7 8 29 31 41 | 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 53.115.328.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.600.520.850
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 502 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.251 50.000
17/09/2020 - #477 1 5 28 43 44 53 | 49 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 51.498.833.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.420.910.300
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 437 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.656 50.000
15/09/2020 - #476 13 14 15 17 26 53 | 21 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 49.600.925.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.210.031.650
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 577 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.731 50.000
12/09/2020 - #475 20 21 24 30 31 44 | 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 47.710.641.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.356.073.700
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 442 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.926 50.000
10/09/2020 - #474 18 25 27 37 45 50 | 52 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 46.002.032.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.166.228.300
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 517 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.290 50.000

Thành viên

Đăng ký thành viên để xem được nhiều thống kê Vietlott hơn

Đăng nhập / Đăng ký

Dự đoán Mega 6/45 - Kỳ #656
Ngày quay: 25/10/2020

Số yếu
0405060810151721222327303132363738404244
Số mạnh
030709121424252629333435414345
Số cố định
030925262934

Hướng dẫn Andromeda

Tin đọc nhiều