MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
18/07/2019 - #306 4 24 29 31 39 41 | 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 97.303.702.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.762.358.800
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 589 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.090 50.000
16/07/2019 - #305 4 12 19 31 33 40 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 94.600.472.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.461.999.850
Giải nhất Trúng 5 số 21 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 725 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.517 50.000
13/07/2019 - #304 5 23 29 45 50 52 | 1 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 92.278.133.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.203.962.200
Giải nhất Trúng 5 số 23 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 961 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.387 50.000
11/07/2019 - #303 6 9 15 26 35 38 | 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 90.442.473.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.368.840.150
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.126 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.811 50.000
09/07/2019 - #302 4 17 25 40 42 51 | 2 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 88.891.229.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.196.479.700
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 645 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.227 50.000
06/07/2019 - #301 5 29 36 39 46 53 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 86.460.678.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.926.418.500
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 582 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.170 50.000
04/07/2019 - #300 4 5 14 46 52 54 | 3 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 84.311.080.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.687.574.200
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 616 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.870 50.000
02/07/2019 - #299 2 9 33 45 52 54 | 1 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 82.181.480.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.450.952.050
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 655 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.094 50.000
29/06/2019 - #298 6 10 19 31 34 43 | 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 79.909.429.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.198.501.900
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 643 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.375 50.000
27/06/2019 - #297 9 29 32 44 49 53 | 5 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 78.122.912.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.530.368.650
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 613 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.559 50.000
25/06/2019 - #296 3 14 34 35 40 49 | 23 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 76.160.770.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.312.352.950
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 565 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.217 50.000
22/06/2019 - #295 1 9 23 28 42 54 | 49 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 73.896.412.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.060.757.600
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 584 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.557 50.000
20/06/2019 - #294 9 15 23 41 49 51 | 52 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 71.915.836.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.840.693.550
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 641 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.883 50.000
18/06/2019 - #293 24 31 45 46 47 54 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 70.095.625.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.638.447.850
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 511 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.142 50.000
15/06/2019 - #292 13 23 40 45 52 55 | 9 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 67.915.717.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.396.235.950
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 509 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.183 50.000
13/06/2019 - #291 6 9 15 22 29 53 | 25 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 65.946.387.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.177.421.450
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 715 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.177 50.000
11/06/2019 - #290 2 5 13 20 30 49 | 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 64.349.594.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.397.402.900
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 605 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.825 50.000
08/06/2019 - #289 2 8 10 23 27 35 | 47 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 62.484.145.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.190.130.750
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 659 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.716 50.000
06/06/2019 - #288 10 13 30 36 51 54 | 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 60.811.500.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.004.281.300
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 418 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.540 50.000
04/06/2019 - #287 18 20 24 26 33 41 | 55 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 59.020.828.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.805.317.850
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 507 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.733 50.000
01/06/2019 - #286 10 24 31 41 42 47 | 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.962.077.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.576.567.700
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 435 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.606 50.000
30/05/2019 - #285 17 31 33 34 37 40 | 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 55.166.476.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.377.056.500
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 450 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.756 50.000
28/05/2019 - #284 15 22 31 32 33 37 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 53.501.940.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.192.108.050
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 606 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.077 50.000
25/05/2019 - #283 4 12 35 44 50 55 | 19 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 51.772.968.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.511.876.700
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 576 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.282 50.000
23/05/2019 - #282 13 21 33 42 53 55 | 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 50.248.806.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.342.525.350
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 456 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.681 50.000
21/05/2019 - #281 11 12 29 31 37 53 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 48.503.567.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.148.609.900
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 481 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.985 50.000
18/05/2019 - #280 6 10 13 18 29 38 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 46.636.259.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.941.131.300
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 601 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.715 50.000
16/05/2019 - #279 8 28 30 33 40 43 | 24 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 45.292.760.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.791.853.600
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 455 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.627 50.000
14/05/2019 - #278 6 11 15 21 30 40 | 10 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 43.647.956.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.609.097.650
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 575 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.433 50.000
11/05/2019 - #277 6 11 20 22 26 28 | 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 42.030.094.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.429.335.150
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 510 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.743 50.000
09/05/2019 - #276 19 21 48 49 54 55 | 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.648.074.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.275.777.400
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 451 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.226 50.000
07/05/2019 - #275 3 6 7 8 9 49 | 24 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 39.120.897.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.106.091.000
Giải nhất Trúng 5 số 22 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 748 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.654 50.000
04/05/2019 - #274 1 2 3 17 26 53 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.166.078.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.907.342.000
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 502 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.088 50.000
02/05/2019 - #273 2 10 16 17 33 36 | 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.699.868.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.744.429.850
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 445 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.105 50.000
30/04/2019 - #272 3 5 13 40 41 45 | 52 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.412.222.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.601.358.050
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 481 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.507 50.000
27/04/2019 - #271 1 11 22 26 33 51 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.860.128.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.317.792.000
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 469 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.078 50.000
25/04/2019 - #270 16 22 23 33 36 38 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.616.504.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.179.611.600
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 377 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.185 50.000
23/04/2019 - #269 20 21 22 31 43 45 | 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.616.504.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.179.611.600
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 383 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.291 50.000
20/04/2019 - #268 8 10 12 24 40 44 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 119.957.842.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.699.731.700
Giải nhất Trúng 5 số 26 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.193 500.000
Giải ba Trúng 3 số 22.314 50.000
18/04/2019 - #267 7 8 15 24 26 48 | 10 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 117.272.637.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.401.375.550
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.079 500.000
Giải ba Trúng 3 số 22.604 50.000
16/04/2019 - #266 16 29 32 33 52 53 | 5 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 114.222.823.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.062.507.350
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 964 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.556 50.000
13/04/2019 - #265 9 13 20 21 36 43 | 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 110.883.292.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.691.448.400
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 937 500.000
Giải ba Trúng 3 số 19.103 50.000
11/04/2019 - #264 1 8 31 32 37 55 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 107.805.747.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.349.498.850
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 875 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.136 50.000
09/04/2019 - #263 10 14 19 36 48 49 | 3 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 104.660.257.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.705.261.050
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.024 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.539 50.000
06/04/2019 - #262 1 20 30 41 46 50 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 101.454.269.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.349.040.200
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 702 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.484 50.000
04/04/2019 - #261 16 26 29 38 47 51 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 98.312.907.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.597.381.000
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 908 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.031 50.000
02/04/2019 - #260 1 4 9 20 22 26 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 95.702.711.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.307.359.150
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.023 500.000
Giải ba Trúng 3 số 20.461 50.000
30/03/2019 - #259 3 15 18 35 50 54 | 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 92.936.478.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.564.575.350
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 773 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.828 50.000
28/03/2019 - #258 3 23 37 43 44 49 | 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 90.282.744.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.269.715.950
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 868 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.595 50.000
26/03/2019 - #257 15 19 28 40 44 48 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 87.855.300.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.377.501.800
Giải nhất Trúng 5 số 23 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 970 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.583 50.000