Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Covid-19
 
Thành viên

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
25/09/2021 - #625 7 20 27 43 48 51 | 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 4.918.411.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 2 2.459.205.725
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 586 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.788 50.000
23/09/2021 - #624 6 7 21 25 27 49 | 26 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 58.649.592.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.756.301.950
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 468 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.111 50.000
21/09/2021 - #623 15 24 25 40 42 50 | 49 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.957.293.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.568.268.750
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 456 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.072 50.000
18/09/2021 - #622 3 14 15 21 47 52 | 54 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 55.092.779.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.361.100.600
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 534 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.714 50.000
16/09/2021 - #621 10 16 40 43 45 46 | 22 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 53.712.030.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.207.683.950
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 329 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.524 50.000
14/09/2021 - #620 17 22 30 40 43 44 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 52.091.219.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.027.593.900
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 418 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.715 50.000
11/09/2021 - #619 8 17 20 36 39 44 | 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 50.537.868.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.854.999.300
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 372 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.087 50.000
09/09/2021 - #618 6 8 10 23 39 44 | 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 49.639.552.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.755.186.400
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 433 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.097 50.000
07/09/2021 - #617 19 30 35 43 47 55 | 12 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 48.767.588.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.658.301.550
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 311 500.000
Giải ba Trúng 3 số 6.735 50.000
04/09/2021 - #616 11 12 32 42 43 51 | 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 47.578.886.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.526.223.550
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 307 500.000
Giải ba Trúng 3 số 5.994 50.000
02/09/2021 - #615 1 8 12 26 28 45 | 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 46.622.870.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.419.999.600
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 359 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.126 50.000
31/08/2021 - #614 7 20 37 47 51 53 | 5 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 45.716.421.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.319.283.050
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 306 500.000
Giải ba Trúng 3 số 6.034 50.000
28/08/2021 - #613 10 16 26 27 34 48 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 44.634.669.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.199.088.350
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 172 500.000
Giải ba Trúng 3 số 5.215 50.000
26/08/2021 - #612 11 13 20 51 53 55 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 43.714.673.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.096.866.550
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 214 500.000
Giải ba Trúng 3 số 4.941 50.000
24/08/2021 - #611 2 4 7 18 30 35 | 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 42.842.874.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.007.094.000
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 358 500.000
Giải ba Trúng 3 số 6.784 50.000
21/08/2021 - #610 22 24 27 37 38 48 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 41.956.676.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.908.627.600
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 169 500.000
Giải ba Trúng 3 số 4.153 50.000
19/08/2021 - #609 5 9 12 20 43 51 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 41.150.223.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.819.021.700
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 525 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.638 50.000
22/07/2021 - #608 2 20 24 39 46 53 | 55 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 39.750.460.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.663.492.450
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 313 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.028 50.000
20/07/2021 - #607 2 8 11 13 17 26 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.324.690.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.505.073.550
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 594 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.605 50.000
17/07/2021 - #606 2 7 11 21 31 42 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 37.267.416.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.387.598.650
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 525 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.530 50.000

Dự đoán Mega 6/45 - Kỳ #790
Ngày quay: 29/09/2021

Số yếu
0205070815161718212627283436374041434445
Số mạnh
060913141920232425293031323842
Số cố định
131420232938

Hướng dẫn Andromeda

Tin đọc nhiều

CHI TIẾT TRẬN ĐẤU ✖ Đóng