Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
01/12/2022 - #809 11 14 29 31 52 54 | 7
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 103.576.368.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.527.962.850
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.176 500.000
Giải ba Trúng 3 số 27.323 50.000
29/11/2022 - #808 2 13 16 18 41 42 | 19
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 98.824.703.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.332.824.400
Giải nhất Trúng 5 số 25 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.328 500.000
Giải ba Trúng 3 số 28.763 50.000
26/11/2022 - #807 8 23 24 48 49 52 | 1
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 94.333.835.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.833.839.050
Giải nhất Trúng 5 số 22 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.074 500.000
Giải ba Trúng 3 số 23.690 50.000
24/11/2022 - #806 4 6 18 27 52 53 | 10
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 90.352.111.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.391.425.300
Giải nhất Trúng 5 số 25 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.167 500.000
Giải ba Trúng 3 số 25.093 50.000
22/11/2022 - #805 3 9 21 22 26 35 | 15
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 86.829.283.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.395.057.800
Giải nhất Trúng 5 số 23 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.374 500.000
Giải ba Trúng 3 số 27.540 50.000
19/11/2022 - #804 3 15 22 39 46 48 | 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 83.273.763.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.384.349.700
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.137 500.000
Giải ba Trúng 3 số 24.479 50.000
17/11/2022 - #803 1 19 25 27 38 42 | 54
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 79.814.616.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.390.879.700
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.010 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.729 50.000
15/11/2022 - #802 4 20 26 36 47 51 | 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 76.296.698.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.739.374.550
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 982 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.877 50.000
12/11/2022 - #801 8 18 23 30 35 42 | 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 72.525.177.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.320.316.650
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 884 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.904 50.000
10/11/2022 - #800 8 11 14 27 38 45 | 21
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 69.642.327.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.246.053.000
Giải nhất Trúng 5 số 26 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.103 500.000
Giải ba Trúng 3 số 24.287 50.000
08/11/2022 - #799 12 27 33 44 48 50 | 18
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 67.427.850.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.982.629.450
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 811 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.541 50.000
05/11/2022 - #798 10 19 22 25 47 53 | 52
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 63.987.346.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.600.351.150
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 924 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.874 50.000
03/11/2022 - #797 8 13 24 28 29 33 | 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 61.167.452.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.287.029.650
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 858 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.579 50.000
01/11/2022 - #796 3 9 20 23 31 54 | 55
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 58.584.185.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.735.902.200
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 819 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.932 50.000
29/10/2022 - #795 1 3 10 13 15 20 | 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 55.574.880.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.401.534.900
Giải nhất Trúng 5 số 35 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.220 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.623 50.000
27/10/2022 - #794 1 7 10 17 19 30 | 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 53.993.736.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.225.852.300
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.081 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.718 50.000
25/10/2022 - #793 8 18 20 22 42 46 | 1
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 51.961.066.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 2 2.172.965.175
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 792 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.146 50.000
22/10/2022 - #792 17 19 35 42 51 52 | 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 49.411.290.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.062.621.950
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 687 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.013 50.000
20/10/2022 - #791 15 21 27 34 37 53 | 29
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 46.869.729.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.780.226.300
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 625 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.219 50.000
18/10/2022 - #790 6 30 36 39 44 46 | 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 44.628.997.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.531.256.100
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 629 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.075 50.000
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên