MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
20/02/2020 - #398 1 3 20 33 36 51 | 49 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 66.299.572.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.379.738.600
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 528 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.205 50.000
18/02/2020 - #397 27 32 36 37 47 48 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 64.111.378.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.136.605.900
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 646 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.001 50.000
15/02/2020 - #396 26 36 37 38 42 49 | 46 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 61.707.788.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.869.540.400
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 542 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.768 50.000
13/02/2020 - #395 25 28 32 34 35 39 | 7 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 59.497.631.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.623.967.350
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 492 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.360 50.000
11/02/2020 - #394 4 14 18 21 32 53 | 2 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 57.387.718.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.389.532.550
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 663 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.932 50.000
08/02/2020 - #393 9 12 19 25 41 54 | 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 53.881.925.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.169.383.550
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 741 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.076 50.000
06/02/2020 - #392 13 18 34 36 45 49 | 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 53.881.925.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.660.378.200
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 656 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.915 50.000
04/02/2020 - #391 6 10 20 47 52 55 | 46 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 52.092.567.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.461.560.700
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 641 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.573 50.000
01/02/2020 - #390 2 3 11 23 35 54 | 6 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 49.743.734.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.200.579.250
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 626 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.594 50.000
30/01/2020 - #389 12 18 28 30 47 50 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 47.938.521.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.610.751.850
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 636 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.449 50.000
28/01/2020 - #388 1 20 24 33 40 55 | 46 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 45.952.786.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.390.114.650
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 547 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.130 50.000
23/01/2020 - #387 9 15 18 25 31 49 | 46 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 44.100.944.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.184.354.450
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 609 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.262 50.000
21/01/2020 - #386 14 31 45 47 52 54 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 42.441.754.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 6.030.452.650
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 616 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.814 50.000
18/01/2020 - #385 13 18 19 23 32 43 | 11 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.085.895.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.768.690.500
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 591 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.650 50.000
16/01/2020 - #384 10 11 26 33 44 46 | 55 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.298.729.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.570.116.550
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 520 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.815 50.000
14/01/2020 - #383 3 4 17 39 50 51 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.634.873.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.385.243.650
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 480 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.183 50.000
11/01/2020 - #382 8 11 17 19 25 47 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 34.734.762.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.174.120.150
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 694 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.360 50.000
09/01/2020 - #381 17 20 21 29 52 54 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 33.409.526.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.026.871.700
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 374 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.222 50.000
07/01/2020 - #380 8 11 16 22 42 54 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.673.873.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.834.021.400
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 502 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.047 50.000
04/01/2020 - #379 4 14 26 42 44 55 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 111.099.202.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.648.035.450
Giải nhất Trúng 5 số 41 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.097 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.435 50.000