MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
08/08/2020 - #461 3 12 24 26 36 43 | 8 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.344.638.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 2 1.852.479.900
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 554 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.730 50.000
06/08/2020 - #460 2 5 21 24 26 27 | 11 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.484.039.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.609.337.700
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 390 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.173 50.000
04/08/2020 - #459 10 15 20 21 32 51 | 8 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 34.160.517.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.462.279.700
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 474 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.509 50.000
01/08/2020 - #458 13 18 29 30 40 47 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.664.333.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.296.037.050
Giải nhất Trúng 5 số 1 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 294 500.000
Giải ba Trúng 3 số 6.782 50.000
30/07/2020 - #457 6 7 16 26 29 54 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.179.786.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.131.087.400
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 432 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.491 50.000
28/07/2020 - #456 3 11 20 34 44 54 | 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 108.125.269.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 6.969.310.000
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.133 500.000
Giải ba Trúng 3 số 20.565 50.000
25/07/2020 - #455 2 19 21 34 54 55 | 24 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 102.347.224.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 6.327.304.950
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 861 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.607 50.000
23/07/2020 - #454 4 12 31 47 49 52 | 2 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 97.175.363.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.752.653.700
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 653 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.244 50.000
21/07/2020 - #453 6 14 31 37 38 44 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 91.825.726.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.158.249.650
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 792 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.598 50.000
18/07/2020 - #452 3 13 22 28 30 53 | 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 86.441.982.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.560.055.800
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 667 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.629 50.000
16/07/2020 - #451 2 5 11 20 24 32 | 6 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 82.008.822.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.067.482.500
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 793 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.442 50.000
14/07/2020 - #450 5 22 32 34 43 51 | 12 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 77.917.521.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.612.893.550
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000.753
Giải nhì Trúng 4 số 753 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.356 50.000
11/07/2020 - #449 3 4 6 14 20 38 | 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 74.543.157.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.237.964.150
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 692 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.975 50.000
09/07/2020 - #448 3 10 11 17 26 54 | 21 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 72.401.479.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.472.460.950
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 650 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.427 50.000
07/07/2020 - #447 7 24 32 35 48 50 | 1 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 70.362.637.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.245.922.900
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 720 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.501 50.000
04/07/2020 - #446 3 9 10 18 29 45 | 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 68.149.331.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.853.016.050
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 817 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.254 50.000
02/07/2020 - #445 4 10 20 38 48 53 | 5 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 66.366.603.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.654.935.150
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 524 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.779 50.000
30/06/2020 - #444 5 11 18 19 20 21 | 52 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 64.312.813.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.426.736.300
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 798 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.517 50.000
27/06/2020 - #443 2 6 38 47 50 53 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 62.496.583.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.224.932.950
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 449 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.268 50.000
25/06/2020 - #442 9 10 12 19 27 40 | 55 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 60.472.186.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.613.345.900
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 801 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.601 50.000

Thành viên

Đăng ký thành viên để xem được nhiều thống kê Vietlott hơn

Đăng nhập / Đăng ký

Dự đoán Mega 6/45 - Kỳ #623
Ngày quay: 09/08/2020

Số yếu
0203040810131419222324262730363739434445
Số mạnh
010507111216172021252829343841
Số cố định
011217282941

Hướng dẫn Andromeda

Tin đọc nhiều