MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
28/03/2020 - #414 1 10 11 13 27 55 | 19 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 137.578.088.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 8.574.074.450
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.425 500.000
Giải ba Trúng 3 số 25.967 50.000
26/03/2020 - #413 7 8 11 31 35 36 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 130.391.512.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 7.775.566.000
Giải nhất Trúng 5 số 25 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.124 500.000
Giải ba Trúng 3 số 24.395 50.000
24/03/2020 - #412 3 9 20 21 33 52 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 123.683.187.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 7.030.196.500
Giải nhất Trúng 5 số 21 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.396 500.000
Giải ba Trúng 3 số 26.708 50.000
21/03/2020 - #411 10 12 14 17 29 53 | 25 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 116.918.632.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 6.278.579.350
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.001 500.000
Giải ba Trúng 3 số 22.170 50.000
19/03/2020 - #410 3 35 41 42 43 49 | 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 110.372.538.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.551.235.500
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 756 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.251 50.000
17/03/2020 - #409 1 14 18 43 49 50 | 8 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 104.401.521.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.887.789.200
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 816 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.703 50.000
14/03/2020 - #408 12 20 25 38 39 40 | 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 98.660.027.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.249.845.400
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 821 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.256 50.000
12/03/2020 - #407 2 14 19 24 27 34 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 93.827.290.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.712.874.700
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 786 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.344 50.000
10/03/2020 - #406 23 25 30 36 45 52 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 89.968.227.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.284.089.900
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 742 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.525 50.000
07/03/2020 - #405 5 11 21 30 40 48 | 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 87.411.418.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.761.291.650
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 636 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.392 50.000
05/03/2020 - #404 8 9 34 40 41 54 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 83.145.846.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.287.339.200
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 560 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.396 50.000
03/03/2020 - #403 14 15 31 40 43 49 | 12 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 80.559.793.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 5.964.207.600
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 838 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.293 50.000
29/02/2020 - #402 9 17 23 26 51 54 | 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 75.711.825.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.425.544.450
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 609 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.325 50.000
27/02/2020 - #401 3 11 21 29 47 55 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 73.148.581.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.140.739.600
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 631 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.235 50.000
25/02/2020 - #400 5 13 21 36 39 48 | 6 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 71.004.697.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.902.530.300
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 686 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.655 50.000
22/02/2020 - #399 7 24 32 49 51 54 | 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 68.557.422.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.630.610.850
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 598 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.529 50.000
20/02/2020 - #398 1 3 20 33 36 51 | 49 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 66.299.572.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.379.738.600
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 528 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.205 50.000
18/02/2020 - #397 27 32 36 37 47 48 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 64.111.378.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.136.605.900
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 646 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.001 50.000
15/02/2020 - #396 26 36 37 38 42 49 | 46 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 61.707.788.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.869.540.400
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 542 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.768 50.000
13/02/2020 - #395 25 28 32 34 35 39 | 7 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 59.497.631.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.623.967.350
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 492 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.360 50.000