Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Covid-19
 
Thành viên

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
15/01/2022 - #673 20 26 41 46 47 48 | 18 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.394.271.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.176.451.550
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 473 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.831 50.000
13/01/2022 - #672 7 12 17 26 37 46 | 28 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.143.063.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.926.317.350
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 719 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.837 50.000
11/01/2022 - #671 12 25 26 28 33 46 | 22 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 34.313.096.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.722.987.700
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 668 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.316 50.000
08/01/2022 - #670 6 17 37 41 48 50 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.041.280.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.470.563.700
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 488 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.830 50.000
06/01/2022 - #669 4 8 14 21 30 49 | 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 40.268.451.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.243.754.750
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 589 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.808 50.000
04/01/2022 - #668 11 17 22 28 39 49 | 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.074.658.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.897.184.250
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 803 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.136 50.000
01/01/2022 - #667 4 25 28 32 33 55 | 3 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.927.361.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.658.595.700
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 500 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.925 50.000
30/12/2021 - #666 9 25 27 32 37 46 | 23 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 33.605.699.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.400.633.250
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 622 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.419 50.000
28/12/2021 - #665 3 8 9 40 44 48 | 2 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.003.504.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.222.611.600
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 512 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.092 50.000
25/12/2021 - #664 6 8 23 25 33 35 | 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 214.130.470.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 2.693.336.350
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.676 500.000
Giải ba Trúng 3 số 35.622 50.000
23/12/2021 - #663 8 22 29 43 45 54 | 23 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 204.118.789.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.274.263.650
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.878 500.000
Giải ba Trúng 3 số 35.188 50.000
21/12/2021 - #662 23 25 28 49 52 54 | 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 198.581.827.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.659.045.650
Giải nhất Trúng 5 số 25 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.717 500.000
Giải ba Trúng 3 số 38.071 50.000
18/12/2021 - #661 4 6 19 26 38 41 | 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 192.650.416.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 2 1.792.386.100
Giải nhất Trúng 5 số 21 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.363 500.000
Giải ba Trúng 3 số 31.878 50.000
16/12/2021 - #660 19 24 30 41 43 49 | 55 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 187.387.466.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.132.647.400
Giải nhất Trúng 5 số 25 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.374 500.000
Giải ba Trúng 3 số 29.169 50.000
14/12/2021 - #659 10 16 19 24 39 50 | 29 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 182.330.633.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.570.770.000
Giải nhất Trúng 5 số 27 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.810 500.000
Giải ba Trúng 3 số 37.036 50.000
11/12/2021 - #658 8 13 17 22 42 51 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 177.193.640.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.541.666.050
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.521 500.000
Giải ba Trúng 3 số 33.217 50.000
09/12/2021 - #657 3 14 33 40 41 50 | 17 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 172.318.645.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.557.945.150
Giải nhất Trúng 5 số 18 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.097 500.000
Giải ba Trúng 3 số 26.717 50.000
07/12/2021 - #656 4 6 22 32 34 53 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 167.297.139.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 5.081.094.900
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.240 500.000
Giải ba Trúng 3 số 28.884 50.000
04/12/2021 - #655 7 9 31 32 36 49 | 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 162.010.540.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.493.695.000
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.259 500.000
Giải ba Trúng 3 số 27.258 50.000
02/12/2021 - #654 6 23 28 31 44 48 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 157.547.327.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.997.782.500
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.127 500.000
Giải ba Trúng 3 số 24.516 50.000

Dự đoán Mega 6/45 - Kỳ #838
Ngày quay: 19/01/2022

Số yếu
010406081011121620263032344041
Số mạnh
020709132425273133353638424445
Số cố định
070913253136

Hướng dẫn Andromeda

Tin đọc nhiều