Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Covid-19
 
Thành viên

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
19/06/2021 - #594 1 3 7 13 28 45 | 33 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 41.652.287.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.164.723.100
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 676 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.703 50.000
17/06/2021 - #593 18 23 38 41 44 55 | 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.169.779.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.404.733.450
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 566 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.784 50.000
15/06/2021 - #592 11 18 21 22 30 55 | 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.329.212.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.200.226.050
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 532 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.263 50.000
12/06/2021 - #591 4 16 17 20 27 44 | 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.527.178.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.370.405.800
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 551 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.905 50.000
10/06/2021 - #590 11 22 24 27 43 54 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 34.760.092.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.174.062.900
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 593 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.728 50.000
08/06/2021 - #589 16 28 33 41 42 54 | 12 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 33.193.526.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.195.783.850
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 459 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.400 50.000
05/06/2021 - #588 14 22 25 39 41 52 | 17 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.431.471.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.159.052.400
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 411 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.958 50.000
03/06/2021 - #587 4 8 21 24 26 47 | 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 58.284.817.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.217.550.100
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 719 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.609 50.000
01/06/2021 - #586 6 12 14 27 43 45 | 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.326.866.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.452.320.650
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 723 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.388 50.000
29/05/2021 - #585 2 11 31 37 43 55 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 54.265.804.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.223.313.850
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 588 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.348 50.000
27/05/2021 - #584 3 7 18 22 40 46 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 51.898.872.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.960.321.300
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 561 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.368 50.000
25/05/2021 - #583 6 10 33 35 36 43 | 8 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 49.559.884.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.700.433.850
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 588 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.425 50.000
22/05/2021 - #582 15 27 37 45 46 52 | 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 47.353.422.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.455.271.300
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 559 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.420 50.000
20/05/2021 - #581 7 10 12 19 42 54 | 24 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 45.292.426.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.226.271.850
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 643 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.591 50.000
18/05/2021 - #580 6 7 22 32 38 47 | 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 43.255.980.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.412.635.650
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 590 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.422 50.000
15/05/2021 - #579 1 5 6 13 23 27 | 46 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 41.211.747.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.185.498.650
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 575 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.397 50.000
13/05/2021 - #578 13 24 25 35 39 41 | 29 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 39.542.259.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.617.836.050
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 456 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.880 50.000
11/05/2021 - #577 1 14 41 44 46 53 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 37.855.593.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.430.428.750
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 427 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.607 50.000
08/05/2021 - #576 14 23 26 37 42 51 | 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.832.009.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.205.586.000
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 509 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.468 50.000
06/05/2021 - #575 15 19 24 31 44 53 | 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 34.447.913.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.051.797.650
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 422 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.028 50.000

Dự đoán Mega 6/45 - Kỳ #757
Ngày quay: 20/06/2021

Số yếu
0203041114151620212223242528303336374344
Số mạnh
050607091317181927343840414245
Số cố định
060719273840

Hướng dẫn Andromeda

Tin đọc nhiều

CHI TIẾT TRẬN ĐẤU ✖ Đóng