MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
21/09/2019 - #334 2 5 23 30 42 45 | 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 70.806.645.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.703.452.100
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 638 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.813 50.000
19/09/2019 - #333 2 8 22 34 39 41 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 69.277.580.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.533.555.950
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 570 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.156 50.000
17/09/2019 - #332 3 14 26 38 43 47 | 10 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 67.885.940.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.378.929.300
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 637 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.121 50.000
14/09/2019 - #331 10 36 42 44 45 54 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 66.202.794.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.191.913.100
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 412 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.149 50.000
12/09/2019 - #330 18 29 32 33 45 49 | 40 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 64.475.576.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.179.297.550
Giải nhất Trúng 5 số 7 4.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 524 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.196 50.000
10/09/2019 - #329 6 9 19 39 50 54 | 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 62.861.898.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.443.960.950
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 749 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.886 50.000
07/09/2019 - #328 7 17 31 35 38 46 | 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 61.549.528.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.298.142.050
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 477 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.562 50.000
05/09/2019 - #327 20 24 27 30 33 45 | 21 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 60.028.396.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.129.127.350
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 413 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.396 50.000
03/09/2019 - #326 13 14 29 35 41 55 | 25 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 58.394.904.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.947.628.200
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 445 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.859 50.000
31/08/2019 - #325 13 20 23 32 51 52 | 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.692.930.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.758.520.000
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 425 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.668 50.000
29/08/2019 - #324 10 11 12 23 27 48 | 9 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 54.916.559.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.561.145.500
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 467 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.311 50.000
27/08/2019 - #323 16 22 29 33 46 47 | 55 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 53.375.693.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.389.938.100
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 512 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.199 50.000
24/08/2019 - #322 19 20 34 40 49 51 | 1 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 51.577.194.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.190.104.850
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 406 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.890 50.000
22/08/2019 - #321 4 7 16 17 30 39 | 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 49.866.250.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.174.804.800
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 501 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.439 50.000
20/08/2019 - #320 10 30 38 48 54 55 | 46 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 48.546.543.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.028.170.650
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 380 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.409 50.000
17/08/2019 - #319 9 11 24 26 38 53 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 46.901.064.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.845.339.700
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 507 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.722 50.000
15/08/2019 - #318 19 25 31 32 39 47 | 8 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 45.290.687.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.666.408.950
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 468 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.593 50.000
13/08/2019 - #317 4 8 16 27 32 40 | 23 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 43.839.772.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.505.196.200
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 580 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.066 50.000
10/08/2019 - #316 7 17 36 42 43 50 | 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 42.504.716.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.356.856.550
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 419 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.059 50.000
08/08/2019 - #315 1 6 17 18 21 41 | 22 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.878.482.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.176.163.900
Giải nhất Trúng 5 số 3 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 371 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.075 50.000
06/08/2019 - #314 9 11 19 20 26 42 | 17 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 39.293.007.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.032.556.350
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 621 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.635 50.000
03/08/2019 - #313 13 24 25 26 27 30 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.078.447.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.897.605.300
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 400 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.435 50.000
01/08/2019 - #312 1 18 39 45 48 49 | 26 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.751.522.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.750.169.200
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 328 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.909 50.000
30/07/2019 - #311 3 8 12 21 32 51 | 7 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.273.732.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.585.970.250
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 461 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.521 50.000
27/07/2019 - #310 2 3 25 33 44 50 | 17 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 33.976.192.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.441.799.150
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 372 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.867 50.000
25/07/2019 - #309 3 31 34 41 52 53 | 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.670.348.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.296.705.400
Giải nhất Trúng 5 số 2 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 312 500.000
Giải ba Trúng 3 số 6.720 50.000
23/07/2019 - #308 5 10 21 32 39 52 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.304.538.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.144.948.750
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 356 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.958 50.000
20/07/2019 - #307 15 18 25 32 42 52 | 10 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 99.612.417.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 2 2.009.441.300
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 823 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.850 50.000
18/07/2019 - #306 4 24 29 31 39 41 | 38 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 97.303.702.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.762.358.800
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 589 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.090 50.000
16/07/2019 - #305 4 12 19 31 33 40 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 94.600.472.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.461.999.850
Giải nhất Trúng 5 số 21 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 725 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.517 50.000
13/07/2019 - #304 5 23 29 45 50 52 | 1 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 92.278.133.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.203.962.200
Giải nhất Trúng 5 số 23 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 961 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.387 50.000
11/07/2019 - #303 6 9 15 26 35 38 | 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 90.442.473.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.368.840.150
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.126 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.811 50.000
09/07/2019 - #302 4 17 25 40 42 51 | 2 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 88.891.229.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.196.479.700
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 645 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.227 50.000
06/07/2019 - #301 5 29 36 39 46 53 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 86.460.678.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.926.418.500
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 582 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.170 50.000
04/07/2019 - #300 4 5 14 46 52 54 | 3 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 84.311.080.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.687.574.200
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 616 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.870 50.000
02/07/2019 - #299 2 9 33 45 52 54 | 1 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 82.181.480.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.450.952.050
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 655 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.094 50.000
29/06/2019 - #298 6 10 19 31 34 43 | 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 79.909.429.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.198.501.900
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 643 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.375 50.000
27/06/2019 - #297 9 29 32 44 49 53 | 5 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 78.122.912.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.530.368.650
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 613 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.559 50.000
25/06/2019 - #296 3 14 34 35 40 49 | 23 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 76.160.770.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.312.352.950
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 565 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.217 50.000
22/06/2019 - #295 1 9 23 28 42 54 | 49 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 73.896.412.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.060.757.600
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 584 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.557 50.000
20/06/2019 - #294 9 15 23 41 49 51 | 52 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 71.915.836.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.840.693.550
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 641 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.883 50.000
18/06/2019 - #293 24 31 45 46 47 54 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 70.095.625.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.638.447.850
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 511 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.142 50.000
15/06/2019 - #292 13 23 40 45 52 55 | 9 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 67.915.717.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.396.235.950
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 509 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.183 50.000
13/06/2019 - #291 6 9 15 22 29 53 | 25 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 65.946.387.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.177.421.450
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 715 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.177 50.000
11/06/2019 - #290 2 5 13 20 30 49 | 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 64.349.594.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.397.402.900
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 605 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.825 50.000
08/06/2019 - #289 2 8 10 23 27 35 | 47 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 62.484.145.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.190.130.750
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 659 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.716 50.000
06/06/2019 - #288 10 13 30 36 51 54 | 16 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 60.811.500.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.004.281.300
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 418 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.540 50.000
04/06/2019 - #287 18 20 24 26 33 41 | 55 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 59.020.828.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.805.317.850
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 507 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.733 50.000
01/06/2019 - #286 10 24 31 41 42 47 | 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.962.077.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.576.567.700
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 435 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.606 50.000
30/05/2019 - #285 17 31 33 34 37 40 | 35 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 55.166.476.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.377.056.500
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 450 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.756 50.000