MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
30/05/2020 - #431 12 13 41 42 48 53 | 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 42.364.771.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 6.709.863.200
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 420 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.378 50.000
28/05/2020 - #430 1 4 8 21 44 49 | 52 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.722.802.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 6.527.422.200
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 434 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.046 50.000
26/05/2020 - #429 11 12 23 24 34 47 | 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 39.110.032.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 6.348.225.450
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 586 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.715 50.000
23/05/2020 - #428 4 13 27 47 50 55 | 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 37.457.550.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 6.164.616.400
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 462 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.492 50.000
21/05/2020 - #427 2 15 22 25 30 46 | 10 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.786.056.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.978.894.850
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 408 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.899 50.000
19/05/2020 - #426 5 15 16 19 49 55 | 3 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 34.151.397.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.797.266.050
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 705 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.963 50.000
16/05/2020 - #425 19 35 38 49 52 55 | 1 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.685.784.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.634.420.150
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 369 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.702 50.000
14/05/2020 - #424 7 23 29 47 51 55 | 12 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.171.245.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.466.138.050
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 511 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.225 50.000
12/05/2020 - #423 1 8 25 34 38 44 | 28 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 192.141.839.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.335.999.650
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.295 500.000
Giải ba Trúng 3 số 27.588 50.000
09/05/2020 - #422 18 19 30 39 45 46 | 11 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 183.593.994.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.386.239.100
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.057 500.000
Giải ba Trúng 3 số 23.958 50.000
07/05/2020 - #421 9 19 28 30 32 54 | 22 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 175.919.619.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.533.530.850
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.193 500.000
Giải ba Trúng 3 số 25.534 50.000
05/05/2020 - #420 1 4 13 15 18 20 | 22 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 171.117.842.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.915.251.500
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.191 500.000
Giải ba Trúng 3 số 25.294 50.000
02/05/2020 - #419 2 6 9 16 43 53 | 19 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 163.627.248.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.082.963.300
Giải nhất Trúng 5 số 22 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.079 500.000
Giải ba Trúng 3 số 20.899 50.000
30/04/2020 - #418 12 31 32 33 39 41 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 157.535.203.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.406.069.400
Giải nhất Trúng 5 số 22 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 912 500.000
Giải ba Trúng 3 số 19.287 50.000
28/04/2020 - #417 4 6 10 16 30 46 | 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 153.880.578.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 3 1.389.282.667
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.390 500.000
Giải ba Trúng 3 số 26.944 50.000
25/04/2020 - #416 4 18 24 30 53 55 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 147.103.949.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.414.889.150
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 920 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.152 50.000
31/03/2020 - #415 12 19 40 41 43 53 | 23 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 143.369.946.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 2 1.821.769.900
Giải nhất Trúng 5 số 26 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.413 500.000
Giải ba Trúng 3 số 28.079 50.000
28/03/2020 - #414 1 10 11 13 27 55 | 19 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 137.578.088.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 8.574.074.450
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.425 500.000
Giải ba Trúng 3 số 25.967 50.000
26/03/2020 - #413 7 8 11 31 35 36 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 130.391.512.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 7.775.566.000
Giải nhất Trúng 5 số 25 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.124 500.000
Giải ba Trúng 3 số 24.395 50.000
24/03/2020 - #412 3 9 20 21 33 52 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 123.683.187.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 7.030.196.500
Giải nhất Trúng 5 số 21 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.396 500.000
Giải ba Trúng 3 số 26.708 50.000

Thành viên

Đăng ký thành viên để xem được nhiều thống kê Vietlott hơn

Đăng nhập / Đăng ký

Dự đoán Mega 6/45 - Kỳ #593
Ngày quay: 31/05/2020

Số yếu
0104050609101319222325272829303637384243
Số mạnh
081415161718202132333540414445
Số cố định
141620354041

Hướng dẫn Andromeda

Tin đọc nhiều