MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Ngày 23/05/2019 - Kỳ #282 13 21 33 42 53 55 | 44 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 50.248.806.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.342.525.350
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 456 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.681 50.000
Ngày 21/05/2019 - Kỳ #281 11 12 29 31 37 53 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 48.503.567.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.148.609.900
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 481 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.985 50.000
Ngày 18/05/2019 - Kỳ #280 6 10 13 18 29 38 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 46.636.259.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.941.131.300
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 601 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.715 50.000
Ngày 16/05/2019 - Kỳ #279 8 28 30 33 40 43 | 24 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 45.292.760.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.791.853.600
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 455 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.627 50.000
Ngày 14/05/2019 - Kỳ #278 6 11 15 21 30 40 | 10 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 43.647.956.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.609.097.650
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 575 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.433 50.000
Ngày 11/05/2019 - Kỳ #277 6 11 20 22 26 28 | 36 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 42.030.094.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.429.335.150
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 510 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.743 50.000
Ngày 09/05/2019 - Kỳ #276 19 21 48 49 54 55 | 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 40.648.074.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.275.777.400
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 451 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.226 50.000
Ngày 07/05/2019 - Kỳ #275 3 6 7 8 9 49 | 24 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 39.120.897.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.106.091.000
Giải nhất Trúng 5 số 22 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 748 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.654 50.000
Ngày 04/05/2019 - Kỳ #274 1 2 3 17 26 53 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.166.078.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.907.342.000
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 502 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.088 50.000
Ngày 02/05/2019 - Kỳ #273 2 10 16 17 33 36 | 20 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.699.868.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.744.429.850
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 445 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.105 50.000
Ngày 30/04/2019 - Kỳ #272 3 5 13 40 41 45 | 52 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 35.412.222.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.601.358.050
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 481 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.507 50.000
Ngày 27/04/2019 - Kỳ #271 1 11 22 26 33 51 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 32.860.128.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.317.792.000
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 469 500.000
Giải ba Trúng 3 số 9.078 50.000
Ngày 25/04/2019 - Kỳ #270 16 22 23 33 36 38 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.616.504.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.179.611.600
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 377 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.185 50.000
Ngày 23/04/2019 - Kỳ #269 20 21 22 31 43 45 | 30 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.616.504.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.179.611.600
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 383 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.291 50.000
Ngày 20/04/2019 - Kỳ #268 8 10 12 24 40 44 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 119.957.842.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.699.731.700
Giải nhất Trúng 5 số 26 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.193 500.000
Giải ba Trúng 3 số 22.314 50.000
Ngày 18/04/2019 - Kỳ #267 7 8 15 24 26 48 | 10 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 117.272.637.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.401.375.550
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.079 500.000
Giải ba Trúng 3 số 22.604 50.000
Ngày 16/04/2019 - Kỳ #266 16 29 32 33 52 53 | 5 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 114.222.823.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.062.507.350
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 964 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.556 50.000
Ngày 13/04/2019 - Kỳ #265 9 13 20 21 36 43 | 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 110.883.292.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.691.448.400
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 937 500.000
Giải ba Trúng 3 số 19.103 50.000
Ngày 11/04/2019 - Kỳ #264 1 8 31 32 37 55 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 107.805.747.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.349.498.850
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 875 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.136 50.000
Ngày 09/04/2019 - Kỳ #263 10 14 19 36 48 49 | 3 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 104.660.257.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.705.261.050
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.024 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.539 50.000
Ngày 06/04/2019 - Kỳ #262 1 20 30 41 46 50 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 101.454.269.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.349.040.200
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 702 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.484 50.000
Ngày 04/04/2019 - Kỳ #261 16 26 29 38 47 51 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 98.312.907.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.597.381.000
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 908 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.031 50.000
Ngày 02/04/2019 - Kỳ #260 1 4 9 20 22 26 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 95.702.711.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.307.359.150
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.023 500.000
Giải ba Trúng 3 số 20.461 50.000
Ngày 30/03/2019 - Kỳ #259 3 15 18 35 50 54 | 32 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 92.936.478.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.564.575.350
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 773 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.828 50.000
Ngày 28/03/2019 - Kỳ #258 3 23 37 43 44 49 | 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 90.282.744.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.269.715.950
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 868 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.595 50.000
Ngày 26/03/2019 - Kỳ #257 15 19 28 40 44 48 | 14 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 87.855.300.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.377.501.800
Giải nhất Trúng 5 số 23 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 970 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.583 50.000
Ngày 23/03/2019 - Kỳ #256 3 9 30 41 46 52 | 22 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 85.400.833.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.104.783.200
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 696 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.397 50.000
Ngày 21/03/2019 - Kỳ #255 7 18 32 42 46 53 | 28 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 82.774.946.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.813.018.000
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 772 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.077 50.000
Ngày 19/03/2019 - Kỳ #254 8 28 32 35 40 45 | 34 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 80.316.793.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.539.889.850
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 846 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.297 50.000
Ngày 16/03/2019 - Kỳ #253 10 18 22 24 35 40 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 77.924.209.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.274.047.200
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 637 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.899 50.000
Ngày 14/03/2019 - Kỳ #252 18 21 25 35 44 53 | 4 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 75.457.784.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.267.720.100
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 699 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.221 50.000
Ngày 12/03/2019 - Kỳ #251 9 16 26 34 44 49 | 19 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 73.048.303.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.293.307.650
Giải nhất Trúng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 704 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.789 50.000
Ngày 09/03/2019 - Kỳ #250 18 24 31 34 35 44 | 52 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 70.408.534.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.917.427.600
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 690 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.345 50.000
Ngày 07/03/2019 - Kỳ #249 2 14 20 33 41 47 | 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 68.424.485.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.696.977.650
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 533 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.621 50.000
Ngày 05/03/2019 - Kỳ #248 1 15 23 51 53 55 | 26 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 66.291.315.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.459.958.750
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 759 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.164 50.000
Ngày 02/03/2019 - Kỳ #247 1 2 3 20 46 48 | 31 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 64.196.433.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.227.194.150
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 693 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.528 50.000
Ngày 28/02/2019 - Kỳ #246 4 15 19 34 40 42 | 49 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 62.151.686.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 3.659.927.700
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 586 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.388 50.000
Ngày 26/02/2019 - Kỳ #245 8 9 16 34 42 43 | 45 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 60.260.695.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.449.817.550
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 746 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.073 50.000
Ngày 23/02/2019 - Kỳ #244 16 19 30 39 43 52 | 21 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 58.168.007.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.217.296.750
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 554 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.122 50.000
Ngày 21/02/2019 - Kỳ #243 3 10 11 15 29 34 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 56.212.337.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 6.360.507.100
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 685 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.102 50.000
Ngày 19/02/2019 - Kỳ #242 12 18 22 29 32 52 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 54.466.250.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 6.166.497.450
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 834 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.112 50.000
Ngày 16/02/2019 - Kỳ #241 5 8 14 28 37 40 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 52.474.074.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.945.144.550
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 588 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.636 50.000
Ngày 14/02/2019 - Kỳ #240 8 15 26 41 43 53 | 46 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 50.622.710.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.739.437.500
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 623 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.514 50.000
Ngày 12/02/2019 - Kỳ #239 1 12 17 34 48 49 | 47 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 48.334.463.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.485.187.800
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 836 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.780 50.000
Ngày 09/02/2019 - Kỳ #238 2 14 15 44 46 50 | 18 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 46.036.778.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.229.889.450
Giải nhất Trúng 5 số 2 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 307 500.000
Giải ba Trúng 3 số 7.734 50.000
Ngày 07/02/2019 - Kỳ #237 20 27 28 32 47 50 | 41 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 44.397.880.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.047.789.700
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 382 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.264 50.000
Ngày 02/02/2019 - Kỳ #236 11 23 27 35 36 46 | 37 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 42.935.678.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.885.322.850
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 525 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.836 50.000
Ngày 31/01/2019 - Kỳ #235 10 19 20 28 34 44 | 29 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 41.293.427.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.702.850.500
Giải nhất Trúng 5 số 4 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 486 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.752 50.000
Ngày 29/01/2019 - Kỳ #234 15 20 26 41 45 55 | 10 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 39.668.776.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.522.333.750
Giải nhất Trúng 5 số 5 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 461 500.000
Giải ba Trúng 3 số 10.784 50.000
Ngày 26/01/2019 - Kỳ #233 20 27 33 43 53 54 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 37.689.645.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.302.430.200
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 398 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.306 50.000