MENU

Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
16/01/2020 - #384 10 11 26 33 44 46 | 55 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 38.298.729.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.570.116.550
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 520 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.815 50.000
14/01/2020 - #383 3 4 17 39 50 51 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 36.634.873.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.385.243.650
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 480 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.183 50.000
11/01/2020 - #382 8 11 17 19 25 47 | 53 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 34.734.762.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.174.120.150
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 694 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.360 50.000
09/01/2020 - #381 17 20 21 29 52 54 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 33.409.526.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.026.871.700
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 374 500.000
Giải ba Trúng 3 số 8.222 50.000
07/01/2020 - #380 8 11 16 22 42 54 | 13 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 31.673.873.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.834.021.400
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 502 500.000
Giải ba Trúng 3 số 11.047 50.000
04/01/2020 - #379 4 14 26 42 44 55 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 1 111.099.202.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.648.035.450
Giải nhất Trúng 5 số 41 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.097 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.435 50.000
02/01/2020 - #378 12 14 26 29 33 40 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 108.639.141.150
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.374.695.250
Giải nhất Trúng 5 số 9 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 920 500.000
Giải ba Trúng 3 số 19.392 50.000
31/12/2019 - #377 2 22 26 28 44 55 | 27 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 105.104.974.350
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.982.010.050
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 936 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.608 50.000
28/12/2019 - #376 10 17 26 28 29 32 | 21 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 101.245.855.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.553.219.100
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 862 500.000
Giải ba Trúng 3 số 19.970 50.000
26/12/2019 - #375 5 6 12 18 23 54 | 26 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 98.509.997.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.249.234.850
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.127 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.393 50.000
24/12/2019 - #374 3 16 30 34 50 55 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 96.266.883.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 2 4.100.571.850
Giải nhất Trúng 5 số 18 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 793 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.237 50.000
21/12/2019 - #373 5 8 20 34 37 42 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 93.381.149.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.779.934.700
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 742 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.526 50.000
19/12/2019 - #372 18 22 25 28 29 34 | 50 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 91.007.696.550
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.516.217.700
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 751 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.657 50.000
17/12/2019 - #371 4 5 14 19 22 37 | 43 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 88.681.195.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.257.717.550
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 886 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.242 50.000
14/12/2019 - #370 3 30 33 34 40 47 | 26 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 86.361.737.250
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.724.065.750
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 663 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.081 50.000
12/12/2019 - #369 1 9 15 42 49 50 | 48 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 83.862.112.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.446.329.700
Giải nhất Trúng 5 số 6 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 591 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.279 50.000
10/12/2019 - #368 5 20 33 42 43 49 | 26 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 81.294.373.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.161.025.350
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 773 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.326 50.000
07/12/2019 - #367 7 18 38 42 47 51 | 8 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 78.697.118.100
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.872.441.400
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 861 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.872 50.000
05/12/2019 - #366 9 11 16 27 35 40 | 51 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 76.939.767.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.677.180.250
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 662 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.493 50.000
03/12/2019 - #365 21 29 36 41 50 52 | 42 Chi tiết
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 75.051.358.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.467.357.050
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 634 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.394 50.000