Tổng hợp kết quả Vietlott Power 6/55

Chọn kỳ quay thưởng:  đến
Kỳ quay Kết quả Chi tiết
02/07/2022 - #744 6 26 39 40 46 47 | 2
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 153.712.284.600
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 8.174.005.850
Giải nhất Trúng 5 số 23 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.491 500.000
Giải ba Trúng 3 số 29.365 50.000
30/06/2022 - #743 5 11 15 19 29 31 | 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 145.146.456.750
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 7.222.247.200
Giải nhất Trúng 5 số 30 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.428 500.000
Giải ba Trúng 3 số 29.397 50.000
28/06/2022 - #742 5 22 30 32 38 55 | 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 137.360.420.850
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 6.357.132.100
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.321 500.000
Giải ba Trúng 3 số 30.096 50.000
25/06/2022 - #741 14 17 31 35 37 40 | 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 128.468.041.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.369.089.950
Giải nhất Trúng 5 số 24 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.100 500.000
Giải ba Trúng 3 số 24.718 50.000
23/06/2022 - #740 10 22 23 34 46 54 | 27
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 120.359.597.700
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.468.151.750
Giải nhất Trúng 5 số 26 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.251 500.000
Giải ba Trúng 3 số 26.671 50.000
21/06/2022 - #739 9 13 19 21 34 51 | 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 112.724.914.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.619.853.650
Giải nhất Trúng 5 số 17 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.387 500.000
Giải ba Trúng 3 số 28.067 50.000
18/06/2022 - #738 6 27 43 44 45 47 | 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 107.146.231.950
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 7.616.155.500
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.100 500.000
Giải ba Trúng 3 số 25.139 50.000
16/06/2022 - #737 9 13 21 40 51 54 | 4
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 99.398.788.050
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 6.755.328.400
Giải nhất Trúng 5 số 15 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 936 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.336 50.000
14/06/2022 - #736 2 15 26 32 35 36 | 16
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 92.299.663.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.966.536.800
Giải nhất Trúng 5 số 16 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.044 500.000
Giải ba Trúng 3 số 23.230 50.000
11/06/2022 - #735 10 18 23 25 45 47 | 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 85.597.658.400
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 5.221.869.550
Giải nhất Trúng 5 số 18 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 1.035 500.000
Giải ba Trúng 3 số 21.866 50.000
09/06/2022 - #734 30 31 35 43 48 50 | 22
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 79.919.472.900
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.590.960.050
Giải nhất Trúng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 699 500.000
Giải ba Trúng 3 số 16.202 50.000
07/06/2022 - #733 16 17 21 28 39 50 | 19
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 74.335.915.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.970.564.750
Giải nhất Trúng 5 số 20 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 930 500.000
Giải ba Trúng 3 số 18.298 50.000
04/06/2022 - #732 3 17 27 30 34 49 | 25
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 70.506.838.200
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.545.111.750
Giải nhất Trúng 5 số 10 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 800 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.001 50.000
02/06/2022 - #731 7 11 28 30 33 50 | 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 67.823.715.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.246.986.950
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 787 500.000
Giải ba Trúng 3 số 15.500 50.000
31/05/2022 - #730 4 10 15 16 47 51 | 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 65.600.832.450
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 1 4.929.246.350
Giải nhất Trúng 5 số 13 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 791 500.000
Giải ba Trúng 3 số 17.151 50.000
28/05/2022 - #729 33 36 38 42 43 46 | 3
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 62.757.436.800
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.613.313.500
Giải nhất Trúng 5 số 18 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 756 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.865 50.000
26/05/2022 - #728 4 30 32 39 41 53 | 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 60.427.002.000
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.354.376.300
Giải nhất Trúng 5 số 7 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 599 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.789 50.000
24/05/2022 - #727 18 31 32 46 50 52 | 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 57.772.834.500
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 4.059.468.800
Giải nhất Trúng 5 số 11 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 622 500.000
Giải ba Trúng 3 số 14.714 50.000
21/05/2022 - #726 19 32 38 40 45 48 | 2
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 55.087.218.300
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.761.067.000
Giải nhất Trúng 5 số 12 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 732 500.000
Giải ba Trúng 3 số 13.751 50.000
19/05/2022 - #725 3 6 31 40 47 54 | 8
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 Trúng 6 số 0 52.849.603.650
Jackpot 2 Trúng 5 số và số đặc biệt 0 3.512.443.150
Giải nhất Trúng 5 số 19 40.000.000
Giải nhì Trúng 4 số 623 500.000
Giải ba Trúng 3 số 12.909 50.000
 
Danh mục
 
Vietlott
 
Dự đoán
 
Phòng VIP
 
Thành viên