MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số Điện toán 123
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 12/11 (Thứ Ba)
Bộ số 1 7
Bộ số 2 37
Bộ số 3 749
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 11/11 (Thứ Hai)
Bộ số 1 4
Bộ số 2 30
Bộ số 3 461
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 10/11 (Chủ Nhật)
Bộ số 1 9
Bộ số 2 57
Bộ số 3 192
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 09/11 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 9
Bộ số 2 84
Bộ số 3 679
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 08/11 (Thứ Sáu)
Bộ số 1 2
Bộ số 2 27
Bộ số 3 987
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 07/11 (Thứ Năm)
Bộ số 1 9
Bộ số 2 33
Bộ số 3 043
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 06/11 (Thứ Tư)
Bộ số 1 2
Bộ số 2 43
Bộ số 3 975
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 05/11 (Thứ Ba)
Bộ số 1 5
Bộ số 2 56
Bộ số 3 023
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 04/11 (Thứ Hai)
Bộ số 1 5
Bộ số 2 69
Bộ số 3 951