MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số Điện toán 123
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 20/07 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 4
Bộ số 2 75
Bộ số 3 342
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 19/07 (Thứ Sáu)
Bộ số 1 1
Bộ số 2 56
Bộ số 3 415
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 18/07 (Thứ Năm)
Bộ số 1 9
Bộ số 2 98
Bộ số 3 043
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 17/07 (Thứ Tư)
Bộ số 1 7
Bộ số 2 31
Bộ số 3 750
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 16/07 (Thứ Ba)
Bộ số 1 7
Bộ số 2 31
Bộ số 3 328
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 15/07 (Thứ Hai)
Bộ số 1 8
Bộ số 2 70
Bộ số 3 862
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 14/07 (Chủ Nhật)
Bộ số 1 2
Bộ số 2 55
Bộ số 3 243
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 13/07 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 1
Bộ số 2 07
Bộ số 3 840
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 123 NGÀY 12/07 (Thứ Sáu)
Bộ số 1 0
Bộ số 2 06
Bộ số 3 286