MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số Điện toán 6x36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 22/05 (Thứ Tư)
Bộ số 1 02
Bộ số 2 04
Bộ số 3 08
Bộ số 4 12
Bộ số 5 13
Bộ số 6 18
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 18/05 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 03
Bộ số 2 05
Bộ số 3 11
Bộ số 4 17
Bộ số 5 18
Bộ số 6 28
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 15/05 (Thứ Tư)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 11
Bộ số 3 19
Bộ số 4 20
Bộ số 5 28
Bộ số 6 29
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 11/05 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 10
Bộ số 2 17
Bộ số 3 20
Bộ số 4 22
Bộ số 5 24
Bộ số 6 25
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 08/05 (Thứ Tư)
Bộ số 1 03
Bộ số 2 08
Bộ số 3 09
Bộ số 4 15
Bộ số 5 21
Bộ số 6 25
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 04/05 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 02
Bộ số 2 07
Bộ số 3 10
Bộ số 4 14
Bộ số 5 17
Bộ số 6 27
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 01/05 (Thứ Tư)
Bộ số 1 05
Bộ số 2 07
Bộ số 3 09
Bộ số 4 21
Bộ số 5 28
Bộ số 6 32
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 27/04 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 03
Bộ số 2 04
Bộ số 3 05
Bộ số 4 17
Bộ số 5 25
Bộ số 6 33
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 24/04 (Thứ Tư)
Bộ số 1 03
Bộ số 2 10
Bộ số 3 12
Bộ số 4 13
Bộ số 5 24
Bộ số 6 32