MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số Điện toán 6x36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 09/11 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 03
Bộ số 2 18
Bộ số 3 24
Bộ số 4 30
Bộ số 5 32
Bộ số 6 36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 06/11 (Thứ Tư)
Bộ số 1 08
Bộ số 2 09
Bộ số 3 11
Bộ số 4 13
Bộ số 5 35
Bộ số 6 36
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 02/11 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 03
Bộ số 3 05
Bộ số 4 09
Bộ số 5 18
Bộ số 6 31
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 30/10 (Thứ Tư)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 07
Bộ số 3 10
Bộ số 4 19
Bộ số 5 29
Bộ số 6 32
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 26/10 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 02
Bộ số 2 05
Bộ số 3 08
Bộ số 4 11
Bộ số 5 20
Bộ số 6 36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 23/10 (Thứ Tư)
Bộ số 1 03
Bộ số 2 08
Bộ số 3 15
Bộ số 4 18
Bộ số 5 19
Bộ số 6 34
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 19/10 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 02
Bộ số 2 12
Bộ số 3 13
Bộ số 4 16
Bộ số 5 17
Bộ số 6 18
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 16/10 (Thứ Tư)
Bộ số 1 09
Bộ số 2 16
Bộ số 3 23
Bộ số 4 26
Bộ số 5 27
Bộ số 6 33
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 12/10 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 19
Bộ số 2 20
Bộ số 3 21
Bộ số 4 28
Bộ số 5 31
Bộ số 6 35