MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số Điện toán 6x36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 19/02 (Thứ Tư)
Bộ số 1 05
Bộ số 2 20
Bộ số 3 21
Bộ số 4 24
Bộ số 5 30
Bộ số 6 34
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 15/02 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 04
Bộ số 2 10
Bộ số 3 22
Bộ số 4 26
Bộ số 5 30
Bộ số 6 35
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 12/02 (Thứ Tư)
Bộ số 1 05
Bộ số 2 12
Bộ số 3 13
Bộ số 4 27
Bộ số 5 28
Bộ số 6 34
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 08/02 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 02
Bộ số 2 03
Bộ số 3 08
Bộ số 4 12
Bộ số 5 14
Bộ số 6 30
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 05/02 (Thứ Tư)
Bộ số 1 02
Bộ số 2 09
Bộ số 3 11
Bộ số 4 21
Bộ số 5 26
Bộ số 6 30
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 01/02 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 03
Bộ số 2 14
Bộ số 3 16
Bộ số 4 22
Bộ số 5 33
Bộ số 6 34
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 29/01 (Thứ Tư)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 02
Bộ số 3 07
Bộ số 4 08
Bộ số 5 13
Bộ số 6 21
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 22/01 (Thứ Tư)
Bộ số 1 05
Bộ số 2 14
Bộ số 3 22
Bộ số 4 25
Bộ số 5 27
Bộ số 6 30
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 18/01 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 04
Bộ số 2 10
Bộ số 3 18
Bộ số 4 26
Bộ số 5 29
Bộ số 6 30