MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số Điện toán 6x36
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 15/01 (Thứ Tư)
Bộ số 1 04
Bộ số 2 22
Bộ số 3 24
Bộ số 4 29
Bộ số 5 30
Bộ số 6 33
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 11/01 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 02
Bộ số 2 18
Bộ số 3 22
Bộ số 4 24
Bộ số 5 25
Bộ số 6 33
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 08/01 (Thứ Tư)
Bộ số 1 06
Bộ số 2 19
Bộ số 3 20
Bộ số 4 22
Bộ số 5 28
Bộ số 6 30
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 04/01 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 01
Bộ số 2 06
Bộ số 3 09
Bộ số 4 23
Bộ số 5 25
Bộ số 6 35
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 01/01 (Thứ Tư)
Bộ số 1 10
Bộ số 2 12
Bộ số 3 22
Bộ số 4 24
Bộ số 5 25
Bộ số 6 27
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 28/12 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 07
Bộ số 2 11
Bộ số 3 16
Bộ số 4 24
Bộ số 5 32
Bộ số 6 33
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 25/12 (Thứ Tư)
Bộ số 1 08
Bộ số 2 13
Bộ số 3 14
Bộ số 4 15
Bộ số 5 17
Bộ số 6 23
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 21/12 (Thứ Bảy)
Bộ số 1 10
Bộ số 2 11
Bộ số 3 20
Bộ số 4 27
Bộ số 5 29
Bộ số 6 34
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN 6X36 NGÀY 18/12 (Thứ Tư)
Bộ số 1 09
Bộ số 2 11
Bộ số 3 18
Bộ số 4 22
Bộ số 5 27
Bộ số 6 34