MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/05 (Thứ Sáu)
Giải đặc biệt 71563
Giải nhất 34966
Giải nhì 82444 - 88918
Giải ba 19442 - 42175 - 33393 - 61638 - 48266 - 99851
Giải tư 0670 - 4018 - 8498 - 9732
Giải năm 1710 - 5371 - 2326 - 7835 - 0402 - 7765
Giải sáu 271 - 076 - 010
Giải bảy 52 - 27 - 48 - 33
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/05 (Thứ Năm)
Giải đặc biệt 98583
Giải nhất 27637
Giải nhì 48674 - 08303
Giải ba 38452 - 65186 - 63608 - 41365 - 83456 - 22594
Giải tư 0336 - 7253 - 7392 - 4643
Giải năm 7746 - 8169 - 3831 - 8581 - 2202 - 5244
Giải sáu 279 - 973 - 445
Giải bảy 59 - 96 - 38 - 55
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/05 (Thứ Tư)
Giải đặc biệt 31635
Giải nhất 94144
Giải nhì 14202 - 22957
Giải ba 37202 - 07147 - 46919 - 50485 - 34777 - 47286
Giải tư 7964 - 4405 - 0167 - 7978
Giải năm 5981 - 7847 - 3402 - 6945 - 2838 - 1600
Giải sáu 888 - 094 - 338
Giải bảy 39 - 99 - 73 - 00
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/05 (Thứ Ba)
Giải đặc biệt 04934
Giải nhất 10898
Giải nhì 08895 - 01278
Giải ba 17137 - 01068 - 97069 - 71807 - 48890 - 43994
Giải tư 7046 - 3826 - 0119 - 5064
Giải năm 5464 - 4498 - 9375 - 9087 - 1398 - 7094
Giải sáu 378 - 159 - 040
Giải bảy 37 - 57 - 56 - 29
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/05 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 43464
Giải nhất 93972
Giải nhì 68146 - 13245
Giải ba 63982 - 99181 - 35268 - 27480 - 59551 - 49534
Giải tư 2781 - 1382 - 9744 - 8878
Giải năm 2181 - 7683 - 5356 - 0520 - 3021 - 9102
Giải sáu 807 - 376 - 552
Giải bảy 60 - 01 - 47 - 15
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/05 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 20112
Giải nhất 93858
Giải nhì 16996 - 72107
Giải ba 39550 - 52015 - 61595 - 77482 - 07613 - 31996
Giải tư 0225 - 7577 - 9976 - 6368
Giải năm 5144 - 7703 - 1841 - 2886 - 2487 - 4869
Giải sáu 557 - 594 - 385
Giải bảy 68 - 49 - 44 - 15
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/05 (Thứ Bảy)
Giải đặc biệt 92849
Giải nhất 00559
Giải nhì 29651 - 34273
Giải ba 13382 - 58591 - 11158 - 15549 - 92309 - 28277
Giải tư 7652 - 6684 - 6421 - 5766
Giải năm 6999 - 3505 - 5416 - 5169 - 3740 - 7973
Giải sáu 136 - 761 - 834
Giải bảy 67 - 19 - 57 - 54
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/05 (Thứ Sáu)
Giải đặc biệt 10532
Giải nhất 89701
Giải nhì 62850 - 33857
Giải ba 78704 - 82581 - 44059 - 37501 - 81191 - 16255
Giải tư 1515 - 1612 - 6947 - 2886
Giải năm 1775 - 7604 - 9546 - 7980 - 4601 - 3484
Giải sáu 035 - 215 - 349
Giải bảy 00 - 05 - 45 - 54
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/05 (Thứ Năm)
Giải đặc biệt 23736
Giải nhất 79828
Giải nhì 03842 - 06815
Giải ba 21375 - 62432 - 01012 - 10442 - 60475 - 47621
Giải tư 2372 - 8131 - 1127 - 6389
Giải năm 0440 - 6823 - 0889 - 6006 - 2353 - 0285
Giải sáu 407 - 967 - 836
Giải bảy 26 - 90 - 60 - 96