MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/07 (Thứ Sáu)
Giải đặc biệt 15102
Giải nhất 84936
Giải nhì 63579 - 17598
Giải ba 07421 - 62597 - 13439 - 98428 - 44390 - 54471
Giải tư 3310 - 5387 - 6682 - 8876
Giải năm 7551 - 3606 - 0225 - 1113 - 7107 - 7167
Giải sáu 992 - 412 - 445
Giải bảy 63 - 84 - 94 - 22
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/07 (Thứ Năm)
Giải đặc biệt 85507
Giải nhất 47061
Giải nhì 45630 - 18275
Giải ba 59029 - 93544 - 52148 - 67976 - 22338 - 44580
Giải tư 8227 - 1232 - 5070 - 3169
Giải năm 9048 - 6197 - 0654 - 7003 - 9418 - 0310
Giải sáu 313 - 560 - 309
Giải bảy 38 - 09 - 11 - 43
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/07 (Thứ Tư)
Giải đặc biệt 75609
Giải nhất 41130
Giải nhì 84063 - 04929
Giải ba 70751 - 43886 - 30932 - 93383 - 01100 - 62002
Giải tư 8172 - 9656 - 9138 - 7788
Giải năm 2320 - 0208 - 0492 - 9504 - 9985 - 0400
Giải sáu 114 - 440 - 299
Giải bảy 78 - 40 - 08 - 73
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/07 (Thứ Ba)
Giải đặc biệt 68355
Giải nhất 53321
Giải nhì 47449 - 97545
Giải ba 81898 - 74780 - 32429 - 97099 - 75658 - 71993
Giải tư 0398 - 9922 - 4190 - 4398
Giải năm 7737 - 0533 - 1756 - 2496 - 8300 - 2435
Giải sáu 226 - 653 - 341
Giải bảy 81 - 15 - 46 - 43
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/07 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 77107
Giải nhất 94404
Giải nhì 50088 - 50440
Giải ba 78387 - 83252 - 30459 - 44722 - 86383 - 27087
Giải tư 7230 - 4175 - 6723 - 8206
Giải năm 1551 - 6637 - 9931 - 9951 - 4708 - 6074
Giải sáu 620 - 414 - 723
Giải bảy 53 - 85 - 17 - 11
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/07 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 29202
Giải nhất 81626
Giải nhì 87665 - 10101
Giải ba 01770 - 81655 - 89053 - 75546 - 85276 - 85825
Giải tư 9220 - 5604 - 9123 - 0537
Giải năm 9382 - 0525 - 2210 - 8912 - 2474 - 6468
Giải sáu 114 - 934 - 500
Giải bảy 26 - 05 - 08 - 73
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/07 (Thứ Bảy)
Giải đặc biệt 63297
Giải nhất 65729
Giải nhì 44893 - 86306
Giải ba 39671 - 30121 - 95042 - 40845 - 07863 - 76344
Giải tư 1730 - 5383 - 1273 - 0142
Giải năm 3930 - 2430 - 9837 - 2119 - 6994 - 7402
Giải sáu 923 - 489 - 194
Giải bảy 55 - 46 - 79 - 11
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/07 (Thứ Sáu)
Giải đặc biệt 16289
Giải nhất 51376
Giải nhì 67661 - 44043
Giải ba 61978 - 87451 - 83773 - 21171 - 48198 - 09837
Giải tư 1211 - 9430 - 4182 - 7364
Giải năm 7497 - 0233 - 1859 - 9736 - 2928 - 3840
Giải sáu 517 - 648 - 910
Giải bảy 58 - 23 - 86 - 57
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/07 (Thứ Năm)
Giải đặc biệt 67166
Giải nhất 62015
Giải nhì 19632 - 96225
Giải ba 42791 - 84870 - 27572 - 06346 - 25777 - 39988
Giải tư 1065 - 8325 - 4740 - 5483
Giải năm 6058 - 7722 - 8000 - 6600 - 5057 - 7119
Giải sáu 271 - 857 - 902
Giải bảy 24 - 08 - 38 - 84