MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số TP.HCM
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 13/01 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 695662
Giải nhất 39292
Giải nhì 00585
Giải ba 69816 - 62962
Giải tư 92357 - 78499 - 95280 - 56705 - 31258 - 60987 - 90686
Giải năm 9441
Giải sáu 3144 - 2011 - 8465
Giải bảy 748
Giải tám 88
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 11/01 (Thứ Bảy)
Giải đặc biệt 982705
Giải nhất 41714
Giải nhì 80839
Giải ba 91968 - 15748
Giải tư 21724 - 51850 - 41392 - 99727 - 50874 - 66726 - 38113
Giải năm 6505
Giải sáu 9038 - 1939 - 1609
Giải bảy 740
Giải tám 84
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 06/01 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 418470
Giải nhất 83056
Giải nhì 06177
Giải ba 43694 - 25686
Giải tư 44172 - 51863 - 10390 - 63423 - 98357 - 64711 - 32659
Giải năm 2209
Giải sáu 7561 - 0715 - 1460
Giải bảy 738
Giải tám 14
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 04/01 (Thứ Bảy)
Giải đặc biệt 830331
Giải nhất 22175
Giải nhì 00454
Giải ba 28341 - 88788
Giải tư 53970 - 01756 - 92440 - 12645 - 43836 - 23845 - 53258
Giải năm 1835
Giải sáu 4450 - 9600 - 2537
Giải bảy 626
Giải tám 10
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 30/12 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 654092
Giải nhất 04240
Giải nhì 94698
Giải ba 19195 - 96437
Giải tư 43776 - 97114 - 43215 - 67286 - 37885 - 37084 - 92841
Giải năm 9600
Giải sáu 6784 - 3411 - 6825
Giải bảy 102
Giải tám 21
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 28/12 (Thứ Bảy)
Giải đặc biệt 429969
Giải nhất 66318
Giải nhì 17868
Giải ba 09663 - 97916
Giải tư 37474 - 62310 - 13583 - 55740 - 07976 - 97646 - 75938
Giải năm 2732
Giải sáu 7225 - 2644 - 4557
Giải bảy 794
Giải tám 21
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 23/12 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 180279
Giải nhất 65108
Giải nhì 13552
Giải ba 50649 - 85294
Giải tư 46740 - 96001 - 20053 - 38134 - 71972 - 46284 - 11204
Giải năm 3074
Giải sáu 4672 - 4362 - 8077
Giải bảy 882
Giải tám 54
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 21/12 (Thứ Bảy)
Giải đặc biệt 831395
Giải nhất 44223
Giải nhì 14785
Giải ba 85267 - 37314
Giải tư 59692 - 92086 - 50614 - 65136 - 83096 - 85076 - 26260
Giải năm 9889
Giải sáu 1628 - 7833 - 6575
Giải bảy 319
Giải tám 45
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 16/12 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 322068
Giải nhất 48010
Giải nhì 26302
Giải ba 07056 - 75330
Giải tư 16582 - 45761 - 88445 - 60741 - 52428 - 76668 - 94240
Giải năm 8620
Giải sáu 3067 - 5050 - 5996
Giải bảy 517
Giải tám 48