MENU
Xổ số truyền thống - Kết quả xổ số TP.HCM
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 30/03 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 318181
Giải nhất 04577
Giải nhì 14648
Giải ba 55194 - 06608
Giải tư 51101 - 54534 - 36307 - 82657 - 64325 - 00509 - 09855
Giải năm 4013
Giải sáu 0793 - 2354 - 0087
Giải bảy 658
Giải tám 12
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 28/03 (Thứ Bảy)
Giải đặc biệt 902358
Giải nhất 15386
Giải nhì 68518
Giải ba 85053 - 15425
Giải tư 66062 - 29327 - 74288 - 15854 - 22935 - 86253 - 61684
Giải năm 1961
Giải sáu 2572 - 4499 - 4053
Giải bảy 177
Giải tám 55
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 23/03 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 850221
Giải nhất 08193
Giải nhì 35731
Giải ba 33204 - 12791
Giải tư 64674 - 81642 - 88950 - 98239 - 24554 - 69941 - 93516
Giải năm 1441
Giải sáu 2276 - 9783 - 6379
Giải bảy 007
Giải tám 34
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 21/03 (Thứ Bảy)
Giải đặc biệt 200391
Giải nhất 53219
Giải nhì 30167
Giải ba 18664 - 74938
Giải tư 38005 - 08938 - 61899 - 10916 - 07762 - 91241 - 33231
Giải năm 4449
Giải sáu 9912 - 6705 - 9612
Giải bảy 397
Giải tám 16
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 16/03 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 237611
Giải nhất 17094
Giải nhì 99830
Giải ba 96915 - 61126
Giải tư 88760 - 22297 - 02264 - 28017 - 96473 - 38994 - 00797
Giải năm 6172
Giải sáu 5232 - 5715 - 1242
Giải bảy 605
Giải tám 16
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 14/03 (Thứ Bảy)
Giải đặc biệt 025319
Giải nhất 07417
Giải nhì 79653
Giải ba 70139 - 09212
Giải tư 68733 - 31531 - 29362 - 33825 - 34706 - 66869 - 24632
Giải năm 4665
Giải sáu 1582 - 3759 - 0042
Giải bảy 216
Giải tám 67
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 09/03 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 430062
Giải nhất 51830
Giải nhì 95667
Giải ba 85277 - 72073
Giải tư 47688 - 93836 - 40714 - 86494 - 43215 - 15270 - 38489
Giải năm 8851
Giải sáu 8643 - 0338 - 5811
Giải bảy 247
Giải tám 43
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 07/03 (Thứ Bảy)
Giải đặc biệt 231706
Giải nhất 57305
Giải nhì 66440
Giải ba 14574 - 40384
Giải tư 49979 - 84430 - 70206 - 73295 - 74253 - 93099 - 85912
Giải năm 1800
Giải sáu 8153 - 4240 - 6374
Giải bảy 060
Giải tám 51
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM NGÀY 02/03 (Thứ Hai)
Giải đặc biệt 365329
Giải nhất 12833
Giải nhì 72124
Giải ba 93768 - 79400
Giải tư 30770 - 68261 - 99324 - 95099 - 07795 - 08524 - 93706
Giải năm 1923
Giải sáu 5123 - 9811 - 7398
Giải bảy 587
Giải tám 24